PARAULES VALENCIANES EN DESÚS

H

Haca

Halar

Ham

Harca

Haure

Haveria

Herbasser

Heretat

Home

Homenet

Horabaixa

Horada

Hortolà

Hosti

Haca

1. Cavall menut i vigorós, l'alçada del qual no passa de catorze decímetres. 

2. Híbrid femení de cavall i somera o d'ase i egua.

Anar l'haqueta   

Bona està l'haca, però està flaca [o Encara és viva l'haca, però molt flaca]

De Muro, ni haca ni burro, ni cosa que valga un duro

Ets més pesat que una haca morta

Fer l'haca

Haca jove, carro vell: desfet el carro

No hi ha tal haca

Sense haca ni barraca

Ser [algú] més animal que una haca

Una haca l'ha treta; l'atra haca, la trac?

Halar

1. Estirar un ormeig, etc., per a traure’l de l’aigua. 

Ham

1. Ganxo de ferro o d'acer, que, lligat a un fil i proveït d'esquer, serveix per a pescar.

   Ham de cadena: ham molt gros, grillat amb una cadena, destinat a la pesca de la tonyina.

   Ham anglès: el que és fet de material molt resistent, difícilment torçable pel peix.

   Ham de lleó: el que té la font no completament corba, sinó amb tendència a formar un angle, i per tant molt resistent.

   Ham de mosca: el de les classes més petites, destinat a agafar peixos molt menuts.

   Ham de mosquit: encara més petit que el de mosca i que el de mitja mosca.

   Ham tonto: el fet de material fluix, que es torç fàcilment amb els esforços del peix per a escapar-se

   Anar amb ham

   Fer cagar l'ham

   M'hi agafarien amb un ham!

   Menjar-se l'ham

   Peix que busca l'ham, busca el seu mal

   Pescador d'ham, pescador [o moridor] de fam 

   Picar l'ham

   Tindre l'ham agafat 

   Tirar l'ham

Harca

1. Lluita a pedrades entre nois o fadrins.

Haure

1. Haver.

Haveria

1. Bèstia de càrrega.

Herbasser

1. Antic ofici lligat al conreu, a la recollida i al tractament de l'herba com aliment per als animals (el bestiar). El qui dóna o pren en arrendament l'herba d'un prat.

Heretat

1. Successió en la propietat d'un difunt.

Heretat per heretat, una filla en la velledat

2. Béns i drets que s'hereten.

Compra a aquell que ho ha heretat, no a aquel que ho ha suat

3. Propietat rústica (encara que no hagi estat adquirida per successió en la propietat d'un difunt.

Home

1. Resposta que es fa quan no s’està ben segur d’una cosa o quan no es veu ben clara.

Homenet

1. Nen que fa coses d’home, que pareix un home.

Horabaixa

1. A hora tarda, quan s'acosta la nit. Hora crepuscular; temps pròxim a la posta del sol.

   A l’horabaixa 

Horada

1. Espai de temps d’aproximadament seixanta minuts.

A hora horada

Hortolà

1. Que viu i cultiva l’hort.

A casa de l'hortolà, sempre és més gras el marrà [o bacona]

El gos de l’hortolà, ni rosega l’os ni el deixa rosegar [o ni lladra ni deixa lladrar]

Els peus de l’hortolà no perjudiquen l’horta

Hortolans i moliners, mai no esguerren la collita

2. Ocell de la família dels fringíl·lids, espècies Emberiza hortulana.

Fa 16,5 cm de llargària. Pesa entre 20-25 g.Té el cap, el coll i el pit d'un color verd grisenc; la gola, el mostatxo i el cercle ocular d'un groc pàl·lid; les parts superiors ratllades de bru i negrenc; el carpó d'un falb rogenc; el ventre vermellós i les ales ratllades d'un bru fosc i d'un bru groguenc i roig. La femella és de tons més pàl·lids. El bec i les potes són de color rosat

Hosti!

1. Exclamació eufemística per no dir hòstia.