А Н А Л І З

регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Бершадської міської ради «Про визначення виконавця послуг з теплопостачання»

 1. З метою підвищення якості надання послуг з теплопостачання населенню м.Бершадь, посилення відповідальності виконавців цих послуг перед споживачами, відповідно до Закону України “Про житлово- комунальні послуги”, Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді.
 2. Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів тому, що Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630 регулюють відносини між суб’єктом господарювання, предметом якого є надання житлово-комунальних послуг (далі – виконавець), і фізичною та юридичною особою (далі – споживач), яка отримує або має намір отримувати послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі – послуги).
 3. З метою упорядкування правовідносин, що виникають між виробниками, виконавцями і споживачами у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг, та створення правового поля в їх діяльності підготовлено даний регуляторний акт.
 4. Результатом прийняття запропонованого проекту рішення виконавчого комітету Бершадської міської ради “Про визначення виконавця послуг з теплопостачання” буде:

а) визначення виконавця житлово-комунальних послуг;

б) посилення відповідальності виконавців послуг перед споживачами за якість надання послуг.

Внаслідок дії регуляторного акта очікувані витрати та вигоди населення, суб’єктів господарювання та міської громади наведені в таблиці.

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Територіальна громада міста

- споживання житлово-комунальних послуг на договірних з виконавцем засадах;

 - визначення прав та обов’язків як споживача, так і виконавця житлово- комунальних послуг;

 - отримання якісних послуг

витрати відсутні

Суб’єкти господарювання

ведення господарської діяльності з чітко визначеними договором правами і обов’язками сторін

витрати відсутні

Держава (органи -  місцевого самоврядування)

посилення відповідальності виконавця послуг перед споживачами за якість надання послуг

- стимулювання надання якісних житлово-комунальних послуг

витрати відсутні

 1. Метою цього регуляторного акта є правове врегулювання відносин між органом місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, які визначаються виробником житлово-комунальних послуг та споживачами послуг.
 2. Вирішення проблеми є актуальним, досягає мети регулювання. Прийняття запропонованого регуляторного акту забезпечить:

- юридичне оформлення правовідносин між органом місцевого самоврядування, виконавцями та споживачами послуг з чітко визначеними договором обов’язками сторін;

- посилення відповідальності виконавців житлово-комунальних послуг у житловому фонді.

 1. Запропонований регуляторний акт визначає безпосереднього виконавця житлово-комунальних послуг на території м.Бершадь.
 2. Прийняття регуляторного акта дозволить впровадити у місті єдину концепцію подальшого розвитку сфери надання житлово-комунальних послуг у житловому фонді міста, підприємництва.
 3. Досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей ніяк не впливає на витрати населення, територіальної громади та держави, а позитивно впливає на розвиток житлово-комунальної сфери, упорядковує правовідносини, що виникають між виробниками, виконавцями і споживачами у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг, та створює правове поле їх діяльності.
 4. Не всі вигоди, які виникли внаслідок регуляторного акта, можуть бути визначені кількісно. Серед них: - посилення відповідальності виконавця послуг перед споживачами за якість надання послуг.
 5. Впровадження та виконання вимог регуляторного акта безпосередньо не залежить від ресурсів органів влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, які впроваджують або виконують ці вимоги.
 6. При виникненні змін у чинному законодавстві , які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні коригування.
 7. Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби вноситимуться зміни до нього, у тому числі за підсумками аналізу відстеження його результативності.
 8. Показниками результативності регуляторного акта може бути зменшення кількості скарг на якість надання послуг та укладених угод між споживачем і виконавцем послуг.
 9. Результативність регуляторного акта буде відстежуватись один раз на півріччя Бершадська міська рада шляхом здійснення контролю за кількістю скарг, які надійшли щодо надання неякісних послуг та укладанням угод на надання послуг виконавцем послуг з споживачами цих послуг.

Зауваження та пропозиції надсилаються на адресу розробника проекту регуляторного акту:

поштова адреса: 24400, Вінницька обл.., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.

електрона адреса: bersh-miskrada@ukr.net

телефон: (04352) 2-19-64