Published using Google Docs
Den udvidede "Ofte Stillede Spørgsmål" til FSM Kirken i Danmark
Updated automatically every 5 minutes

Ofte stillede spørgsmål

Til Kirken for det Flyvende SpaghettiMonster i Danmark

Da vi ofte bliver bedt om at besvare spørgsmål af studerende, journalister og andre nysgerrige, så har vi her opsamlet en række af de svar, som vi har givet gennem tiderne. Da her kun er “korte” svar, tager vi selvsagt forbehold for at virkeligheden har en tendens til at være mere kompleks. Det sker, når man er produktet af unintelligent design.

Spørgsmål fra diverse interviews


Hvad er budskabet i Spaghettimonsterreligionen?

- At vi skal forholde os kritisk til, om vi ved noget, eller vi blot tror vi ved det.

- At vi ikke skal følge autoriteter blindt

- At vi skal kræve evidens, når vi skal vælge, hvad vi vil tro på

Hvordan forholder Spaghettimonsterreligionen sig til andre religioner?

- Vi er meget åbne over for andre religioner. Det er helt okay at tro på andre guder samtidigt med FSM.

- Derudover har vi vores universelle 30-dages-gud-tilbage-garanti. Hvis du ikke er tilfreds med FSM efter 30 dage, vil din gamle gud (formentlig) tage dig tilbage

Hvorfor er Spaghettimonsterreligionen lige så meget en religion som fx Katolicismen?

- Hvad skulle forskellen være?

        Vi har ikke så mange tilhængere (endnu), og vi er en nyere religion.

        Derudover så har vi 300% mere evidens for, at FSM er den rette gud.

        Ellers er der vel ingen forskelle? I hvert fald ingen, der gør, at man skulle vælge katolicismen frem for FSM.

Andre religioner går med sjove hatte. Vi har også en sjov hovedbeklædning.Og vi har ritualer- ligesom andre religioner.

        

Hvilken indflydelse har denne religion på jeres hverdag?

- Den er med til at huske os på at bygge vores liv på det, vi ved ikke det, vi tror - og have det sjovt undervejs frem til døden.

Har I nogle personlige/overnaturlige oplevelser med jeres religion?

- Nix! Overnaturlige oplevelser (mirakler) er ting, der bryder med de fysiske love. Den slags findes, så vidt vi ved, ikke. Vi har i alle fald aldrig set evidens for noget sådant.

 

Skal man forstå Spaghettimonsterreligion som religionskritik, eller som en ny religion?

- Begge dele! :) - Som udgangspunkt kan de to ikke adskilles, der er stor tradition for at definere sig selv sig i kontrast til andet; både i kunst, religion og videnskab.

 - Vi vil gerne stille spørgsmål ved religions rolle i 2016. Skal vi stadig bruge 7.000.000.000 kroner hvert år på den danske folkekirke, når vi har brug for flere hjemmehjælpere og sygeplejersker?

Er det vigtigt for FSM at blive godkendt som trossamfund i Danmark? (Hvorfor/ hvorfor ikke)

Kan FSM opfylde de krav, Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund har?

Hvad ønsker FSM at opnå som trossamfund i Danmark?

Er FSM blevet modtaget positivt i Danmark?

Betegnes FSM som religion eller som trossamfund, og er der i jeres optik forskel på disse?

Kan I forstå, at nogen mennesker har svært ved at tage FSM seriøst som trossamfund?

Bliver FSM taget seriøst af andre religioner?

Er FSM et opgør/ en modreaktion på verdensreligionerne?

Hvad er essensen af FSM?

Startede FSM som en joke?

Er der planer om en decideret kirke/samlingssted til menigheden?

Hvorfor er der ingen dogmer i FSM?

Er der faste ritualer i FSM, ved f.eks. Vielse?

Gør I noget aktivt for at få medlemmer?

Kan enhver blive Pastor i FSM?

Hvorfor tro på FSM, når han tilsyneladende er lidt dum og ingen ønsker at følge ham?

Hvorfor er FSM kirken en religion?

Hvordan ser I på stifteren Bobby Henderson?

Hvilke rituelle begivenheder har I?

Hvad er jeres dogmer?

Hvad er jeres forhold til samfundet?

Hvad er jeres definition af gode handlinger?

Hvordan konverterer man?

Hvorfor blev du medlem af DFSM?

Var du religiøs inden og skete der en omvæltning i dit liv?

Hvad er en præsts rolle i FSM kirken?

Kan pastafarier fejre andre religioners højtider?

Hvorfor har man lige en si på hovedet, når man bliver gift og får taget pasbillede?
- Det er et godt spørgsmål, hvor det med sien er kommet fra. Ligesom med mange andre reilgioner er der en del ritualer, som stammer fra tilfældigheder. Men for mig, Jakob (Kaptajn), personligt så er det en påmindelse om at beholde de gode minder og si de dårlige fra samt at prøve at fungere som en "Virkelighedssi" og finde ud af hvad her i livet, der er tro og hvad der er viden

Er Det Flyvende SpaghettiMonster en gud for jer?

Hvis ja - hvorfor kalder man det så for “Monster”, når det lidt er jeres svar på Gud?

Tror I dybt inderst inde på det?


Hvordan vil I overbevise andre om, at jeres tro virkelig er rigtigt ?

Hvorfor hedder det FSM

Hvornår er regionen stiftet?

Hvordan klæder I jer i jeres religion?

Hvem stiftede religionen?

Har I en gud?

Hvorfor har I pirattøj på?

Hvordan kan noget menneskeskabt, have skabt jorden - altså, hvordan kan der være et SpaghettiMonster før mennesket?

Hvorfor konverterer folk til pastafarianismen?

Flere medlemmer af Det Styrende Råd (bestyrelsen) i FSM kirken har haft det svært i livet grundet nogle af de ting, vi var religiøst indoktrineret med gennem vores opvækst. Vi har dog alle savnet samværet med en menighed, hvor man forstår hinanden og bygger meningsfællesskaber omkring de dybe spørgsmål i livet. Derfor er vi med.

Nogle i menigheden kommer med som en protest mod de fjollede ting der begås i religions navn, hvor folk tager patent på en udlægning af f.eks. Islam eller jødedommen og påfører andre skader eller forringer livskvaliteten hos mennesker der ikke følger de gamle skrifter.

Andre igen har været ateister enten fra barnsben af, eller i en periode efter at have mistet troen, men har savnet det positive, daglige budskab som det at tilhøre en religion kan give én.

Men grundlæggende set er man nok nødt til at spørge den enkelte pastafarianer, for at få netop dén persons grund til at tilhøre vores kirke.

Er jeres kirke blevet godkendt som en “rigtig religion” i Danmark? Og hvornår?

Nej, vi ansøgte i 1. december 2017 og har ventet på svar lige siden.

Hvor mange tror på FSM i Danmark?

Vi har mellem 350 og 500 betalende medlemmer. Hvor mange der reelt tror på vores gud er en privatsag, det blander vi os ikke i, på samme måde som folkekirken ikke adspørger dem der er medlem 😊

 

Går man i kirke, ligesom kristne gør? Hvor ligger kirken?

Nej, vi har ikke en fysisk kirke. Vi er faktisk blevet foreslået ikke at bruge penge på at bygge templer i Hans Navn.

" 6. Jeg Ville Godt Nok Gerne, at du ikke bygger dyre kirker, templer eller helligdomme for at tilbede mig, når pengene kunne bruges bedre på, at (vælg selv): Udrydde sult, Helbrede sygdomme eller Leve i fred, elske inderligt og kæmpe for billigere kabelTV. Det kan godt være jeg er et komplekst, kulhydratbaseret, alvidende væsen, men jeg nyder de simple ting i livet. Jeg burde vide det. Jeg ER skaberen!"

 

Alle fredage er en helligdag. Hvordan “fejrer” i denne helligdag. Har i fri?

Vi har fri, hvis vores arbejdsgiver synes det giver mening, hvilket i praksis betyder "nej" 😉

Det er meget forskelligt hvordan vi fejrer vor Nudelige Skaber, men mange spiser spaghetti eller anden pasta om fredagen, måske med en lille dram til. Det er en slags nadver (altergang) for os.

 

Hvordan er jeres dagligdag? Går i hele tiden med pirattøj, har si på hovedet, osv.

Det er også meget forskelligt fra den ene til den anden pastafarianer. De færreste går med pasta-sien hver dag. Pirattøjet foreslås det at være iklædt når vi udbreder Hans Ord.

 

Er der nogle bestemte ting i skal gøre hver dag, en gang om ugen, en gang om måneden?

Nej.

 

Bliver spædbørn døbt?

Nej, det er vigtigt for os, at børn selv skal foretage deres religiøse valg, uanset om det er fysisk (som med omskæring), eller åndeligt (med hensyn til valg af tro eller fravær af tro).


Ninian Smarts syv religiøse dimensioner

Vi bliver ofte spurgt om at passe FSM Kirken ind i Ninian Smarts syv religiøse dimensioner.

Her er hhv. modellen og hvordan vi ser kirken i de rammer:

 1. Den rituelle og praktiske dimension
 1. Hver gang vi indtager pasta i én eller anden form. Der gives FSM som næring til vores virke.
 2. Herudover er vi ved at arbejde på ikke et konfirmationsritual, men et non-konformitets-ritual, som et alternativ til den kristne konfirmation, der findes her i landet
 1. Den oplevelsesmæssige dimension
 1. Her vil jeg sige, at blot det at leve, grine og nyde (og gerne i samvær med andre) er en meget stor del af vores væremåde og noget, der opfordres til. "Det skal være sjovt at leve"
 1. Den mytiske og narrative dimension
 1. Her har vi hele Evangeliet
 1. Den dogmatiske og filosofiske dimension
 1. Vi er 100% dogmefri, derfor falder vi lidt udenfor skemaet her, men det er vel et dogme i sig selv? Der er intet system. Lige nu kører vi en debat på internationalt niveau i "International FSM Fellowship" gruppen på FB, for at finde ud af, om vi overhovedet kan finde fællestræk nok til at betragte os som én verdensomspændende tro eller blot en græsrodsreligion.
 1. Den etiske og juridiske dimension
 1. Denne debatterer vi også i FB gruppen. Der er flere, der har foreslået "at maksimere velbefindendet for alle sansende væsener". Men den officielle, fra Bobby (må hans kødsovs aldrig miste smagen) er; "Vi er for alt, hvad der er godt og imod alt, som ikke er godt".
 1. Den sociale og institutionelle dimension
 1. Det er en meget flad organisationsstruktur. Der er en bestyrelse, som driver vores virke.
 1. Den materielle dimension
 1. Bobby (må hans nudel aldrig rynke) har i sin visdom videregivet os De 8 Hellige Forslag. En af forslagene er, at vi ikke bygger store kirker men i stedet bruger pengene på velgørenhed. Derfor vil vi ofte vælge meget mere naturlige, offentlige samlingssteder. Et oplagt, helligt sted vil være enhver pastarestaurant ;-)