Masker

Pedagogisk planering i trä och metallslöjd

Du ska göra en snidad trämask i slöjden. Naturligtvis får du måla, smycka eller använda andra material som garn, textil, metall, pärlor, fjädrar mm.

1. Idé

Börja med att titta på inspirationsmaterial för att få en idé till den mask du vill göra.

Youtube: Trämasker (inspiration)

Google: Afrikanska masker

2. Planering

Gör många skisser innan du bestämmer dig, det är nu som du har störst möjlighet att påverka hur ditt arbete kommer att se ut så ha inte bråttom.

När du bestämt dig för masken ritar du en mall som är lika stor som den färdiga masken.

3. Gör arbetet

Nu ska du tillverka ditt arbete.

Var noga att lyssna på de genomgångar vi har och det är också viktigt att du följer säkerhetsreglerna.

Det är viktigt att du inte slarvar utan att arbetet blir bra.

Försök att arbeta så självständigt du kan.

4. Utvärdering

Under terminen ska du skriva en utvärdering i din delade träslöjdsmapp i Drive.

Beskriv/tolka hur din mask ser ut och förklara dina tankar och val av färg, form och material utifrån ett frågeformulär.

Tips på vad du kan tänka på när du skriver:  https://www.youtube.com/watch?v=QL-s5DcTblA&t=316s

Bedömning

I arbetsområdet bedöms …

… på vilket sätt du utvecklar idéer.

… hur självständigt du arbetar efter instruktioner och egna initiativ.

… hur välgjort och genomarbetat arbetet är.

… hur du genom dina val får arbetet att gå framåt.

… hur du arbetar med verktyg och maskiner och säkerhet.

… hur du kan tolka ditt föremåls uttryck.

Kunskapskrav i slutet av årskurs 9

E

C

D

1

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.

2

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

3

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

4

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

5

Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

6

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

7

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

8

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.