Em cal fer el test de nivell per accedir als cursos especial (d’hivern o d’estiu) de l’EOI de Cornellà?

1. No caldrà que facin el test d’anivellament aquells alumnes que es vulguin matricular als cursos:

2. Per als cursos Prepara’t el B1, Prepara’t el B2 o Prepara’t el C1 caldrà

2. No caldrà que facin el test d’anivellament aquells alumnes que estiguin matriculats a l’EOI de Cornellà durant el curs actual o hi hagin estat matriculats l’any anterior i sol·licitin matricular-se a un curs del mateix idioma. Aquests alumnes podran matricular-se al nivell que estableix la següent taula:

CURS QUE JA HE COMPLETAT I SUPERAT A L’EOI CORNELLÀ

NOTA: En cas d’estar fent el curs aquest curs escolar, podeu matricular-vos a un curs especial del mateix nivell)

NIVELL DE CURS ESPECIAL (d’hivern o d’estiu) AL QUAL DÓNA ACCÉS

CURSOS ORDINARIS

Primer

A2.1

Segon

B1.1

Tercer

B2.1

Quart

B2.2

Cinquè

C1

C1

C2

CURSOS ESPECIALS

Introducció a la llengua anglesa i a les cultures anglosaxones

A1 Inicial

Anglès per a viatjar 1

A2.1

Anglès per a viatjar 2

B1.1

Actualització lingüística i conversa d'anglès - usuari bàsic

A2.1

Actualització lingüística i conversa d'anglès - usuari iniciat

B1.1

Actualització lingüística i conversa d'anglès - usuari independent

B2.1

Actualització lingüística i conversa d'anglès - usuari experimentat

B2.2

Actualització lingüística i conversa d'anglès - usuari perfeccionament

C1

Business English: L'anglès per al món de l'empresa (intermedi)

B1.1

Business English: L'anglès per al món de l'empresa (avançat)

B2.1

Actualització lingüística i conversa de francès - usuari iniciat

B1

Actualització lingüística i conversa de francès - usuari independent

B2

Prepara’t el B1 / Cap a l’obtenció del B1

B1.2

Prepara’t el B2 / Cap a l’obtenció del B2

B2.2

Prepara’t el C1 / Cap a l’obtenció del C1

C1

Perfecciona el teu B2: Cap al C1

C1

Perfecciona el teu C1: Cap al C2

C2

CURSOS ORDINARIS i D’ESTIU D’ALEMANY

Alemany 1A

1B

Alemany 1B

2A

Alemany 2A

2B

Alemany 2B

3A

Alemany 3A

3B

Alemany 3B

4t

3. No caldrà fer test de nivell si s’està en possessió:

a) d’un certificat amb qualificació d’APTE de curs ordinari expedit per qualsevol EOI de l’estat espanyol. Només són vàlides les certificacons de l’any actual o l’anterior.

b) d’un certificat de curs intensiu d’estiu amb qualificació d’apte de qualsevol EOI de l’estat espanyol. Només són vàlides les certificacions de l’any actual o l’anterior.

c) d’un certificat amb qualificació d’APTE de curs especial expedit per l’EOI de Cornellà. Només són vàlides les certificacions de l’any actual o l’anterior.

d) d’un certificat d’idioma de qualsevol universitat catalana. Només són vàlides les certificacions de l’any actual o l’anterior.

e) d’un certificat dels que hi ha a la taula següent. Només són vàlides les certificacions de l’any actual o l’anterior.

IDIOMA

CERTIFICACIÓ

NIVELL DE CURS ESPECIAL (d’hivern o d’estiu) AL QUAL DÓNA ACCÉS

Anglès

Cambridge KET (Key English Test)

B1.1

Anglès

Cambridge PET (Preliminary English Test)

B2.1

Anglès

Cambridge FCE (First Certificate in English)

B2.2

Anglès

Cambridge CAE (Certificate Advanced English)

B2.2

Francès

Institut Français L2

A2.1

Francès

Institut Français L3 o L4

B1.1

Francès

CIEP DELF A2

B1.1

Francès

Institut Français L5

B2.1

Francès

CIEP DELF B1

B2.1

Francès

Institut Français L6

B2.2

Alemany

Goethe Institut Grundstufe I

A2.1

Alemany

Goethe Institut Grundstufe II

B1.1