Em cal fer el test de nivell per accedir als cursos especial o d’estiu de l’EOI Cornellà?

No caldrà que facin el test d’anivellament aquells alumnes que es vulguin matricular als cursos:

No caldrà que facin el test d’anivellament aquells alumnes que estiguin matriculats a l’EOI de Cornellà durant el curs actual. Aquests alumnes podran matricular-se al nivell que estableix la següent taula:

CURS QUE HE FET L’ANY ANTERIOR

NIVELL DE CURS ESPECIAL O D’ESTIU A QUÈ DÓNA ACCÉS

CURSOS ORDINARIS

Primer

A2

Segon

B1

Tercer

B2.1

Quart

B2.2

Cinquè

C1

C1

C2

CURSOS ESPECIALS

Introducció a la llengua anglesa i a les cultures anglosaxones

A1.2

Anglès per viatjar

A2

Actualització lingüística i conversa d'anglès - usuari bàsic

A2.1

Actualització lingüística i conversa d'anglès - usuari iniciat

B1.1

Actualització lingüística i conversa d'anglès - usuari independent

B2.1

Actualització lingüística i conversa d'anglès - usuari experimentat

B2.2

Actualització lingüística i conversa d'anglès - usuari perfeccionament

C1

Business English: L'anglès per al món de l'empresa (intermedi)

B1.1

Business English: L'anglès per al món de l'empresa (avançat)

B2.1

Actualització lingüística i conversa de francès - usuari iniciat

B1

Actualització lingüística i conversa de francès - usuari independent

B2

Prepara’t el B1 / Cap a l’obtenció del B1

B1.2

Prepara’t el B2 / Cap a l’obtenció del B2

B2.2

Prepara’t el C1 / Cap a l’obtenció del C1

C1

Perfecciona el teu B2: Cap al C1

C1

Perfecciona el teu C1: Cap al C2

C2

Alemany 1A

1B

Alemany 1B

2A

Alemany 2A

2B

Alemany 2B

3A

Alemany 3A

3B

Alemany 3B

4t

Nota important

En cas que l’alumne no superi el curs al juny, se li canviarà automàticament la matrícula al nivell inferior. Recomanem cercar l’assessorament del professor del curs actual.

En cas que es vulgui accedir a un nivell superior a l’indicat en la taula, caldrà fer test d’anivellament.

No caldrà fer test de nivell si s’està en possessió:

a) d’un certificat o certificació amb qualificació d’APTE de curs ordinari expedit per qualsevol EOI de l’estat espanyol. Només són vàlides les certificacons de l’any actual o l’anterior.

b) d’un certificat o certificació de curs intensiu d’estiu amb qualificació d’apte de qualsevol EOI de l’estat espanyol. Només són vàlides les certificacons de l’any actual o l’anterior.

c) d’un certificat o certificació amb qualificació d’APTE de curs especial expedit per l’EOI de Cornellà. Només són vàlides les certificacons de l’any actual o l’anterior.

d) d’un certificat o certificació d’idioma de qualsevol universitat catalana. Només són vàlides les certificacons de l’any actual o l’anterior.

e) d’un certificat dels que hi ha a la taula següent. Només són vàlides les certificacons de l’any actual o l’anterior.

IDIOMA

CERTIFICACIÓ

CURS INTENSIU DE L’EOI A QUÈ DÓNA ACCÉS

Anglès

Cambridge KET (Key English Test)

3A

Anglès

Cambridge PET (Preliminary English Test)

4

Anglès

Cambridge FCE (First Certificate in English)

5

Anglès

Cambridge CAE (Certificate Advanced English)

5

Francès

Institut Français L2

2

Francès

Institut Français L3 o L4

3

Francès

CIEP DELF A2

3

Francès

Institut Français L5

4

Francès

CIEP DELF B1

4

Francès

Institut Français L6

5

Alemany

Goethe Institut Grundstufe I

2 o 2A

Alemany

Goethe Institut Grundstufe II

3