Evocation

Evocation är när man på bara några sekunder samlar en mängd rå energi och släpper lös den i form av skydd, attack, boost eller liknande som grundar sig i ett av elementen: eld, vatten, jord,vind, spirit.

Du kan endast påverka ett mål som du kan se och som finns inom ett begränsat avstånd från dig (det är svårt att kasta en eldboll på någon två kilometer bort bara för att du ser honom i en kikare). Alla effekter man framkallar med evocation vara en väldigt kort stund.

Hur det går det rent spelmässigt

  1. Bestäm vad du vill göra: “Jag vill skicka en blixt från himmelen rakt ner i skallen på honom”, “Jag vill använda vind för att dämpa mitt fall från hustaket”, “Jag vill ”
  2. Bestäm vad du vill göra (attack, block, manöver, motmagi) och vilket element du vill använda (eld, vatten, jord, vind, spirit)
  3. Bestäm hur många “shifts” med kraft du vill stoppa in i magin. Med dessa “kraftpoäng” kan du sedan göra mer skada med magin, göra så att den varar längre, påverka flera mål eller en eller flera zoner, öka dina chanser att lyckas med en manöver mm.
  4. Du får ett poäng i mental stress när du kastar en magi som max har lika många kraftpoäng som du har i färdigheten conviction. Om magins kraftoäng överstiger ditt värde i conviction får man ytterligare en poäng mental stress för varje nivå över värdet i conviction.
    Exempel: Om man har conviction 4 och väljer att ens magi ska ha 6 shifts av kraft så får man 3 poäng i mental stress. En i grund och ytterligare en för varje nivå över ens värde i conviction (1+(6-4)=3).
  5. Sedan slår du mot färdigheten discipline för att fokusera energierna du har samlat och kasta magin. Svårighetsgraden är samma som kraftnivån du har valt.
  6. Om du misslyckas med slaget väljer du om din karaktär ska absorbera de okontrollerade energierna som stress och potentiellt skada. Det som du inte absorberar skjuts som rå energi och skadar omgivningen runt omkring dig. För mer detaljer om hur detta fungerar rent regelmässigt läs under “Vad händer om man misslyckas” nedan.

Vad händer om man misslyckas

Om resultatet av ditt discipline-slag blir lägre än svårighetsgraden (vald kraftnivå) så kan din karaktär inte kontrollera alla energi som denne har alstrat. När din karaktär absorberar energi kallas det backlash och när man släpper lös den så kallas det fallout.

Mängden kraftpoäng som går till detta är skillnaden på det misslyckade discipline-slaget och svårighetsgraden, dvs den valda kraftnivån på magin.

Backlash

Alla kraftpoäng som går till en backlash absorberas av karaktären som kastar magin och resulterar i antingen mental stress eller fysisk stress (man får inte blanda, man väljer en typ av stress). Den energi som man absorberar påverkar inte magins styrka eller effekt. Om man absorberar all okontrollerad energi så kastar man den tänkta magin med den tilltänkta effekten på valt mål. De kraftpoäng man väljer att inte absorbera som backlash går vidare och blir fallout. Då påverka de omgivningen negativt och detta är i spelledarens händer.

Fallout

Alla kraftpoäng som går till fallout hamnar i spelledarens händer. SL bestämmer vad som händer med dem. De kan skada omgivningen så att förhållandena blir lite tuffare, magins effekter kan råka skada personer som inte var det tilltänkta målet mm.

Alla kraftpoäng fallout som frigörs sänker magins styrka och effekt (sänk antalet shifts på den tilltänkta magin) samtidigt som det har konsekvenser på omgivningen. Om det finns några shifts kvar efter en fallout så händer fortfarande magin fast med den numera lägre styrkan istället.

Exempel 1

Spelaren vill kasta en eldmagi på tre motståndare i samma zon. I det här fallet vill man skada tre motståndare, man kan spendera två kraftpoäng på att skada en hel zon eller helt enkelt sprida ut kraftpoäng som skada på olika mål. Spelaren vill lägga kraftnivån på 5 shifts. Karaktären har 3 i conviction vilket resulterar i att han tar 3 poäng stress för att kasta magin (en i grund och två för att kraftnivån är två över värdet i conviction). Spelaren slår ett discipline-slag och resultatet blir 3. Svårighetsgraden är i det här fallet 5 för att det är den valda kraftnivån. Detta innebär att två kraftpoäng måste absorberas som backlash och/eller frigöras som fallout. Spelaren väljer att ta allt som backlash och får då två poäng stress. Spelaren väljer att det ska vara fysisk stress och magins effekt händer. Nu får spelaren välja vad han vill göra med sina kraftpoäng vilket är 5. Han väljer att lägga alla på skada och vill dela upp skadan på tre olika mål. Spelaren väljer att göra 2 poäng skada på två mål och ett poäng skada på ett tredje.

Exempel 2

Spelaren få upp en force-baserat sköld som skyddar alla karaktärer. Den här skölden måste vara effektiv för att förhindra onödig skada på gruppen. Spelaren väljer att lägga kraftnivån på 8. Karaktären har en conviction på 4 vilket innebär att han tar 5 poäng mental stress bara för att få kasta magin. Spelaren slår sedan sitt discipline-slag och får ett resultat på 2. Detta innebär 6 poäng som går till backlash och/eller fallout. Spelaren betalar en fatepoint och aktiverar en lämplig aspekt för att kasta magier så att han får +2 på sitt slag. Han misslyckas fortfatarande med slaget men nu är antalet poäng okontrollerad energi nere på 4 istället för 6. Han har redan tagit en del fysisk stress sedan tidigare och har fått en hel del mental stress som följd av att han vill kasta en så stark magi. Spelaren väljer att inte ta någon backlash så 4 kraftpoäng går till fallout. Spelledaren säger att karaktären laddar upp sin sköld men det strömmar så pass mycket okontrollerad spirit-energi att den slår tillbaka och bländar hela gruppen. Spelledaren säger att gruppen är drabbad av den temporära aspekten “tillfälligt förblindade” som var och en av motståndarna kan aktiver gratis en gång denna rundan. Dessutom tar en av de andra karaktärerna 2 poäng fysisk stress för att han blev kastad till marken. Fyra poäng gick till fallout och magins styrka minskar därmed med fyra. Detta innebär att han faktiskt har lyckats att fokusera den resterande energin, dvs fyra poäng. Spelaren får välja hur han använder fyra kraftpoäng för att alstra en sköld. Det kostar två poäng att skydda hela zonen där karaktärerna är vilket lämnar ytterligare två poäng som spelaren vill lägga på sköldens styrka. Nu absorberar skölden två i skada en gång innan den går sönder.

Hur kan man använda magins kraftpoäng?

Attack

-1: Öka skada med 1.

-2: Attackera samtliga mål i en och samma zon.

-4 Attackera samtliga mål i två zoner

-6 Attackera samtliga mål i tre zoner

….

Sprida en attacks styrka på två eller flera mål

Block

-1: Öka block-värdet med 1

-1: Öka varaktigheten med en runda

-2: Skydda alla allierade i samma zon

Alternativt kan man halvera blockvärdet (avrundat neråt) för att göra det till ett rustningsvärde istället. Då försvagas inte skölden bara för att någon gör skada på den, då fungerar den som en rustning.

Manöver

Använd evocation för att underlätta vid en utmaning som att t.ex plocka ett lås, lyfta något tungt, bräcka upp en dörr, öka temperaturen i ett bildäck för att spränga det, hoppa ett långt avstånd mellan hustak osv.

Styrkan du lägger i magin ska vara lika med eller mer än svårighetsgraden på utmaningen. Man kan dessutom vara lite kreativ: använda sprit för att få upp en tung dörr samtidigt som en annan i gruppen försöker lyfta med råstyrka. I det fallet kan man applicera magins styrka som en bonus på den andra karaktärens might-slag.

Motmagi

Använda evocation-energi för att temporärt störa en anna evocation- eller thaumaturgy-magi.

Rote spells

En rote spell är en evocation som man använder väldigt ofta och kan i princip i sömnen. En sådan magi har alltid samma styrka, element och effekt. Fördelen med det är att man inte behöver slå discipline för att kasta den, den räknas automatiskt som ett lyckat slag.