21522 Anàlisi Lingüística i Corpus

Curs 2012-13

Professors: Alba Coll, Amor Montané i Lluís de Yzaguirre

Seminari

PRÀCTICA 6: Corpus Tècnic de l’IULA (Bwananet)

Aquesta pràctica té com objectiu familiaritzar-nos amb el Corpus Tècnic de l’IULA (Bwananet).

En primer lloc, entreu al programa de coavaluació.

En segon lloc, creeu una carpeta i un document on guardareu els resultats de la pràctica. Seguiu les instruccions habituals.

Entrem al Corpus Tècnic de l’IULA (Bwananet), i fem la cerca següent:

Obtindrem la pantalla següent, en la qual seleccionarem el (verb) gerundi a la unitat 1 i la unitat 2:

Els resultats que obtindrem són els següents:

Centrarem els resultats i analitzarem els casos següents. Detecta-hi errors de l'original i errors del procés d'enriquiment (falsos gerundis, en aquest cas):

Guarda una mostra dels resultats i explica els errors que has detectat.

A continuació, aplica la cerca de la imatge, observa els resultats i dedueix què li hem demanat:

Guarda els resultats i explica el cas que has buscat.

A continuació aplica alguna de les cerques següents, guarda’n els resultats i comenta’ls:

Si ja som en els minuts finals del  seminari, entreu al programa de coavaluació per saber qui us coavaluarà i ja podeu enviar-li, seguint les intruccions habituals, la carpeta enzipada.

Universitat Pompeu Fabra – Alba Coll, Amor Montané i Lluís de Yzaguirre

Aquests materials formen part del curs de Lingüística de Corpus que els seus autors imparteixen a la UPF