National:

Police:    112
Ambulance:   112

Resources (Food, Shelter, Clothing, Crisis Response)

 1. Fundacja Caritas na rzecz Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Provides shelter, emergency assistance and crisis response for women who are vulnerable to violence.
  Address: Ul. KoÅ›cielna 5, 26604 Radom        
  Phone: +48 483 652 929
 2. Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Hotel-Schronisko "Pro Vita
  Provides shelter, emergency assistance and crisis response for women who are vulnerable to violence.
  Address: ""Pro Vita"", Botaniczna 2, 60586 PoznaÅ„        
  Phone: +48 618 475 937
 3. Ośrodek PCK - schronisko dla kobiet i dzieci
  Provides shelter, emergency assistance and crisis response for women who are vulnerable to violence.
  Address: Ul. WolnoÅ›ci 20, 63400 Ostrów Wielkopolski        
  Phone: +48 736 209 1
 4. Santa Casa da Misericórdia de Aveiro (Oliveirinha)
  Provides shelter, emergency assistance and crisis response for women who are vulnerable to violence.
  Address: 3810 Oliveirinha        
  Phone: +351 234 940 480
 5. National Emergency Service for Survivors of Family
  Provides shelter, emergency assistance and crisis response for women who are vulnerable to violence.
  Phone: 226 687 000
 6. Dom Samotnej Matki i Małego Dziecka
  Provides shelter, emergency assistance and crisis response for women who are vulnerable to violence.
  Address:  ul. Wojska Polskiego 73, 64761 Krzyż Wielkopolski        
  Phone: +48 672 564 028
 7. Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą
  Provides shelter, emergency assistance and crisis response for women who are vulnerable to violence.
  Address: Os. Krakowiakow  46, 31964 Krakow        
  Phone: +48 124 258 170
 8. Polski Czerwony Krzya Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy
  Provides shelter, emergency assistance and crisis response for women who are vulnerable to violence.
  Address: Ul. Olkuska 18, 25852 Kielce        
  Phone: +48 413 459 066
 9. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Caritas Diecezji Kieleckiej        
  Provides shelter, emergency assistance and crisis response for women who are vulnerable to violence.
  Address:  Caritas, Urzodnicza 7B, 25729 Kielce        
  Phone: +48 413 664 847
 10. Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT Shelter for Lone Mothers with Children Monar MARKOT
  Provides shelter and emergency response resources for women who have survived violence.
  Address: Ul. Folwarczna 50, 67200 Krakow        
  Phone: +48 768 333 500"
 11. Dom Matki i Dziecka Caritas Archidiecezji
  Provides shelter and emergency response resources for women who have survived violence.
  Address: Os. OrÅ‚a BiaÅ‚ego 20 62200 Gniezno        
  Phone: +48 614 255 786
 12. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Hostel dla Matki z Dziećmi Chroniącymi się przed przemocą przy towarzystwie pomocy "Dajemy Szansę"
  Provides shelter and emergency response resources for women who have survived violence.
  Phone: +48 552 324 260"
 13. Oaza. Przytulisko dla kobiet Caritas Archidiecezji Czastochowskiej
  "Provides shelter and emergency response resources for women who have survived violence.
  Address: Archdiocese of Czestochowa Ksiadza StanisÅ‚awa Staszica 5 42200 Czastochowa        
  Phone: +48 343 680 765
 14. Żłobek Miejski - Dom Opieki nad Dzieckiem i Matką w Chrzanowie
  Provides emergency aid and shelter for women who are vulnerable to or have survived violence.
  Address: Mieszka I 4, 32500 Chrzanow
 15. Stowarzyszenie Medar, Centrum Pomocy Rodzinie - Przeciw Przemocy Wyrównać Szanse Medar Association        
  Provides emergency aid and shelter for women who are vulnerable to or have survived violence.
  Address: ul. E. Gierczak 8, 85791 Bydgoszcz        
  Phone: +48 523 485 547
 16. Nadzieja Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  Provides emergency aid and shelter for women who are vulnerable to or have survived violence.
  Address: Hope. Crisis Intervention Center, Ul. 1 Maja 12, 57256 Bardo        
  Phone: +48 748 171 552
 17. Fundacja Dom Samotnej Matki, Rogowiec
  Provides emergency aid and shelter for women who are vulnerable to or have survived violence.
  Address: 97427 Rogowiec, Poland
  Phone: +48 692 025 122
 18. Hostel dla Matek z Dziećmi
  Provides emergency aid and shelter for women who are vulnerable to or have survived violence.
  Address: Gdańska 4,06230 Różan        
  Phone: +48 297 669 031
 19. Centrum Socjalne Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
  Provides emergency aid and shelter for women who are vulnerable to or have survived violence.
  Address: KamieÅ„ska, Ul. Piaseczna 4, 70893 Szczecin        
  Phone: +48 914 621 329
 20. Azyl. Stowarzyszenie na rzecz pomocy kobietom i dzieciom
  Provides emergency aid and shelter for women who are vulnerable to or have survived violence.
  Address: Women´s shelter ToruÅ„, Brzozowa 9, 87100 ToruÅ„        
  Phone: +48 566 575 861
 21. Noclegownia dla bezdomnych kobiet
  Provides emergency aid and shelter for women who are vulnerable to or have survived violence.
  Address: Emmaus, ul. Stawki 27, 01040 Warszawa ÅšródmieÅ›cie        
  Phone: +48 228 384 450
 22. Ośrodek "Dom"
  Provides emergency aid for women, along with shelter and crisis support.
  Address: Nowogrodzka 7, 00513 Warszawa        
  Phone: +48 226 229 633
 23. Wspólnota "Chleb Życia" - Dom dla Bezdomnych "Betania"        
  Provides emergency aid for women, along with shelter and crisis support.
  Address: Community ""Bread of Life"" - Home for the Homeless ""Betania"",
  17, 02220 Warszawa        
  Phone: +48 228 466 644"
 24. Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Provides emergency aid for women, along with shelter and crisis support.
  Address: Ul. Karnkowskiego 7, 87800 WÅ‚ocÅ‚awek        
  Phone: +48 542 322 816
 25. Schronisko dla Matki i Dziecka im. Teresy Strzembosz w Zielonej Gorze
  Provides emergency aid for women, along with shelter and crisis support.
  Address: Teresa Strzembosz in Zielona Gora Ul. Piaskowa 9 e, 65204 Zielona Góra        
  Phone: +48 683 244 900
 26. Osrodek Dla Bezdomnych Matek Z Dzieä†Mi I Ofiar Przemocy W Rodzinie Monar- Markot Mickiewicza
  Provides emergency aid for women, along with shelter and crisis support.
  Address: Monarchs Markot Mickiewicza, 59330 Åšcinawa        
  Phone: +48 768 436 725
 27. Schronisko dla kobiet i dzieci Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
  Provides emergency aid for women, along with shelter and crisis support.
  Address: Shelter for Women and Children's Aid Society. St. Albert, Kwietniowa 2/4 93361 Å
  Ã³dź        
  Phone: +48 422 076 308
 28. Dom Samotnej Matki Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta
  Provides emergency aid for women, along with shelter and crisis support.
  Address: Single Mothers' Aid Society of St. Albert ÅšwiÄ™tego Brata Alberta 4, 68200 Å»ary        
  Phone: +48 683 743 958

Medical Help

 1. National Emergency Service for Survivors of Family Violence Blue Line
  Provides counselling support to survivors of violence.                            
  22 668 70 00                            
 2. National Emergency Service for Survivors of Family Violence           
  Provides counselling support to survivors of violence.                            
  801 12 00 02