1. Tongan Consulate in Canberra, Australia

Tongan High Commission in Canberra, Australia 
7 Newdegate Street Deakin ACT 2600 Australia

Phone (+61) (2) 6232 4806

Fax (+61) (2) 6232 4807

Email info@tongahighcom.com.au

  1. Tongan Embassy in Causeway, China

Embassy of Tonga in Causeway Bay, China 
Suite 3002, Embassy House No. 18, Dong Zhi Men Wai Xiao Jie, Beijing, China

Phone (+86) (10) 8449 9757

Fax (+86) (10) 8449 9758

  1. Tongan Embassy in United Kingdom

Tongan High Commission in London, the United Kingdom 
36 Molyneux Street London W1H 5BQ United Kingdom

Phone (+44) 20 7724 5828

Fax (+44) 20 7723 9074

Email office@tongahighcom.co.uk