SELECTED PUBLICATIONS

 

● Hladík, Radim: "Za hranice mediálních technologií a oborů: současné přístupy k žánru."  [Beyond the Boundaries of Media Technologies and Disciplines: Contemporary Approaches to Genre] Mediální studia, roč. 6, 2012, č. 2, s. 176–181. ISSN 1801-9978.

● Hladík, Radim: „Memories of the States, Histories of the Historians: Knowledge of the Past in the Post-Socialist Czech Republic and the Post-Apartheid South Africa“. In F.  Ochieng'-Odhiambo, Roxanne Burton, and Ed Brandon (eds.).: Conversations in Philosophy, vol. 2. Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, forthcoming.  

● Hladík, Radim: “A Theory's Travelogue: Post-Colonial Theory in Post-Socialist Space.” Teorie vědy/Theory of Science, vol. XXIII, 2011,  no. 4., p. 561-590.

● Carpentier-Reifová, Irena; Gillárová, Kateřina; Hladík, Radim: “The Way We Applauded … How popular culture stimulates collective memory of the socialist past in Czechoslovakia – the case of the television serial Vyprávěj and its viewers.” Pp. 199-221 in Aniko Imre, Timothy Bavena, Katalin Lustyik (eds.).: Popular Television in Eastern Europe During and Since Socialism. London and New York, Routledge.  

● Hladík, Radim: Traumatické komedie: Politika paměti v českém filmu. Sociální studia, vol. 7, no. 1 (2010), p. 9-26.

● Hladík, Radim: „Třikrát o mnohočetné paměti.“ Teorie vědy/Theory of Science, vol. XXII, 2010,  no. 4., p. 535-551.

● Balon, J.; Hladík, R.: „Proměny studia kultury: projekt kulturálních studií.“ In Šubrt, Jiří (ed.): Soudobá sociologie. IV, (Aktuální a každodenní). Praha : Karolinum, 2010, p. 64-79.

● Hladík, R.: “Between Resentment and Forgiveness: Public Histories in the Czech and South African Transitions.” Teorie vědy/Theory of Science, vol. XXI, 2009,  no. 2., p. 113-137.

● Hladík, R. – Mozen, C. “Global Day of Action Against the IMF and World Bank, Prague, September 26 (S26), 2000.” In: Ness, Immanuel (ed.), International Encyclopedia of Revolution and Protest. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, pp. 1391–1395.

● Hladík, R. “Astigmatický pohled na vizuální sociologii - Piotr Sztompka: Vizuální sociologie.” (Review). Teorie vědy/Theory of Science, vol. 30, 2008, no. 2, pp. 149-156.

● Hladík, R. “Bůh chraň historii.” (Exhibition review). Sešity pro umění, teorii a příbuzné zóny, vol. 2, 2008, no. 4-5, pp. 150-155.

● “Skutečný autor Bílé knihy.”.  [On the Higher Education Reform]. In A2, no. 47, 2007.

● Star Trek: Technologies of Disappearance. (Review). Resource Center for Cyberculture Studies. Oct. 2006 [online]. http://rccs.usfca.edu/bookinfo.asp?BookID=319&ReviewID=390

Selected translations:

● Latour, Bruno: “Poznání a vizualizace aneb jak myslet očima a rukama.” [Visualization and Cognition: Thinking with Eyes and Hands]. Teorie vědy/Theory of Science, vol. 30, 2008, no. 2 , p. 35-92.

● Warner, Michael: “Styly intelektuálních publik.” [Styles of Intellectual Publics].Teorie vědy/Theory of Science, vol. 29, 2009, no. 3-4 , p. 81-116.