Beresteczko 1651

scenariusz do “Planszowej gra wojennej XVII” >>

Berest1.jpg

Czas: 28 czerwca - 10 lipca 1651

Miejsce: Beresteczko

Terytorium: Rzeczpospolita (Ukraina)

Wynik: Wygrana Rzeczpospolitej

Konflikt: Powstanie Chmielnickiego

Strony konfliktu:

Rzeczpospolita

Sicz Zaporoska
Chanat Krymski

Jan Kazimierz

Bohdan Chmielnicki
Islam Girej

jazda:

  • jazda kozacka – 12 255,
  • husaria – 2589,
  • rajtaria – 2050,
  • arkebuzeria – 500,
  • jazda tatarska – 960,
  • ochotnicy litewscy – 1550,
  • pospolite ruszenie - 30 tys.

piechota:

  • piechota węgierska – 2790,
  • piechota niemiecka – 8900,
  • dragoni – 2000

40 tys. zaporożców

40-60 tys. czerni

30 tys. Tatarów