Published using Google Docs
atlieku_tvarkymas
Updated automatically every 5 minutes

RŪŠIUOKIME ATLIEKAS IR JOS BUS PERDIRBTOS!

ĮDOMŪS FAKTAI:

ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO NAUDA

KAIP RŪŠIUOTI ATLIEKAS?

    Vienas žmogus per metus išmeta daugiau kaip 1 m3 perdirbti tinkamų atliekų. Tyrimai įrodė, kad gyventojai išrūšiuodami savo atliekas gali sumažinti net puse tūrio išmetamų atliekų į sąvartyną.

    Mažinti į sąvartynus patenkančių atliekų kiekius galima rūšiuojant atliekas. Tinkamai rūšiuoti atliekas dažnai padeda produktų ar produktų pakuotės ženklinimas.

Ženklinama elektros ir elektroninė įranga, baterijos ir akumuliatoriai. Tokiu ženklu pažymėtas produktas, tapęs atlieka, turėtų būti surenkamas atskirai ir nemaišomas su kitomis atliekomis.

 Produktas ar pakuotė pagaminta iš perdirbamų stiklo atliekų.

 Produktas ar pakuotė pagaminta iš bet kokios perdirbamos medžiagos (išskyrus plastikus).

 Produktas ar pakuotė pagaminta iš perdirbto popieriaus (kartono).

Polietilentereftalatas(PET, PETE).  Sutrumpinimas: Poliesteris.

 Produktas tapęs atlieka gali būti perdirbtas.

 Polivinilchloridas(PVC).

 Polipropilenas (PP).

 Mažo tankio polietilenas (LDPE).

 Didelio tankio polietilenas(HDPE).

 Kiti mišrios struktūros plastikai, sudaryti daugiau nei iš vienos medžiagos.

 Polistirenas (PS).

 Perdirbamas aliuminis.

 Perdirbamas plienas.

ANTRINIŲ ŽALIAVŲ RŪŠIAVIMAS

    Geriausios kokybės perdirbti tinkamos antrinės žaliavos gaunamos, jeigu atliekos išrūšiuojamos jų susidarymo vietoje. Antrinės žaliavos išsskirstomos į atskirus konteinerius, dažniausiai pažymėtus arba išskirtus  spalvomis: geltonas – plastmasė, žalias – stiklas, mėlynas – popierius.

 

MESTI        

                                

Pastaba. Gali būti su sąvaržėlėmis, lipnia juostele, stambią pakuotę būtina išlankstyti ir susmulkinti.

NEMESTI

Pastaba. Šias atliekas mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius

MESTI

Pastaba. Tinka tik švarus plastikas. Pakuotę reiktų suspausti.

NEMESTI

Pastaba. Šias atliekas mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius

MESTI

Pastaba. Stiklo tara turi būti švari. Popierinių etikečių pašalinti nebūtina.

NEMESTI

MESTI

Pastaba. Metalą galima mesti į plastmasės konteinerius.

NEMESTI

Pastaba. Šias atliekas mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius

PAVOJINGOS ATLIEKOS

    Atskirą atliekų grupę sudaro pavojingos atliekos. Pagal šių atliekų pavojingumą ir tvarkymo specifiką išskiriami šie pagrindiniai jų srautai:

Buityje susidarančios pavojingos atliekos - namų ūkyje, smulkiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, juridinių asmenų kontorose, biuruose susidarančios negamybinės atliekos:

Kaip tvarkyti pavojingas atliekas

Naudoti akumuliatoriai

Pavojingumas. Senuose akumuliatoriuose esančios pavojingos medžiagos kenkia aplinkai ir sveikatai: Švino rūgštiniai akumuliatoriai - tai atlieka, turinti daug pavojingų cheminių medžiagų: sunkiųjų metalų ir elektrolito. Netinkamai tvarkomi seni akumuliatoriai irimo proceso metu ar pažeidus akumuliatoriaus korpusą, į aplinką išskiria daug pavojingų medžiagų. Pavojingos medžiagos užteršia gruntinius vandenis, nuodija dirvožemį, augalus, daro neigiamą poveikį žmogaus sveikatai. Dėl sunkiaisiais metalais ir kitomis pavojingomis medžiagomis užterštos aplinkos daugėja odos infekcijų, onkologinių bei kvėpavimo takų ligų, kraujotakos, imuninės, nervų sistemos bei kitų sutrikimų.

Reikalavimas rūšiuoti ir atskirai surinkti. Akumuliatorių atliekos turi būti renkamos atskirai:Baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti surenkamos atskirai, tam skirtuose specialiuose konteineriuose, statinėse, dėžutėse ar kitokiose talpyklose. Pavojingų atliekų šalinimas kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis yra uždraustas ir reglamentuojamas teisės aktų.

Šis simbolis, kuriuo paženklintos baterijos ir akumuliatoriai, reiškia, kad baterijų ir akumuliatorių atliekas reikia rinkti atskirai, nešalinti jų kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Po surinkimo simboliu esančios raidės nurodo ar tam tikri elementai (Pb=švinas, Cd=kadmis, Hg=gyvsidabris) yra pačioje baterijoje ar akumuliatoriuje.

Akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemos: Lietuvoje veikia pavojingų atliekų surinkimo ir perdirbimo sistema: švino rūgštiniai akumuliatoriai sėkmingai perdirbami. Vartotojas nebenaudojamą akumuliatorių gali priduoti atliekų tvarkytojui arba specialiai pažymėtą surinkimo vietą.

Iš vartotojų atliekos surenkamos nemokamai, nereikalaujant pirkti naują bateriją ar akumuliatorių. Jos dedamos į tam skirtas specialias talpas, kurios yra paženklintos akumuliatorių surinkimo ženklu.

Priduoti akumuliatorių atliekas galima ir į savivaldybės stambiagabaričių atliekų aikšteles arba pavojingų atliekų surinkimo taškus . Tai pat šios atliekos surenkamos visose prekybos vietose, prekiaujančiose šiais gaminiais.

Informaciją apie atliekų surinkimo taškus, perdirbimo galimybes galima gauti savivaldybių aplinkosaugos skyriuose, akumuliatorių ir baterijų pardavimo vietose, Aplinkos ministerijos tinklalapyje bei kitose informaciniuose leidiniuose.

Perdirbimo svarba. Teisingas akumuliatorių atliekų rūšiavimas, surinkimas, tvarkymas ir perdirbimas saugo aplinką ir tausoja gamtinius išteklius: Pagal Europos Sąjungos reikalavimus, švino turintys akumuliatoriai ir baterijos turi būti surenkamos ir perdirbamos taip, kad būtų galima pakartotinai panaudoti visas ardymo metu susidarančias atliekas – šviną, plastiką, sieros rūgštį ir kitas chemines medžiagas.

Atiduotos atliekų tvarkytojams, didžioji dalis medžiagų vėl grįžta į rinką ir tarnauja žmonėms kaip nauji produktai. Kita dalis atliekų, kurių neįmanoma perdirbti, šalinama aplinkai saugiu būdu.

Tinkamai renkant senus akumuliatorius ir baterijas bei juos perdirbant, taupomi gamtos resursai ir saugoma aplinka.

UAB „Autogralis“, vadovaudamasi Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka ir LR atliekų tvarkymo įstatymu, baterijas ir akumuliatorius bei baterijų ir akumuliatorių atliekas priima nemokamai. Tinkamai tvarkyti naudotus akumuliatorius - nesudėtinga Baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti surenkamos atskirai, tam skirtuose specialiuose konteineriuose, statinėse, dėžutėse ar kitokiose talpyklose. Tiek akumuliatorių, tiek baterijų atliekų negalima maišyti su kitomis atliekomis. Pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančias teisės normas, visos surinktos baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti perduodamos jas teisę tvarkyti turinčioms įmonėms.

Daugiau informacijos apie tinkamą automobilinių akumuliatorių atliekų tvarkymą rasite tinklapyje: www.surenkameakumuliatorius.lt

Alyvos atliekos

Alyvos atliekos tai mineralinė, pusiau sintetinė ar sintetinė tepimo arba pramoninė alyva, nebetinkama naudoti pagal pirminę paskirtį, pavyzdžiui, naudota vidaus degimo variklių ir pavarų dėžių alyva, tepimo alyva, turbinų, hidraulinė alyva.

Alyvų atliekų tvarkymo galimybės: Alyvos atliekų turėtojas (fizinis asmuo) savo pareigą tinkamai atsikratyti atliekomis gali vykdyti pasinaudodamas šiomis galimybėmis:

Alyvų atliekų keliamas pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai: Panaudota alyva yra užteršta įvairiais metalais: magniu variu, cinku bei kitais sunkiaisiais metalais. Alyvų atliekose aptinkami chlorinti tirpikliai, PCB (polichlorinti bifenilai yra sintetiniai chlorinti angliavandeniai, turintys savybę kauptis biologiniuose organizmuose bei pasižymintys ilgalaikiu neigiamu poveikiu organizmams). Patekę į aplinką sunkieji metalai bei toksinės medžiagos didina kancerogeninį poveikį, kuris gali sukelti vėžinius susirgimus. Alyvų atliekoms patekus į vandens telkinius jų paviršius padengiamas orui nepralaidžia plėvele, ko pasėkoje mažėja deguonies koncentracija vandenyje, todėl jame esantys gyvi organizmai gali pradėti dusti. Atliekoms susimaišius su vandeniu susidaro emulsija, kuri lengvai pažeidžia vandens gyvūnų kvėpavimo organus, patekus į gruntą gali sutrikti augalų ir dirvožemio organizmų aprūpinimas deguonimi. Ypač didelė žala daroma šioms atliekoms prasiskverbus į gruntinius vandenis, kuriuos intensyviai naudoja žmogus.

Alyvų atliekas draudžiama:

 

Padangų atliekos

Padangos: sudilusios padangos nugulę pamiškėse, grioviuose ar upės pakrantėje tampa dažna didelio gaisro priežastis. Padangos – naftos produktas, todėl jos labai kaloringos ir labai gerai dega.

Nusidėvėjusios padangos – antrinė žaliava: iš susmulkintų padangų gaunami gumos miltai arba granulės, kurios gali būti naudojamos ir statybinių medžiagų gamyboje, ir įrengiant sporto aikštynų dangas.

 

Draudžiama: naudotas padangas mesti į mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius ar palikti šalia jų.

Naudotų padangų surinkimas: Pagal Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymą, padangų platintojai privalo  nereikalaudami papildomai sumokėti, priimti vartotojo atiduodamas padangų atliekas tuo atveju, jeigu atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir padangų atliekų skaičius (skaičiuojant vienetais) atitinka jo perkamų padangų skaičių.

Automobilinės atliekos

Panaudotos automobilių dalys – hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai, akumuliatoriai, degalų, tepalų ir oro filtrai – itin kenksmingos aplinkai medžiagos. Netinkamai tvarkomos ir šalinamos sąvartynuose, jos gali kelti pavojų tiek aplinkai, tiek pačių žmonių sveikatai.

Poveikis aplinkai. Automobilių tepalinius amortizatorius, degalų ir tepalų filtrus sudaro metalas ir alyvos ar degalų likučiai. Alyvos atliekų poveikis aplinkai paminėtas anksčiau. Tuo tarpu aplinkoje atsidūręs plienas, iš kurio gaminama didžioji dalis automobilio dalių, tiesiogiai aplinką teršia kur kas mažiau nei alyvos ir sveikatai kelia mažesnę grėsmę. Tačiau iš metalo pagamintas automobilio dalis naudingiau perdirbti nei išmesti į sąvartyną. Pliene yra įvairių medžiagų, geležies, aliuminio, vario, švino, cinko. Nors jos priskiriamos toksinėms medžiagoms, tačiau metalo išmetimą į aplinką galima laikyti netiesiogiai pavojingu. Mat didžiausia kenksmingų medžiagų koncentracija išleidžiama į aplinką ne metalams yrant, o būtent plieno gamybos procesuose. Tuo tarpu perdirbant metalą tausojami ne tik gamtiniai ištekliai, mažiau teršiama nei gaminant plieną iš pirminių žaliavų, bet ir taupoma energija. Metalines automobilių detales perdirbti naudingiau ne tik aplinkosauginiu, bet ir ekonominiu požiūriu.

Automobilinių atliekų perdirbimas. Perdirbant degalų ir tepalų filtrus, tepalinius amortizatorius išgaunamas metalas ir alyva, o iš oro filtrų – plastmasė ir filtruojanti medžiaga. Alyva yra regeneruojama arba sudeginama. O visos iš automobilio dalių išgautos medžiagos – metalas, švinas, plastmasė - naudojamos pakartotinai, gaminant kitą produkciją. Specialistų teigimu, iš antrinių žaliavų pagamintos detalės kokybe prilygsta gaminamoms iš pirminių žaliavų.

Automobilines atliekas draudžiama:

 

Automobilinių atliekų tvarkymo galimybės:

 

Informaciją apie atliekų surinkimo taškus, perdirbimo galimybes galima gauti savivaldybių aplinkosaugos skyriuose, akumuliatorių ir baterijų pardavimo vietose,  Aplinkos ministerijos tinklalapyje bei kitose informaciniuose leidiniuose.