Lorna Bartram

lorna.bartram@gmail.com • +46 (0)70-4043911 • lornabartram.se  pictalk.se 

Utbildning

2015-09–2016-08 Magisterexamen, Göteborgs universitet

Magisterexamen i Språk och interkulturell kommunikation, med huvudinriktning arabiska.

Programmet förenar spetskompetens i språk med interkulturell kommunikation. Magisteruppsats Språkbarriärer i praktiken. En studie av arabisk och svensk vokabulär inom sjukvård och flyktingmottagande.

2015-06 – 2015-08 Intensivkurs arabiska, libanesisk dialekt

Saifi Institute for Arabic Language (Beirut, Libanon)

2014-06 – 2014-07 Intensivkurs arabiska, palestinsk dialekt

Al-Quds University (Jerusalem, Palestina)

2008-01 – 2014-06 Kandidatexamen, Göteborgs universitet

Kandidatexamen i arabiska vid Göteborgs universitet, Exile 2.0. An analysis of Afrah Nasser’s blog authorship. Kandidatuppsats i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, Flanörens känsliga universum.

2004-08 – 2007-05 Studentexamen, Gymnasiet svenska Normallyceum (Helsingfors, Finland)

Arbetslivserfarenhet

2017-01 – Nuvarande Projektsekreterare, Dart – kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset (Göteborg)

Arbetar i projektet KomHIT Flykting med att skapa och tillgängliggöra kommunikationsmaterial för patienter och personal inom sjuk- hälso- och tandvård som inte har något gemensamt språk.

2016-11 – 2018-10 Projektassistent , Chalmers tekniska högskola (Göteborg)

Projektassistent i projektet Integration med mobilen, medfinansierat av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet syftade  till att utveckla mobila stöd för språkutveckling och interkulturell kommunikation för nyanlända arabisktalande flyktingar så att de på ett mer individanpassad och tidseffektivt sätt blir integrerade i det svenska samhället. Till arbetsuppgifterna hörde att delta i utvecklingen av appen, genomföra fältstudier med nyanlända, skriva artiklar och konferensbidrag, presentera på seminarier och konferenser.

2005 – 2015 Frilansjournalist & fotograf 

Jag har sedan jag var 16 år gammal gjort intervjuer, reportage och recensioner för både tidningar och radio. Som fotograf har jag frilansat för tidningar, tagit författarporträtt för bokförlag och illustrerat läroböckerna Mål 1 och 2 i svenska för invandrare, utgivna av Natur & Kultur. Bland mina uppdragsgivare finns Svenska Dagbladet, Natur & Kultur, Bonnierförlagen, Hufvudstadsbladet, YLE, Ny Tid m.fl.

2011-04 – 2011-11 Upphovsrättsansvarig på Digitala Medier, Natur & Kultur (Stockholm)

Huvudsakliga uppgifter var att söka rättigheter för främmande bidrag till digitala produktioner. Därutöver hanterade jag sekreteraruppgifter såsom registrering i affärssystem, fakturering och kontering.

2010-09 – 2010-12 Praktikant, Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom (Rom, Italien)

I min roll som praktikant planerade och ordnade jag  Artist talks, tog emot och guidade besökare. Tillsammans med föreståndaren planerade jag en ny webbsida för föreningen och fotograferade och översatte texter till den samt höll den uppdaterad. Deltog i organiserandet av konstnärshusets 150-årsjubileum med 170 internationella gäster. Praktikttjänsten finansierades av Svenska kulturfonden i Finland.

2008-05 – 2008-07 Vårdbiträde, Partnerskap för Vård AB Service (Stockholm)

Vårdbiträde inom hemtjänsten där jag tog hand om personlig omvårdnad, städning, tvätt, inköp och matlagning.

2007-04 – 2007-05 Lärarvikarie, Ekenäs högstadieskola (Ekenäs, Finland)

Ansvarade för undervisningen i svenska för sex klasser i årskurs 7-9. I arbetet ingick att planera lektioner, undervisa, göra och rätta prov samt sätta betyg i slutet av terminen.

Föreläsningar & presentationer

2018-10-23 Intervju, Sveriges kommuner och landsting

Intervju om KomHIT Flykting i webbsändningen Agenda för integration.

2018-09-18 Radiointervju i P4 Göteborg
Intervju  i programmet Eftermiddag i P4 Göteborg om forskning om att använda språkinlärningsappar.

2018-04-08 Eighth Biannual Gulf Comparative Education Society (GCES) Symposium

Presentation av “Mobile Learning with Arabic Speakers in Sweden”, tillsammans med Linda Bradley.

2017-11-23 Inbjuden talare, Learning and Media Technology Studio – LETStudio, Göteborgs universitet

“Mobile Learning and Technology-Mediated Healthcare Communication”, tillsammans med Nataliya Berbyuk Lindström.

2017-10-18 Inbjuden talare, Global Migration Seminar, Centrum för global migration (GCM)
Presentation av Minclusion-projektet, “Research and development of mobile applications for Arabic migrants in Sweden”, tillsammans med Linda Bradley och Nataliya Berbyuk Lindström.

2017-09-18 Inbjuden talare, Seminariet i svenska som andraspråk, Institutionen för svenska språket, GU

“Integration med mobilen”, tillsammans med Linda Bradley.

2017-05-12 Inbjuden talare, Vetenskapsfestivalen, Translation Slam

Presentation av projektet KomHIT Flykting.

2017-03-20 Mobile Learning Week, UNESCO och UNHCR

Deltagande i konferens om mobilt lärande med presentationen “Facilitating integration of Arabic-speaking migrants into Swedish society with mobile technology”.

2016-11-17 Inbjuden talare, Seminarium, DART – kommunikations- och dataresurscenter

Inbjuden till DART för att presentera min magisteruppsats och PicTalk.

2016-10-12 Inbjuden talare, konferens Specialpedagogik i förskolan

Föreläsning om arbetet med PicTalk på konferensen Specialpedagogik i förskolan, arrangerad av Conductive och Teknologisk Institut.

Sakkunniggranskade konferensbidrag

Bartram, L., Bradley, L., & Al-Sabbagh, K. (In press). Mobile learning with Arabic speakers in Sweden. In: Proceedings of the Gulf Comparative Education Symposium (GCES) in Ras Al Khaimah, UAE, 5 – 11 April, 2018.

Berbyuk Lindström, N., Sofkova Hashemi, S., Bartram, L., & Bradley, L. (2017). Mobile resources for integration: how availability meets the needs of newly arrived Arabic-speaking migrants in Sweden. In K. Borthwick, L. Bradley & S. Thouësny (Eds), CALL in a climate of change: adapting to turbulent global conditions – Short papers from EUROCALL 2017 (pp. 40-45). Research-publishing.net. doi: doi:10.14705/rpnet.2017.eurocall2017.686

Sofkova Hashemi, S., Berbyuk Lindström, N., Bartram, L., & Bradley, L (2017). Investigating Mobile Technology Resources for Integration: The Technology-Pedagogy-Language-Culture (TPLC) Model. In Loizides, F., Papadopoulos, G., & Souleles, N. (Eds), Proceedings of the 16th World Conference on Mobile and Contextual Learning. doi: 10.1145/3136907.3136930

Volontärarbete

2016 Mentor

Mentor för nybörjarstudenter i arabiska och första årets studenter på masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation vid Göteborgs universitet.

2015-12 – Nuvarande Utvecklare av PicTalk

Under Hack for Refugees 5-6 december 2015 utvecklade jag tillsammans med programmerare en prototyp till appen PicTalk. PicTalk fungerar som ett kommunikationsverktyg som ska hjälpa arabisktalande nyanlända och svenskar att överbrygga språkbarriärer. Appen kombinerar bilder, skriftspråk och talsyntes och stödjer för närvarande arabiska och svenska. Tillsammans med Pak Lau har jag fortsatt utveckla PicTalk och den går idag att ladda ner gratis från App Store til iPad.

2015-11 – 2017-12 Moderator, Duolingo 

Volontärarbetade som moderator för att utveckla en kurs i svenska för arabisktalande på plattformen Duolingo. Samarbetade tillsammans med syriska flyktingar för att skapa ett webbaserat stöd för språkinlärning. Arbetet innebar att översätta till och från svenska och arabiska och utveckla innehållet i kursen, samt svara på användarnas frågor. Kursen har idag närmare 200 000 användare.

Språkkunskaper

Svenska - Modersmål

Engelska - Avancerad

Arabiska - Avancerad

Finska - Grundkunskaper