INDEX

 1. Feines d'estiu 1r d'ESO

 1. Feines d’estiu 2n d’ESO

 1. Feines d'estiu 3r d'ESO

 1. Feines d'estiu 4t d'ESO

Feines d’estiu 1r d’ESO

Llengua Espanyola

Els alumnes suspesos en la convocatòria de juny hauran de treballar els aspectes estudiats al llarg del curs fent les activitats del llibre Aprueba tus exámenes de l’editorial Oxford  –Edición 2017(ISBN 978-01-905-1795-3)

A l’interior del llibre  trobareu un codi que permet accedir  al contingut  digital.

El dia de l’examen s’ ha de lliurar  el llibre amb totes les activitats fetes i corregides.

Llengua Catalana

Cada alumne amb l’assignatura suspesa té un full personalitzat amb la feina que ha de tenir feta per a setembre i indicació de si haurà de fer examen o no. El full s’haurà de presentar obligatòriament.

Llengua Anglesa

Per poder presentar-se a l'examen de setembre, heu de realitzar als vostres fulls (no dins el llibre mateix) totes les activitats del llibre d'exercicis utilitzat durant el curs, el "Pulse 1 Workbook", que vénen a continuació

 • Revisar i estudiar les unitats del  Student’s book i els verb irregulars: page 126
 • Entregar: 
 • Workbook Pulse I i traduir-los:
 • Progress check. Units 1-8,
 • Self evaluation 1  Units 1-8  i
 • Extension. Cumulative grammar Units 1-8
 • SELF STUDY BANK:
 • Grammar reference. Pages 82-100 i
 • Wrting reference pages 120-135

Darrere de cada activitat feta en anglès, n'haureu d'escriure la traducció.

Tot això s'ha de presentar dins un dossier, i amb un índex al principi.

No presentar aquest dossier  suposarà automàticament suspendre la prova extraordinària de setembre.

Biologia i Geologia

El dia que recullin el butlletí, els alumnes també rebran els fulls amb les feines per fer durant l’estiu.  Obligatòriament ho han de presentar  el dia de l’examen de setembre. També poden trobar les feines a l’enllaç:

https://drive.google.com/file/d/0Bw6ccKK0Ax_ldURVOGlNbVExNTA/view?usp=sharing

Geografia i Història

FEINES DE RECUPERACIÓ 1r ESO - 2016/17

        Els alumnes que hagin suspès l’assignatura hauran de fer i d’entregar la feina d’estiu encomanada.

          Aquesta feina és necessari entregar-la el dia de l’examen per poder fer-lo.

        La feina s’ha de fer a mà i de la manera que la professora ho va ensenyar a classe (portada de cada tema amb títol i pàgines numerades).

Per recordar:   La feina d’estiu representa un 30 % de la nota.

                L’examen representa un 70 % de la nota final.

FEINA D’ESTIU PER FER

Fer el resum tal com has aprés a classe de:

1a. avaluació: Temes 1 i 2

2a. avaluació: Temes 4 - 5 i 6

3a. avaluació: Temes 7 i 8

Per fer el Tema 6 has de fer-ho usant de Classroom

les Fitxes 11 - 12 - 13 i 14

        A TOTES les avaluacions s’han d’estudiar els mapes físics del Món, d’Europa i d’Espanya.

Matemàtiques

Els alumnes que hagin suspès l’assignatura han d’obrir el Classroom, una vegada allà, obrir la classe Feines d’estiu de Matemàtiques. Acte seguit la tasca del curs corresponent que té per contrassenya xjav2c.

Els alumnes de suport tenen unes feines d’estiu específiques que ha donat en mà el professor.

Educació Plàstica

La recuperació constarà del lliurament de treballs pendents i l’examen de setembre.

Els alumnes suspesos a la avaluació ordinària del mes de juny, rebran el dia de lliurament de notes (Dijous, 22 de juny) un document amb les tasques pendents de realitzar. Paral·lelament rebran un correu personal al seu compte de l’Institut (divendres 23, abans de les 10 h) amb la mateixa informació personalitzada de les pràctiques que han d’aportar el dia de l’examen de setembre. L’entrega dels treballs és condició essencial per poder realitzar l’examen amb preguntes relacionades amb les pràctiques realitzades per cada alumne.

Educació Física

Per poder recuperar l’assignatura d’ Educació Física a setembre cal realitzar les següents tasques el dia de l’examen:

1.- Dur fet un treball sobre els beneficis que aporta l’exercici físic i l’esport en els adolescents: quin tipus d’exercici és el més adequat, quins beneficis s’obtenen, quines conseqüències poden aparèixer quan no es fa cap tipus d’activitat física i quines possibilitats hi ha a la ciutat de Palma per realitzar activitat física al aire lliure per als adolescents. El treball pot estar redactat en anglès o català.

2.- Presentar oralment, en anglès, i físicament un escalfament general, nombrant totes les seves parts, les parts del cos que utilitzem i en els estiraments cada múscul que estirem.

3.- Examen pràctic: elegir dues habilitats tècniques de dos esports de col·laboració-oposició i realitzar-les correctament davant del professor, explicant a quin esport pertany i les seves característiques.

4.- Examen tipus test sobre el tema 2.- Physical Conditioning i tema 3.- Perceptual motor skills. Podeu trobar els apunts al Classroom en la part d’informació al link: PE Website.

Música

----------------------

Religió

-----------------------

Valors Ètics

Entregar tots els treballs que estan al google classroom


Feines d’estiu 2n d’ESO

Llengua Espanyola

Els alumnes suspesos en la convocatòria de juny hauran de treballar els aspectes estudiats al llarg del curs fent les activitats del llibre Aprueba tus exámenes de l’editorial Oxford  –Edición 2017(ISBN  978-01-905-1796-0)

A l’interior del llibre  trobareu un codi que permet accedir  al contingut  digital.

El dia de l’examen s’ ha de lliurar  el llibre amb totes les activitats fetes i corregides.

Llengua Catalana

Cada alumne amb l’assignatura suspesa té un full personalitzat amb la feina que ha de tenir feta per a setembre i indicació de si haurà de fer examen o no. El full s’haurà de presentar obligatòriament.

Llengua Anglesa

Per poder presentar-se a l'examen de setembre, heu de realitzar als vostres fulls (no dins el llibre mateix) totes les activitats del llibre d'exercicis utilitzat durant el curs, el "Pulse 1 Workbook", que vénen a continuació

 • Revisar i estudiar les unitats del  Student’s book i els verb irregulars: page 126
 • Entregar: 
 • Workbook Pulse I i traduir-los:
 • Progress check. Units 1-8,
 • Self evaluation 1  Units 1-8  i
 • Extension. Cumulative grammar Units 1-8
 • SELF STUDY BANK:
 • Grammar reference. Pages 82-100 i
 • Wrting reference pages 158-160

Darrere de cada activitat feta en anglès, n'haureu d'escriure la traducció.

Tot això s'ha de presentar dins un dossier, i amb un índex al principi.

No presentar aquest dossier  suposarà automàticament suspendre la prova extraordinària de setembre.

Física i Química

Entregar en paper les feines que s’indiquen al següent document.

https://docs.google.com/document/d/1NCPDQMfqcV7JYCSMHVoc1H11EhGr5ogOYbxI-kcDikw/edit

Geografia i Història

Els alumnes que hagin suspès l'assignatura hauran d'entregar la feina encomanada el dia de l'examen. És imprescindible la presentació d'aquesta feina per poder fer l'examen.

La feina s'ha de fer a mà. A l'ordenador només es poden fer els títols.

L'examen representa el 70% de la nota final, i la feina d'estiu el 30% restant.

A l'examen es faran preguntes similars a les dels exercicis de les feines d'estiu

Feina d'estiu:

De l'apartat “Síntesis” que apareix al final de cada tema, s'han de realitzar els exercicis següents:

 •         Consolida el que has après
 •         Defineix els conceptes clau
 •         Identifica (els         personatges, les obres,...)

S'han de realitzar els exercicis del temes que hem estudiat a classe: del tema 1 fins al tema 11, ambdós inclosos.

Matemàtiques

Els alumnes que hagin suspès l’assignatura han d’obrir el Classroom, una vegada allà, obrir la classe Feines d’estiu de Matemàtiques. Acte seguit la tasca del curs corresponent que té per contrassenya xjav2c.

Tecnologia

-------------

Educació Física

Per poder recuperar l’assignatura d’ Educació Física a setembre cal realitzar les següents tasques el dia de l’examen:

1.- Dur fet un treball sobre la Higiene postural: un document de 5 folis on s’expliqui en què consisteix la Higiene postural, quines són les accions del dia a dia que realitzem malament (mínim 5), com hauríem de realitzar-les correctament i quines conseqüències a llarg termini podem tenir si no les canviem.

2.- Presentar oralment i físicament un escalfament general, nombrant totes les seves parts, les parts del cos que utilitzem i en els estiraments cada múscul que estirem.

3.- Explicar al professor/a un joc o esport alternatiu a elegir: presentar el nom, l’origen, les regles bàsiques, materials, habilitats tècniques bàsiques i sistema de puntuació.

4.- Examen pràctic de lluita: demostrar dos tipus d’immobilitzacions, dos tipus agarres i tres projeccions.

5.- Examen tipus test sobre el tema 2.- Condició Física i Salut. Podeu trobar els apunts al Classroom en la part d’informació.

Educació Plàstica

--------------

Alemany

-------------

Religió

L’alumne que ha suspès el curs ha de presentar el treball encomanat el dia que s’’indiqui el mes de setembre

Valors Ètics

Entregar tots els treballs que estan al google classroom


Feines d’estiu 3r d’ESO

PMAR àmbit científic

Les feines d’estiu estan penjades als classrooms que hem fet servir al llarg del curs a cada matèria, i estan compartides amb els alumnes que han de recuperar.                             

PMAR àmbit lingüístic

Les feines de recuperació s’entreguen, juntament amb les notes, de forma personalitzada.

PMAR àmbit pràctic

Les tasques i les  instruccions són als apartats Tecnologia i  Educació plàstica d’aquest mateix full.

Llengua Espanyola

Els alumnes suspesos en la convocatòria de juny hauran de treballar els aspectes estudiats al llarg del curs fent les activitats del llibre Aprueba tus exámenes de l’editorial Oxford  –Edición 2017(ISBN  978-01-905-1797-7)

A l’interior del llibre  trobareu un codi que permet accedir  al contingut  digital.

El dia de l’examen s’ ha de lliurar  el llibre amb totes les activitats fetes i corregides.

Per repassar sintaxi: Prácticas de sintaxis. La oración simple (nº 6) de l’editorial Casals.

Llengua Catalana

Cada alumne amb l’assignatura suspesa té un full personalitzat amb la feina que ha de tenir feta per a setembre i indicació de si haurà de fer examen o no. El full s’haurà de presentar obligatòriament.

Llengua Anglesa

Per poder presentar-se a l'examen de setembre, heu de realitzar als vostres fulls (no dins el llibre mateix) totes les activitats del llibre d'exercicis utilitzat durant el curs, el "Pulse 1 Workbook", que vénen a continuació

 • Revisar i estudiar les unitats del  Student’s book i els verb irregulars: page 120
 • Entregar: 
 • Workbook Mosaic 3 i traduir-los:
 • Review. Units 1-8
 • Grammar reference  and Vocabulary reference  Units 1-8 pages 81-115
 • Writings Units 1-8 pages:  13, 21, 29, 37, 45, 53, 61, 69

Darrere de cada activitat feta en anglès, n'haureu d'escriure la traducció.

Tot això s'ha de presentar dins un dossier, i amb un índex al principi.

No presentar aquest dossier  suposarà automàticament suspendre la prova extraordinària de setembre.

Física i Química

Els alumnes que hagin suspès l’assignatura han d’obrir el Classroom, de Física i química i en l’apartat d’informació trobareu les feines d’estiu.

Les contrassenyes són

3r A      gkfgawl

3rB       5c4kqv

Biologia i Geologia

El dia de l’examen de setembre han de presentar obligatòriament les feines d’estiu i l’examen es basarà en aquests exercicis. En aquest enllaç podeu trobar les feines:

https://drive.google.com/file/d/0Bw6ccKK0Ax_lZU0xdHFTSnpqZG8/view?usp=sharing

Geografia i Història

Els temes que han de preparar són:

Tema 0: Introducció a la Geografia, 1, 2, 3, 7 i el material extra enviat durant el curs (presentacions).

Condició per aprovar la matèria: lliurament obligatori de la feina (que representa un 20% del total de la nota) el dia de l'examen i aprovar l’examen.

Feina: https://drive.google.com/open?id=0B0Sg_sXLfSaLSU5kZm9vUzNFUWM

Pendents de 1r d’ESO: https://docs.google.com/document/d/1X9cl4Ip_-SyEUjgyKAw83IxPDSEojjxAtEaAODR2kWQ/pub 

Matemàtiques

Els alumnes que hagin suspès l’assignatura han d’obrir el Classroom, una vegada allà, obrir la classe Feines d’estiu de Matemàtiques. Acte seguit la tasca del curs corresponent que té per contrassenya xjav2c.

Tecnologia

Les instruccions de com fer cada tasca estan al classroom que s'ha emprat durant el curs. Si teniu algun dubte durant l'estiu, em podeu contactar al següent correu electrònic: jordi.bardaji@iesjoanalcover.cat El temps de resposta serà de un màxim de 3 dies laborables.

Tots els alumnes que han suspès (3r A, B i PMAR) han de lliurar:

Al classroom que s'ha emprat durant tot el curs, a una tasca aposta titulada "Feines d'estiu":

 1. Un disseny d'un objecte fet amb freecad. L'objecte ha de tenir una part elèctrica amb un interruptor i o un motor o un led  o una bombeta. Pot estar dissenyat per ser endollat a un endoll domèstic (220V) o funcionar amb piles o bateries. El disseny ha de tenir unes mides coherents. L'objecte, per les seves mesures, ha de ser usable. Les dimensions de l'objecte, sense comptar el cable, no han de ser més grans que 200mm x 200mm x 200mm.

 1. S'ha de lliurar també un pressupost, en un full de càlcul, en el que consti:
 1. A una columna, els components elèctrics següents:
 1. cables
 2. interruptor
 3. motor o led o bombeta (en aquest darrer cas s'ha d'incloure també un porta-làmpades)
 4. Si el sistema ha d'anar endollat al corrent domèstic, has de presupostar una clavilla d'endoll; si té una pila o bateria, es posarà aquesta.
 1. A una altra columna: el preu unitari de cada component.
 2. A una altra columna: l'enllaç de la pàgina d'on s'ha consultat el component.
 3. Després, una fila on hi consti  a una cel·la, el total de l'import calculat amb una fórmula del full de càlcul que sumi els imports de cada component.

Un quadern: 

Al setembre s'han de lliurar, el dia de l'examen, els problemes resolts fets a classe i els que hi són al classroom d'esforços, estructures, mecanismes i electricitat en un quadern. Al quadern, totes les pàgines han d'estar numerades amb tots els enunciats copiats.

L'examen serà del mateix nivell dels fets durant el curs i dels temes enumerats abans. Recordau, a l'examen haureu de seguir aquests passos per resoldre els exercicis:

0.- Dibuixar un esquema del problema si es que l'enunciat no l'inclou. Malgrat l'enunciat inclogui un esquema o dibuix pots fer el teu si vols.

1.- Escriure les dades amb les seves unitats i què és cada una d'elles (o sigui, no només escriure el seu valor numèric).

2.- Escriure la fórmula.

3.- Substituir les dades a la fórmula.

4.- resoldre l'equació.

5.- Escriure la solució i amb les seves unitats.

Tot problema al que li manqui alguns d'aquests apartats puntuarà 0.

És imprescindible per aprovar al setembre, a més d'aprovar l'examen, haver lliurat la totalitat  de les tasques encomanades.

Educació Física

Fer les tasques pendents, estudiar els continguts no assolits i practicar aquelles activitats suspeses.

Tota la informació que necessiten està al classroom.

Educació Plàstica

Els alumnes suspesos a la avaluació ordinària del mes de juny, rebran un correu personal al seu compte de l’Institut (divendres 23, abans de les 10 h) amb les pràctiques que s’hauran de lliurar el dia de l’examen de setembre, condició essencial per poder realitzar l’examen amb preguntes dels temes proposats i de les pràctiques realitzades per cada alumne.

Els alumnes de l’Àmbit Pràctic que tenen suspesa l’assignatura per l’àrea de Plàstica, rebran un correu personal al seu compte de l’Institut (divendres 23, abans de les 10 h) amb les pràctiques que s’hauran de lliurar el dia de l’examen de setembre, condició essencial per poder realitzar l’examen amb preguntes dels temes proposats i de les pràctiques realitzades per cada alumne.

Música

-------------

Alemany

-------------

Religió

-------------

Valors Ètics

Entregar tots els treballs que estan al google classroom


Feines d’estiu 4t d’ESO

Llengua Espanyola

Els alumnes suspesos en la convocatòria de juny hauran de treballar els aspectes estudiats al llarg del curs fent les activitats del llibre Aprueba tus exámenes de l’editorial Oxford  (ISBN 978-84-673-8593-9)

A l’interior del llibre  trobareu un codi que permet accedir  al contingut  digital.

El dia de l’examen s’ ha de lliurar  el llibre amb totes les activitats fetes i corregides.

Per repassar sintaxi: Prácticas de sintaxis. La oración simple (nº 6) de l’editorial Casals.

Llengua Catalana

Cada alumne amb l’assignatura suspesa té un full personalitzat amb la feina que ha de tenir feta per a setembre i indicació de si haurà de fer examen o no. El full s’haurà de presentar obligatòriament.

Llengua Anglesa

Per poder presentar-se a l'examen de setembre, heu de realitzar als vostres fulls (no dins el llibre mateix) totes les activitats del llibre d'exercicis utilitzat durant el curs, el "Voices 4", que vénen a continuació

 • Revisar i estudiar les unitats 1-9 del  Student’s book
 • Entregar els exercisis i traduccions de
 • Writing dossier and  progress check from units 1-9
 • Revision 1, 2 and 3

Darrere de cada activitat feta en anglès, n'haureu d'escriure la traducció.

Tot això s'ha de presentar dins un dossier, i amb un índex al principi.

No presentar aquest dossier  suposarà automàticament suspendre la prova extraordinària de setembre.

Geografia i Història

Per recuperar l'assignatura al setembre s’ha de presentar les següents activitats del llibre de text:

Dels apartats de síntesi del final de cada tema que s'ha vist:

* fer el mapa conceptual

* respondre totes les preguntes de l'apartat 1"Consolida el que has après"

Matemàtiques

 Els alumnes que hagin suspès l’assignatura han d’obrir el Classroom, una vegada allà, obrir la classe Feines d’estiu de Matemàtiques. Acte seguit la tasca del curs corresponent que té per contrassenya xjav2c.

Educació Física

Fer les tasques pendents, estudiar els continguts no assolits i practicar aquelles activitats suspeses.

Tota la informació que necessiten està al classroom.

Religió

-------------

Valors ètics

Entregar tots els treballs que estan al google classroom

Biologia i Geologia

Els alumnes que han suspès l’assignatura han de presentar obligatòriament la feina d’estiu el dia de l’examen. La feina la podran trobar tant al classroom com al següent enllaç:

https://drive.google.com/a/iesjoanalcover.cat/file/d/0B_byMq_ExeLuLWdJYUtwMXMxbzQ/view?usp=sharing

Física i Química

Fer les tasques que s’indiquen al document de la part suspesa i entregar-les en paper.

https://docs.google.com/document/d/1ArPw1XO5y6nB6c9ytxc8Zp98PVqUGctVzkMQc7cydtg/edit

Economia

-------------------

Llatí

----------

Tecnologia

-----------

Iniciació Activitat Emprenedora

--------------

Alemany

-----------

Educació Plàstica

------------

Música

------------

TIC

------------