План

засідання № 1 РМО вчителів української мови та літератури

Тема: Інструктивно-методичне заняття «Вимоги до викладання української мови та літератури у 2015 -2016 навчальному році»

 Мета: ознайомити з вимогами до викладання української мови та літератури у 2015-2016 н.р., спрямування змісту та форм методичної роботи на виконання Закону України «Про освіту», «Закону про засади державної мовної політики», «Концепції літературної освіти» та інших нормативних документів.

Дата проведення:  __ серпня 2015 року

Місце проведення: Чернігівська   ЗОШ І-ІІІ ступенів

 1. Аналіз роботи РМО вчителів української мови та літератури у 2014-2015 н.р. та підсумки роботи над проблемною темою (ІІ етап).                                                                                           

Єременко Л.Д., методист РМК

                 2. Затвердження плану роботи РМО на 2015-2016 н.р. Продовження роботи над  науково-  методичною темою району (ІІІ етап).  

 Лущай Л.А., керівник РМО

                                                                                                                      Єременко Л.Д., методист РМК

                                                                                       

3. Опрацювання офіційних документів МОН України, методичних рекомендацій щодо викладання української мови та літератури у новому навчальному році:

    - особливості викладання предметів у 7 класі за новими Держстандартами;

    - програмове забезпечення предметів;

    - основні підручники та методичні посібники, рекомендовані для використання у

       навчально-виховному процесі;

                                                                       Лущай Л.А., керівник РМО

Єременко Л.Д., методист РМК,

             4. Літературний календар на 2015-2016 н.р. (І семестр)

                                                                                                                         

             5. Огляд нової навчально-методичної літератури, преси.

                                                                                     Божкова Л.О., Богданівська ЗОШ І-ІІІ ст.

            6.  Звіт про курсовій перепідготовці.

                                                                               Лущай Л.А.,  Владівська  ЗОШ  І-ІІІ ст.

                 7. Про роботу віртуального методоб`єднання на Заповікі.

Єременко Л.Д., методист РМК                                                                                          

Рекомендована література:

1. Інформаційний збірник МОН України

2. Лист МОН від       «Про організацію навчально-виховного процесу у ЗНЗ і вивчення базових дисциплін у школі»

3. Програма з української мови та української літератури для 7 класу  

Робота між семінарськими засіданнями:

2 засідання РМО                                                                                                          жовтень  2015

Семінар –практикум на базі Панфілівського НВК

Тема: «Інформаційно – комунікаційні технології навчання – запорука якісної підготовки компетентного  випускника»

Теоретична частина

 1. Шляхи підготовки учнів до участі в ЗНО.

                                                                                      Макаренко Ю. А., СШ «Надія»

 1. Підготовка до ЗНО. Опрацювання рекомендацій, порад.

                                                                   Самойленко Т. І., Новомихайлівський НВК

 1. Використання ресурсів мережі Інтернет у професійній діяльності вчителя української мови та літератури – запорука якісної підготовки компетентного випускника.

                                                         Ільченко Л. В.,Обіточенська  ЗОШ І – ІІІ ст.

 1. Шляхи підвищення орфографічної грамотності учнів. Творчий обмін досвідом.

                                                     Харчук Л. І., Чернігівська ЗОШ І – ІІ ст.

                                                     Кучерян С. І., Хмельницький НВК

     Практична частина

5. Презентація досвіду вчителів Братішко Н. В. , Вічевої О.О.

6. Відвідування і обговорення відкритого уроку, заходу.

Рекомендована література:

1. Допомагаємо учням готуватися до ЗНО //Актуальні діалоги . – 2014. - № 10. – С. 1 – 5

2. Карнаушенко А. Г. Готуймося до ЗНО : курс на успішність // Педагогічна майстерня . – 2013. – №5. – С. 32 - 37

3. Молочко С. Р. ЗНО з української мови і літератури : узагальнення, повторення, закріплення знань // ВУМЛШ. - № 19 – 21. – С. 2 – 9

4. Овдій Л. Методичні поради щодо написання власного висловлювання з української мови та літератури // Методичні діалоги. – 2011. - № 2 – 3. – С. 3 -7

5. Омельчук  С. ЗНО – 2015 : чи залежить якість оцінювання знань випускників від якості запропонованого тесту? // Методичні діалоги. – 2015. - № 4 – 5. – С. 14 – 16

6. Хоменко Н. В.  Розвиток  правописної грамотності школярів. ВУМЛ, № 35 – 36, 2010,С. 2 – 13.

       7. Чухілевич О. П. Психологічна підготовка до ЗНО // Педагогічна майстерня. – 2015.  - №5. – С. 30 – 33.

      Робота між засіданнями:

Підготувати матеріал до обговорення на засіданні круглого столу з теми «Формування в учнів ІКТ-грамотності й уміння працювати з інформацією».

               

            3 засідання РМО                                                                                                  січень 2016

Теоретичний семінар  на базі Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Тема: «Інформаційно-комунікаційні технології та сучасний урок»

Мета : формування потреби різнобічного розвитку власних здібностей і нахилів, оволодіння сучасними методами оперування знаннями, уміннями використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології      

 1. Круглий стіл «Використання  мультимедійних технологій на уроках словесності»

                                                Кузьменко Т. П., Стульневський НВК

                                                        Божкова Л. О., Богданівська ЗОШ І – ІІІ ст.

                                                            Завитій І. М. , Верхньотокмацька ЗОШ І – ІІІ ст.                                                                    

                                                    Муравицька Н. З., СШ «Надія»                                  

                                                     Диба В. А., Чернігівська ЗОШ І – ІІІ ст.

2. Коло ідей. Розробка концепції створення уроків із застосуванням електронних засобів.

3. Методичний калейдоскоп. Учительські портфоліо з досвіду роботи, майстер – клас «Я так працюю…»; творчий портрет, презентація досвіду… ( учителі, які атестуються)

4. Огляд новин методичної літератури з теми семінару.

                                               Радченко О. І., Новоказанкуватський НВК

Рекомендована література:

1. Концева Р. М.  Мультимедіа на уроках української літератури//ВУМЛ. -2011. - №25. - С. 4  - 6

2. Литовченко О. М.  Модель формування навчальної мотивації засобами ІКТ у мовно-літературному середовищі//ВУМЛ. – 2010. - №27. -  С 2 – 9  

3. Семенів Н. Л. Комп’ютерні технології на уроках української мови та літератури//ВУМЛ. - №2.  

4. Стефанович  Т. В.  Формування життєвих компетенцій учнів засобами ІКТ  на уроках української словесності //ВУМЛ. – 2013. - №13. - С. 2 – 5

 5. Пищик О. В.  Методика використання мультимедіа технологій на уроці//Педмайстерня. -2012. - №10. - С. 3 -9

      4 засідання РМО                                                                                                        березень  2016 

Семінар – практикум на базі Новополтавської ЗОШ  І – ІІІ ступенів

Теоретична частина

Круглий стіл «Як активізувати на уроці … пізнавальний потенціал учнів, їхній інтерес до вивчення предмета»

 1. Формування в учнів ключових компетенцій у процесі науково-дослідницької та проектної діяльності.

                                                            Малярова С. І., Обіточенська ЗОШ І – ІІІ ст..

 1. Технологія критичного мислення як засіб формування особистості учня

                                                       Сидоренко Л. О., Владівська ЗОШ І – ІІІ ст.

 1. Активізація зовнішньої та внутрішньої мотивації школярів. Методи і прийоми, що сприяють підвищенню мотивації до навчання.

                                                              Товстоног Т. Д., Чернігівська ЗОШ І – ІІІ ст.

 1. Методика та медіа-освіта. Як навчати мови в інформаційному суспільстві.

                                                          Бистрицька Н.А., Богданівська ЗОШ І – ІІІ ст.

 1. Використання он-лайн сервісів при підготовці до уроків словесності.

                                                          Лущай Л. А., керівник РМО

                                                          Єременко Л. Д., методист РМК

Практична частина

6. Презентація досвіду вчителя Романчук Г. З.

7. Відвідування і обговорення уроку.

 Рекомендована література:

1.Басиста  Л. С. Активізація пізнавальної діяльності учнів //ВУМЛШ. – 2012. - № 32. – С. 20 // Фаховий сервер. – С. 1 - 8

2. Бондаренко С. Ю. Формування в учнів ключових компетентностей у процесі науково-дослідницької та проектної діяльності// Педагогічна майстерня. – 2012. - №9. – С. 2-7

3. Вовк Т. В.Технологія критичного мислення як засіб формування особистості учня// Педагогічна майстерня. – 2012. - № 2. – С. 15 – 18

4. Глазова О. Як навчати мови в інформаційному суспільстві// Методичні діалоги. - № 4.- 2011. - С. 26 – 33

5.  Глазова О. Шкільний твір  інформаційної доби : як поєднати традиції та інновації// Методичні діалоги. - № 7 8 . - 2013. - С. 31 – 36

 6. Груніна Г.М. Творча й пошукова  діяльність на уроках української мови та літературиВУМЛ, № 15, 2013, С . 2 – 8

7. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром/ Упорядники : Андрєєва В. М., Григораш В. В. – Х.: Вид . група «Основа», 2006. – С. 186 – 193

8. Чопікян А. В.  Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови // ВУМЛШ. – 2014. - № 27. – С. 2 – 7

9. Коваленко Л. Шлях до держави під назвою Успіх // Методичні діалоги. - №1. – 2012 .-С. 16 – 22.