PROGRAM XXXII OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ – ELIMINACJE OKRĘGOWE

 

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

22 kwietnia 2017 r.

 

8.30 – 9.30

Rejestracja uczestników

9.30

Uroczyste otwarcie i wystąpienia gości (aula 1)

10.00

Eliminacje pisemne – aula 1 i aula 2

11.00

Przerwa na posiłek

11.30

Grupa I z auli 1 – wykład Gatunki inwazyjne jako zagrożenie dla różnorodności biologicznej;

dr Beata Węgrzynek (30 minut)

Grupa II z auli 2 – zwiedzanie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej;

pracownicy naukowo-dydaktyczni SUM (30 minut)

Uwaga: po 30 minutach zmiana grup

12.30

Ogłoszenie wyników części pisemnej, w razie potrzeby dogrywka (aula 2)

12.45

Rozpoczęcie eliminacji ustnych (aula 1)

15.30

Podsumowanie i uroczyste wręczenie nagród (aula 1)

 

Adres CDiSM:

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

ul. Medyków 8b

40 – 752 Katowice

 

Kontakt CDiSM:

www.cdism.sum.edu.pl

Telefon: 32 20 88 772

Faks: 32 20 88 881

e-mail: biuro.cdism@sum.edu.pl

 

Rozkład jazdy i mapka na stronie: www.cdism.sum.edu.pl/centrum/kontakt.aspx

 

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt mailowo: katowice.lop@gmail.com lub telefonicznie 696807543