Ďalšie programy budú priebežne doplnené.

Ďalšie termíny rodinných konštelácií v Košiciach:

priebežne v kalendári vyššie.

Na požiadanie: zuzana.frankova@1brain.sk

Prihlášky mailom alebo telefonicky.

Ak nie je uvedené inak, kurzy sa konajú

na Vodárenskej 15 v Košiciach,

 v uvedených dňoch od 9:00 do cca 17:30.