STYRETS BERETNING FOR 2014        

Foreningen SalsaNor Trondheim

Jubileumsåret 2014 har vært bra for SalsaNor Trondheim. Året kjennetegnes ved godt besøkte kurs og arrangementer. Høydepunktet var 5-års feiringen med Latinweekend på ærverdige Britannia hotell.

VERDT Å NEVNE FRA 2014

Eksterne instruktører

I 2014 har vi brukt følgende eksterne instruktører

Håndverkeren

Den opprinnelige leiekontrakten SalsaNor hadde på Håndverkeren gikk ut i juni 2014. Denne ble forlenget med nye 2 år. Dette var viktig for SalsaNor Trondheim å få på plass i 2014  

Calle Latina

Calle Latina ble arrangert i Oslo i mai 2014 på Riksscenen. Dette var det første samarbeidsprosjektet mellom SalsaNor Trondheim og SalsaNor Stavanger. Helga ble vellykket - og SalsaNor Trondheim var innstilt på å fortsette samarbeidet i form av en ny Calle Latina i 2015. SalsaNor Stavanger ønsket ikke å videreføre arrangementet i 2015. Det blir dermed ikke noe Calle Latina 2015.

Latinweekend

SalsaNor Trondheim arrangerte første helga i november Latinweekend på Britannia hotell. Dette ble et strålende arrangement med jubileums gallamiddag lørdagen med ca 150 gjester som høydepunkt.

Det er inngått avtale med Britannia som venue for Latinweekend både i 2015 og 2016. SalsaNor Trondheim har som mål å gjøre Latinweekend til et arrangement som trekker folk fra alle salsamiljøene i Norge.

Nye sosialdanstilbud i Trondheim

I løpet av 2014 etablerte SalsaNor 2 nye faste plasser for sosial dans i Trondheim.

Me nattklubb erstattet det tidligere mandagstilbudet på Nattergalen. Dette fordi Nattergalen etterhvert fikk for liten kapasitet på dansegulv. Styret er meget godt fornøyd med Me som dansested.

Sommerens prøveprosjekt med “sensual” dansekvelder onsdager på Cafe de Mido ble en suksess for alle parter. Derfor ble det videreført som et fast ukentlig arrangement høsten 2014 organisert og drevet av SalsaNor Trondheim.

På onsdager har SalsaNor også opprettet fast tilbud på diverse dansetrening på Tonstad skole. Her stiller Trondheim kommune med gratis lokale for byens danseglade.

Alle disse tilbudene innen sosialdans blir videreført i 2015.

SalsaNor nettverk

Nettverket har hatt 6 skypemøter i 2014. Det har i nettverket vært jobbet med Calle Latina, instruktørsamarbeid, mulig profesjonalisering av prosjektene og planer om felles strategisamling for de 2 organisasjonene.

Raw Dance Festival

SalsaNor Trondheim var støttespiller og deltager på Raw Dance Festival våren 2014. Bidraget fra SalsaNor Trondheim var 6000,- i deltageravgift + noen frivillige til det overordnede arrangementet. Deltagelsen besto i visning av våre dansestiler på Torgscenen og inne på Frimurerlogen + promotering via stand på torget. SalsaNor Trondheim vil også være bidragsyter på Raw Dancefestival i mai 2015.

MEDLEMSREGISTER

Det er registrert 110 betalende medlemmer i 2014. I tillegg regnes styremedlemmer og faste instruktører som medlemmer av SalsaNor Trondheim. Styret er godt fornøyd med medlemstallet.

STYRETS INNSATS

Styrets arbeid i 2014 har igjen vært solid og preget av gode, tette relasjoner og godt samarbeid. Dette har resultert i god kontinuitet og nye tilbud gjennom hele året.

ØKONOMI

Økonomien i SalsaNor Trondheim kan betegnes som solid, og egenkapitalen er økt gjennom 2014. Dette gir foreningen mulighet til å utvikle driften videre, investere i eget utstyr og gjennomføre større og flere arrangementer.

UTDANNING AV INSTRUKTØRER

I 2014 har SalsaNor Trondheim rekruttert en ny lokal instruktør i tillegg til å få tilbake en tidligere instruktør. I tillegg har SalsaNor Trondheim fått utdannet byens første instruktøpar i Kizomba. Videreutvikling og rekruttering av nye instruktører er et kontinuerlig fokusområde for foreningen.  

STYRETS FORSLAG TIL BRUK AV OVERSKUDD/EGENKAPITAL

Styret foreslår at egenkapital benyttes til følgende:

  1. Videreutvikling og rekruttering av lokale instruktører.
  2. Nettverksarbeid for utvikling av organisasjonen lokalt og eventuelt med Stavanger. Gjerne i form av en helg med strategisamling.
  3. Lokal teambuilding for styret og lokale instruktører.
  4. Markedsføringsmateriell som t-skjorter og penner.  
  5. Bruke egenkapital til Latinweekend på Britannia hotell.
  6. Opprettholde en egenkapital reserve/buffer på NOK 100 000,- for å sikre foreningens økonomiske forpliktelser.

For styret

Sted/dato:                                                Sted/dato:

Torbjørn Øvergård                                         Anna Mauset

Styrets leder                                                Styrets nestleder