ПРОЕКТ        

Р І Ш Е Н Н Я

від __ _________ 2017 року                                                                 № ____

смт Підволочиськ

Про затвердження Положення про

 надання платних послуг, які надаються 

 закладами культури комунальної власності

територіальної громади Підволочиської селищної ради

       Відповідно до статті  26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та згідно спільного Наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015р. № 1004/113/1556 « Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Положення про  надання платних послуг, які надаються  закладами культури комунальної власності територіальної громади Підволочиської селищної ради, згідно з додатком 1.
  2. Затвердити Перелік та вартість платних послуг, що надаються закладами культури комунальної власності територіальної громади Підволочиської селищної ради, згідно з додатком 2.
  3. Затвердити Примірний договір про надання послуг (робіт) закладами культури комунальної власності територіальної громади Підволочиської селищної ради, згідно з додатком 3.
  4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Підволочиської селищної ради від 10.06.2016р. № 397 « Про перелік платних послуг, які надаються закладами культури Підволочиської селищної ради на 2016р.»
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Підволочиської селищної ради.

       Додаток 1

до рішення Підволочиської селищної ради

№____   від  _____     2017 року                                                                                

ПОЛОЖЕННЯ

про надання платних послуг, які надаються  закладами культури комунальної власності територіальної громади Підволочиської селищної ради

  1.  Загальні положення

            1.1. Це положення поширюється на комунальний заклад «Централізована бібліотечна система», комунальний заклад Підволочиський краєзнавчий музей ім. О. Ковча, Підволочиський будинок культури, на заклади культури клубного типу Підволочиської селищної ради (далі заклади культури ).

1.2. Платні послуги здійснюються закладами культури відповідно до Законів України  “Про культуру”, “Про бібліотеки та бібліотечну справу”, Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12.12. 2011 №1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованих на державній та комунальній формі власності”,  наказу Міністерства культури, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі  України від 01.12.2015  №1004/1113/1556 “Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури заснованих на державній та комунальній формі власності”.

1.3. Платні послуги   введені  з  метою створення найбільш сприятливих умов для задоволення духовних, моральних та інтелектуальних потреб населення, організації змістовного дозвілля,  удосконалення обслуговування користувачів.

1.4. Для виконання платних послуг заклади культури використовують свої фонди, основні засоби, матеріальні та нематеріальні активи.

1.5. Платні послуги надаються працівниками закладів культури за рахунок раціонального використання робочого часу.

1.6. Перелік та вартість платних послуг затверджується Підволочиською селищною радою.

1.7. Право безкоштовного обслуговування мають учасники та інваліди Великої Вітчизняної війни, учасники бойових дій в Афганістані,учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, діти-інваліди, інваліди 1-3 груп, учасники АТО та члени їх сімей.

1.8. Працівники,  відповідальні  за  платні  послуги  у  закладах культури, надають користувачам консультації щодо порядку надання платних послуг.

1.9.Платні послуги не поширюються на заклади, організації які належать до Підволочиської селищної ради.

2. Основні завдання

2.1. Поліпшення якості та оперативності обслуговування користувачів за рахунок надання платних послуг.

2.2. Забезпечення та зберігання фондів, основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів.

2.3. Поліпшення матеріальної бази закладів культури.

                                               3.Організація роботи

3.1. Використання цього Положення  передбачає:

- перелік тарифів (вартості) платних послуг у закладах культури;

- взаємовідносини між користувачами, замовниками та працівниками закладів культури;

- відповідальність працівників за надання послуг;

- забезпечення систематичного та чіткого  обліку  всієї роботи з надання платних послуг та контролю за якістю їх  виконання.

4. Права і обов’язки

Заклади культури Підволочиської селищної ради мають право:

4.1 Вносити  пропозиції  щодо  використання коштів,  одержаних  від  надання  платних послуг;

4.2. Визначати можливість і доцільність  виконання послуги;

4.3. Рекламувати  платні  послуги, вносити пропозиції про розширення  або  припинення надання платних послуг чи окремих їх видів;

4.4. Вносити свої пропозиції щодо зміни тарифів на платні послуги.

Заклади культури Підвололчиської селищної ради зобов’язані:

4.5. Чітко дотримуватись виконання  цього Положення;

4.6. Забезпечувати якісне та  оперативне  обслуговування користувачів;

4.7. Аналізувати попит на  ті  чи інші послуги, вести роботу з удосконалення та вивчення доцільності надання платних послуг.

5. Керівництво роботою з надання платних послуг

5.1. Робота  щодо організації та  надання  платних  послуг очолюється   директором відповідного закладу культури.

5.2. Відповідальні особи  фіксують отримані  користувачем  послуги.

6. Порядок визначення тарифу (вартості) платних послуг

6.1. Тариф (вартість) послуги визначається на підставі кошторису витрат, пов’язаних з наданням послуги.

До складу витрат належать:

6.2. В основі розрахунків тарифу на платні послуги положено принцип самоокупності.

7. Планування та використання доходів від платних послуг

7.1. Облік надходжень та видатків  покладається на  централізовану бухгалтерію  відділу  культури , туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Підволочиської селищної ради.

7.2. Плата за послуги приймається відповідальним працівником за надання платних послуг по розрахункових квитанціях, який переводить ці кошти через установи банку на спеціальні рахунки закладів культури.

7.3  Відповідно до ст. 13 Бюджетного Кодексу України плата за послуги зараховується до власних   надходжень відповідних закладів культури.   Планування  витрат   за   рахунок   доходів, одержаних від надання  платних  послуг, здійснюється за кожним  видом послуг.

8. Завдання працівників, безпосередньо пов’язаних                                                                                з наданням платних послуг

8.1. Надавати  користувачам  інформацію  про  всі  види   платних  послуг, які  пропонують заклади культури.

8.2. Здійснювати  оформлення   відповідних   документів  про  надані платні послуги.

8.3. Відстежувати  якість виконання послуг.


     Додаток 2

до рішення  Підволочиської селищної ради

№_____від _____________2017 року                                                                          

ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ

платних послуг, що надаються закладами культури комунальної власності територіальної громади Підволочиської селищної ради

Перелік платних послуг, які надаються клубними закладами

Ціна грн.

 з особи

1.

Розроблення сценарію масового заходу (концерту, презентації, фестивалю)

150.00

2.

Розроблення сценарію святкового вечора

100.00

3.

Надання послуг з організації та/або проведення дискотек по СБК,СК

10.00

4.

Надання послуг з організації та/або проведення культурно – масових заходів з залученням живої музики по СБК,СК

20.00

5.

Оренда секційної розбірної сцени Підволочиського будинку культури   ( 1 кв. м.).

100.00 – 200.00

6.

Прокат звукоакустичної апаратури ( за 1 год.)

200.00

7.

Надання послуг з користуванням настільними і комп’ютерними іграми, тенісними кортами, більярдами, глядацькими залами відеотек

5.00

8.

Оплата за амортизацію костюмів  Підволочиського будинку культури (за 1 костюм)

20.00

9.

 Оплата  оренди залу Підволочиського будинку культури при проведенні лекцій, зборів ( за 1 год.)

250.00

10.

Оренда залу Підволочиського будинку культури при проведенні вистав, театральних та музичних постановок, концертів, інших постановок, виступи артистичних груп, труп, оркестрів та окремих артистів, проведення концертів – презентацій, фестивалів, бенефісів, естрадних шоу.

15% від зібраних коштів, але не менше 250 грн.

11.

 Оплата оренди залів СБК, СК за 1год.

150.00 – 100.00 грн.

Перелік платних послуг, які надаються краєзнавчим музеєм ім. О.Ковча

1.

Надання послуг з екскурсійного обслуговування під час огляду експозицій, виставок у приміщенні музею

5.00

Перелік платних послуг, які надаються бібліотеками

1.

 Запис на інформаційні носії інформації  користувача(CD,DVD, флеш-носії, тощо)

5.00

2.

Сканування текстового документу чи графічного зображення ( 1 ст.)

1.00

3.

Ксерокопіювання: одностороння копія А4

1.00

4.

Ксерокопіювання: двостороння копія А4

1.00

5.

Друк ( 1 ст.)

1.00

6.

Друк  двосторонній

2.00

7.

1 аркуш – розмір А4 (папір читача 1 ст.)

0.50

8.

1 аркуш – розмір А4 (папір читача 2 ст.)

1.00

9.

Проведення занять комп'ютерної грамотності

10.00

10.

Підготовка фактографічних, аналітичних,бібліографічних та інших довідок для фізичних та юридичних осіб (1 довідка)

3.00

11.

Сканування документів

3.00


Додаток 3

Договір №        

про надання послуг (робіт)

смт Підволочиськ                                                                             /       /_____________  2017р.

ЗАМОВНИК: ________________________________________________________________________________ в особі________________________________________________   , що діє на підставі статуту, з одного боку, і ВИКОНАВЕЦЬ:  відділ культури, туризму та з питань діяльності ЗМІ Підволочиської селищної ради, в особі начальника відділу культури, туризму та з питань діяльності ЗМІ, що діє на підставі положення, з іншого богу, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати послуги ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. СУМА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1.3а надані послуги (роботи), зазначені в п. 1.1 договору, ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ на загальну суму ______________ гривень (________________________________________________________гривень ____ коп.)             ________    ПДВ

2.2 Розрахунки по цьому Договору здійснюються в безготівковому порядку.

2.3. Розрахунки проводяться згідно з Актом виконаних робіт (наданих послуг).

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Зобов'язання по даному Договору вважаються виконаними Виконавцем і прийнятими Замовником з моменту підписання Акту наданих послуг (виконаних робіт).

3.2. Підписання Акту наданих послуг (робіт) здійснюється сторонами даного Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Відповідальність сторін за порушення умов цього Договору визначається чинним законодавством.

4.2. У випадку невиконання п. 3.1 цього Договору Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, встановленої у цей період, нараховану на суму Договору за кожен день прострочення.

4.3 У разі виникнення форс-мажорних обставин, термін дії цього Договору продовжується на період дії вказаних обставин, якщо вони безпосередньо перешкоджають виконанню зобов'язань по цьому Договору.

4.4 Виконавець несе відповідальність за якісне надання послуг (робіт), згідно законодавства України.

5. ІНШІ УМОВИ

  1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
  2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним законодавством.
  3. Усі виправлення за текстом Даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

6.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до моменту його остаточного виконання, однак не пізніше 31.12.2017 року.

7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

7.1. Всі спори і суперечки, що виникають по даному Договору, або у зв'язку з його виконанням, вирішуються сторонами на основі досягнення взаємної згоди, шляхом проведення переговорів. Якщо сторони не можуть дійти згоди в результаті переговорів, то спори по даному Договору вирішуються в суді згідно чинного законодавства.

                                                             8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

ЗАМОВНИК:                                                 ВИКОНАВЕЦЬ:

__________________________                                           Відділ культури, туризму та з питань

__________________________                                           діяльності  ЗМІ Підволочиської с/р                                      

__________________________                                           Юридична адреса:смт. Підволочиськ,

__________________________                                           вул. Д. Галицького, 35

__________________________                                           Код за ЄДРПОУ 40404165

__________________________                                            р/р 35413043094624

__________________________                                            МФО 838012

__________________________                                            банк УДК у Підволочиському районі

                                                                                                                               

           П.І.П.                        /Підпис/                        П.І.П.                               /Підпис/