ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2016-17 ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5Α, 1.6Α, 1.7

                   4.1., 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10

                   5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9

                                                        

                                                                Ο Διδάσκων Καθηγητής

                                                                                        

Νεραντζάκης Ιωάννης