iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1952 / május / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1952. május

Összeállította: Theklesz Tímea (2017)

1952 májusában rengeteg fontos esemény történt a nagyvilágban. Május elsején az amerikai hadi tengerészet részt vett egy atom robbantás gyakorlaton Nevadában. Valamint Magyarországon ezen a napon nyitotta meg kapuit a dunaújvárosi vidámpark.

Május harmadikán először landolt egy repülőgép az északi sarkon. Május 7-én mutatta be az integrált áramkör leírását először Geoffrey W.A. Dummer 

Május 18-tól Magyarországon bevezették a felvételi vizsgákat a főiskolákra és az egyetemekre.

Május 21-én Nagy Péter irodalomtörténész vezetésével az Írószövetség vitát rendezett Déry Tibor - Felelet című regénye kapcsán. Ez az esemény nem csak a magyar irodalmi közélet teljes felbolydulását okozta, hanem a bírálat elérte azokat is akik a regény szellemi munkálatait végezték. Május 22-én a Nemzeti Színház bemutatta Illyés Gyula Ozorai Példa című drámáját.

Május 27-én megalakul az európai védelmi közösség, Párizsban írja alá a szerződést Luxemburg, Belgium, Franciaország, Olaszország, Hollandia és a Német Szövetségi Köztársaság. Ez a szerződés a közös hadsereg megalakulását szorgalmazza.

Május 28-án a görög nők szavazati jogot kapnak. Ezen a napon kivégezték a pálosszentkúti ügy kapcsán halálra ítélt embereket. Fegyveres összeesküvés és a szovjet katonák elleni önvédelmi csoport szervezésével vádolták meg őket. A halálra ítéltek között volt: Petrus Gyula, Tóth István József, Iványi Bálint, Tóth János, Farkas Sándor és Tóth Illés. A csapat többi tagját csak börtönbüntetésre ítélték, köztük Endre János, Palotás Imre és Tapody János.

Május 30-án mutatták be Kerekes János Állami áruház című operettjét.

A hónapban megjelent filmek közé sorolható: The Girl in White, Skirts Ahoy!, Loan Shark, Red Planet Mars, Az oroszlán és a ló és a Hajszál híján című film.

Zenei téren négy szám volt kiemelkedő a hónapban: a Wheel of Fortune Kay Starr előadásában, a Blue Tango Leroy Andersontól, a Kiss of Fire Georgia Gibbstől és az A guy is a guy című dal Doris Daytől.

 

Csillag

A Magyar Írók Szövetségének folyóirata

1952 május, V. Évfolyam 5. szám

Tartalom:

Hámos György: A szabadság és a béke ünnepe

Ny. Tyihonov - Somlyó Gy.: Versek

Kiss Károly: Sirató (vers)

Ladányi László: Makronizosz (vers)

Gereblyés László: Májusi felajánlás (vers)

Szabó Pál: Ha nem vetünk, nem aratunk

Juhász Ferenc: A Nap és a Hold elrablása (elbeszélő költemény)

Simon István: Versek

Szécsi Margit: Egy vasas ifjúmunkásról (vers)

Mátyás Ferenc: Bivalyos (vers)

Sándor Kálmán: A Harag Napja (a színmű III. felvonása)

Csohány Gabriella: Nem játék (vers)

Lukács Imre: Csillagfények (vers)

Haladó hagyományaink:

Pandi Pál: Petőfi János vitéze

Simó Jenő: Tolnai Lajos öröksége

Vita:

Hegedűs Géza: Ifjúsági irodalmunk feladatai

Szolcsányi Ferenc: Az eszmeiség - művésziesség viszonyáról

Komlós Aladár: A költőiség és a magyar líra

E. Kovács Kálmán: Parasztdrámáink fejlődése

Széljegyzetek:

Devecseri Gábor: Megjegyzés Horváth János verstanához

Szemle:

Sotér István: Hétszáz év magyar versei

Ungvári Tamás: Illés Sándor: Vihar a Tiszán

Mihályi Gábor: Fehér Klára három legújabb írása

Napra pontos eseménysor

május 1. - E naptól a munkavállalók kizárólag munkakönyvvel alkalmazhatók.

május 3. - A Mo-i Ev. Egyház Zsinata elfogadja az egyház új területi beosztását.

Erdélyben megkezdődik az „osztályidegen elemek” kitelepítése a nagyobb ipari központokból. A kitelepítéseket elsőként Sztálinvárosban (Brassóban) kezdik el.

május 4. - Széphalom községben felavatják a 3000. falusi népkönyvtárat. Ezután a körzeti könyvtári rendszer megszűnik.

május 7. - Geoffrey Dummer brit tudós elsőként publikálja a modern számítógépek alapját jelentő integrált áramkörök elvi leírását.

május 18. - Az egyetemeken és a főiskolákon bevezetik a felvételi vizsgákat.

május 21. - Az Írószövetség kritikai szakosztálya vitát rendez Déry Tibor Felelet c. regényéről. A vitaindítót Nagy Péter irodalomtörténész tartja.

május 22. - Horváth János, az ÁEH elnöke jóváhagyja az evangélikus egyház új területi beosztását. A Nemzeti Színház bemutatja Illyés Gyula Ozorai példa c. drámáját.

május 24. - Bp-en megkezdődik az MNDSZ III. kétnapos kongresszusa. Pozsonyban megkezdődik a Csemadok III. országos közgyűlése. Lőrincz Gyula elnök elítéli a magyarság körében mutatkozó „elkülönülési” szándékot, amely éppoly helytelen törekvés, mint a szlovák burzsoá nacionalizmus, s felszólítja az egyesület tagságát a szeparatista, nacionalista elemektől való megszabadulásra.

május 26. - Bukarestben megkezdődik az Román Munkáspárt Központi Bizottságának kétnapos ülése. A „hazai kommunisták”, a már érzékelhető szovjet antiszemita hullámot meglovagolva, háttérbe szorítják a párt „moszkovita”, döntően nemzetiségi politikusok (Luka László/Vasile Luca, Ana Pauker, Teohari Georgescu) vezette szárnyát; felülkerekedik Gheorghe Gheorghiu-Dej „nemzeti kommunista” vonala. Az USA, Nagy-Britannia, Franciaország és az NSZK kormányai Bonnban különszerződést írnak alá az NSZK egyenjogúságának elismeréséről. A nyugatnémet aláírásra hivatkozva az NDK-ban lezárják a szovjet zónahatárt.

május 27. - Megkezdődik az Országgyűlés háromnapos ülése. Elfogadják az 1952: II. tc.-et az állami ellenőrzésről; a III. tc.-et a polgári perrendtartásról; a IV. tc.-et a házasságról és a családról. Párizsban hat nyugat-európia ország (a „Hatok”) képviselői aláírják az Európai Védelmi Közösség létrehozásáról szóló szerződést, amely közös hadsereg felállítását irányozza elő.

május 28. - Szovjet hadifogságban meghal az 1948-ban távollétében halálra ítélt Werth Henrik v. vezérezredes, 1938–1941-ben a m. kir. Honvédség vk. Főnöke.
Kivégzik a pálosszenkúti ügyben halálra ítélt Farkas Sándort, Iványi Bálintot, Petrus Gyulát, Tóth István Józsefet, Tóth Illést és Tóth Jánost.

május 30. - Bemutatják Kerekes János Állami áruház c. operettjét.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére


06 |vissza a lap tetejére

kronológia

Elhunyt Maria Montessori, olasz orvos, pedagógus és pszichológus


07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére


22 |vissza a lap tetejére

Kronológia

Horváth János, az ÁEH elnöke jóváhagyja az evangélikus egyház új területi beosztását.

A Nemzeti Színház bemutatja Illyés Gyula Ozorai példa c. drámáját.

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Népszabadság)

A  vizsgák  sikerének,  a  tanulmányi színvonal  emelésének  nélkülözhetetlen feltétele a tanulmányi  fegyelem további megszilárdítása.  A  fegyelemre  nevelés a szocializmus  építésének  egyik  központi  kérdése.   Öntudatos,  szocialista fegyelemre nevelni  a jövő nemzedéket, elsősorban  az  iskola  feladata.  Kora  tavasz  óta  tömegesen  érkeztek  kérések  az  iskolákból  a  közoktatásügyi  minisztériumba,  hogy   a   tanuló ifjúság  a  nyári  szünetben  bekapcsolódhassanak  a  termelő  munkába.  

Az  Első  Békekölcsön  második  sorsolásának  húzásai   ma,   csütörtökön kezdődnek  a  pécsi  Nemzeti  Színházban.  A  sorsolásra  minden  előkészület megtörtént.

A  sorsolás  napjain,  a  húzással  egy- időben  készült  gyorslista  minden  számát  még  aznap  újra  ellenőrzik  

Dolgozóink   közül  többen  felvetették    hogy   a   békekölcsönkötvények számvégződéses  sorsolása  nehezen  áttekinthető  Ezért  a  békekölcsön  pécsi húzásánál  már  egyszerűbbé  teszik  a sorsolást. A  jövőben  nem  számvégződést,  hanem  százas  sorozatot  sorsolnak  

A   június   1 -i  béketalálkozóra   készül  az   országdolgozó   népe. Százezrek  vettek  részt  a  békekisgyűléseken,  s  e  százezrek  között ezren és  ezren  olyanok,  akik  életükben  először  voltak  gyűlésen.   Ezek a küldött választó  gyűlések  népünk  fejlődését  tükrözik.  Népünk  lelkes  készülődése,  a  béke mozgalom  fellendülése,  a  béke bizottságok  egyre  javuló  munkája  a  június  1-i  béke találkozók  sikerének  egyik,  már  most  megnyilvánuló  jele.

Számos külföldi küldöttség vesz részt az MNDSZ szombaton kezdődő harmadik kongresszusán. A Magyar  Nők  Demokratikus  Szövetsége  május  24-én  és  25 én  tartja III. kongresszusát  a  parlamentben A kongresszus  megtárgyalja  az  MNDSZ II. kongresszusa   óta  eltelt  négy  év eredményeit  és  a  magyar  nők  előtt álló  feladatokat.  

Harmincnégy  művésznek,  tudósnak, műszaki  értelmiséginek  adták  át az  Magyar-Szovjet Társaság  aranykoszorús  jelvényét. A  magyar-szovjet  barátság  hónapja idején  az  ország  egész  területén  számos  előadást  tartottak,  közöttük  451 központi  szakmai  előadáson   289  előadó  népszerűsítette  a  szovjet  tapasztalatokat.  

A nyugat németországi  dolgozók  tízezrei  tiltakoznak a háborús  keretszerződés  ellen. Nyugat-Németország  ipari  központjaiban  fokozódik  a  dolgozók  tiltakozó akciója a nyugati  imperialisták és Adenauer  háborús  keretszerződése,  a bonni  bábkormány  politikája  ellen. Nyugatnémet  üzemek  dolgozói  sztrájkot  követelnek a keretszerződés  alá írásának megakadályozására

Az amerikaiak tovább kegyetlenkednek a koreai és kínai hadifoglyokkal. Az  amerikai  parancsnokság  nem tudja eltitkolni, hogy a koreai és kínai hadifoglyok  ellen véres  kegyetlenkedés folyik és hogy a foglyok tiltakoznak az embertelenségek, az úgynevezett önkéntes hazatelepülés és a «rostálás» ellen.


23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források