Szkolny zestaw programów nauczania w Publicznym Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach
w roku szk. 201
8/2019

Przedmiot

Tytuł programu

Autor

Numer programu
w zestawie

Uwagi

Język polski

Bliżej słowa , program nauczania języka polskiego dala klas 1-3

E. Horwath , G..Kiełb

Gramatyka stylistyka

PG-1/2017/18

Język angielski

Program nauczania gimnazjum (III.1) – zgodny podstawą programową z 27.08.2017r.

Ewa Lewandowska , Barbara Maciszewska, B. Czarnecka-Cicha

PG-2/2017/18

Język niemiecki

Aktion Deutsch. Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum .dla początkujących (III. O) kontynuujących naukę (III.1)

Paweł Piszczatowski

PG-3/2017/18

Historia

Bliżej Historii. Program nauczania historii w gimnazjum

Anita Plumińska-Mieloch, Katarzyna Blachowska

PG- 4/2017/18

Wos

Bliżej świata . Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Maria Wesołowska –Starnowska , Witold Starnawski

PG – 5/2017/18

Geografia

Program nauczania geografii dla gimnazjum ,,Planeta Nowa ‘’

Ewa Maria Tuż

Dawid Szczypiński

PG-6/2017/18

Biologia

Program nauczania biologii w gimnazjum – Puls życia

M.Jefinow

PG- 7/2017/18

Chemia

Program nauczania chemii w gimnazjum . Chemia Nowej Ery

Teresa Kulawik

Maria Litwin  

PG- 8/2017/18

Fizyka

Program nauczania fizyki w gimnazjum ,, Spotkania z fizyką’’

G.Francuz-Ornat,T.Kulawik

PG- 9/2017/18

Matematyka

Programu nauczania matematyki w gimnazjum

Agnieszka Kamińska i Dorota Ponczek

PG- 10/2017/18

Wychowanie Fizyczne

Koncepcja edukacji fizycznej ,, Zdrowie –Sport-Rekreacja ‘’. Program nauczania i propozycja zajęć fakultatywnych.

Program autorski wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu piłki siatkowej I-III gimnazjum.

Program szkolenia z piłki nożnej dla uczniów dla klas I –III Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach    

U.Kierczak ,J  Jonata

Grażyna Kazała

Karol Motyka

PG- 11/2017/18

PG- 12/2017/18

PG –13/2017/18

Religia

Pójść za Jezusem Chrystusem

Red. Ks. Stanisław Łabendowicz

PG- 14/2017/18

Zajęcia artystyczne

Program nauczania zajęć plastycznych. Osobisty kontakt z dziełami sztuki:

Beata Mikulik

PG – 17/2017/18

Kl. III

Zajęcia Techniczne

Zajęcia techniczne . Program nauczania dla gimnazjum

Urszula Białka

PG-18/2017/18

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości program nauczania dla klas 1-3 Gimnazjum

Teresa Król

PG- 19/2017/18