Zosia Samosia

                                    Julian Tuwim

                  Jest taka Zosia,

                  Nazwano ją Zosia-Samosia,

                  Bo wszystko

                  "Sama! Sama! Sama!"

                  Ważna mi dama!

                  Wszystko sama lepiej wie,

                  wszystko sama robić chce.

                  Dla niej szkoła, książka, mama

                  nic nie znaczą - wszystko sama!

                  Zjadła wszystkie rozumy,

                  Więc co jej po rozumie?

                  Uczyć się nie chce - bo po co,

                  Gdy sama wszystko umie?

                  A jak zapytać Zosi:

                  - Ile jest dwa i dwa?

                  - Osiem!

                  - A kto był Kopernik?

                  - Król!

                  - A co nam Śląsk daje?

                  - Sól!

                  - A gdzie leży Kraków?

                  - Nad Wartą!

                  - A uczyć się warto?

                  - Nie warto!

                  Bo ja sama wszystko wiem

                  i śniadanie sama zjem,

                  I samochód sama zrobię

                  I z wszystkim poradzę sobie!

                  Kto by się tam uczył, pytał,

                  Dowiadywał się i czytał,

                  Kto by sobie głowę łamał,

                  Kiedy mogę sama, sama!

                  - Toś ty taka mądra dama?

                  A kto głupi jest!

                  - Ja sama