Anàlisi d’una obra pictòrica

La pintura és l’art de recobrir una superfície plana fent dibuixos utilitzant tècniques i colors.

Per analitzar una obra pictòrica s’ha de tenir en compte:

1.TEMÀTICA: Mitològica, Religiosa, Profana i Retrat.

2.ELEMENTS PLÀSTICS: Línia i Dibuix, Modelat i Volum, Perspectiva, Llum, Color i Composició.

3. TÈCNIQUES EN LA PINTURA: Monumental (quan es pinta sobre un mur, pot estar pintada al fresc, encaustica, mosaic o de vidriera) i Exampta (pintada sobre suports transportables i pot estar pintada sobre paper, al oli, amb acrílics i en temple).