Prosedyre for gruppearrangement i Steinkjer Klatreklubb

FORMÅL

Sikre at arrangement i regi av klatreklubben foregår på en forsvarlig og sikker måte.

Gi dem som deltar på arrangementet gode og positive opplevelser med klatring.

OMFANG

Prosedyren gjelder arrangement der personer er invitert med på, eller har betalt for en klatreopplevelse. Gruppen består i hovedsak av personer som ikke har tilegnet seg kunnskaper når det gjelder klatring eller sikringsarbeid.

DEFINISJONER

Arrangement: Organiserte klatreopplevelser i regi av klatreklubben der personer uten klatreerfaring er invitert til å delta. Dette kan være både betalte og ikke betalte klatreopplevelser.

Instruktører: brukes i denne sammenheng om de som er utdannet instruktører etter NKF eller NF sine standarder.

ANSVAR

En navngitt instruktør, med nødvendig kompetanse i forhold til arrangementet leder arrangementet og gis hovedansvar for oppfølging av denne prosedyre. I forhold til NKF sine standarder kreves følgende kvalifikasjoner for å lede ulike aktiviteter:

Arrangementer på klatrevegger inne og ute:                 

Arrangementer utendørs:         

HANDLING

I god tid før arrangementet:

Under arrangementet:

Introduser de som er instruktører under arrangementet.

Før aktiviteten starter skal alle deltagere informeres om farene ved klatring, og gis en kort innføring i hvorfor klatring er en risikoaktivitet.

De viktigste reglene for arrangementet gjennomgås:

De uten klatreerfaring som deltar på arrangementet skal ikke sikre eller klatre på led.

Det skal være en kvalifisert instruktør (se pkt. ansvar) tilstede under enhver form for arrangement med grupper.