Đã hẹn lâu rồi, thầy mới qua.

Trăm công nghìn việc, có chi là.

Đón thầy trước ngõ, lòng rộn rã.

Thầy nhớ trò xưa, đến thăm nhà.

Dâng thầy ly rượu, trà tình nghĩa.

Với ít khổ qua, mướp, dưa, cà.

Thầy trò tâm sự thời dạy - học.

Mà nhớ những ngày, đã trôi xa.

Qua đò mấy ai nhớ người đưa.

Lòng thầy cao cả, nói sao vừa.

Để cả một đời trên bục giảng.

Cho lớp trò xưa được kế thừa.

Thầy nay thất thập cổ lai hy.

Tuổi trò lục thập kém cỏi gì?

Thương thầy lặn lội thăm trò cũ.

Giây phút tương phùng được mấy khi.

Nhơn trạch 190513 “ Mừng thầy đến nhà”

Kính tặng thầy Sương, thầy Sâm, thầy Tiên

và bạn Kim Chi.