STYRETS BERETNING FOR 2016        

Foreningen SalsaNor Trondheim

STYRET

Styret har bestått av følgende personer i 2016:

Styrets arbeid i 2016 har vært solid og preget av gode, tette relasjoner og godt samarbeid. På slutten av året var det en del slitasje, og mange styremedlemmer uttrykte at det nok er litt for mye å gjøre fordelt på de ressursene vi har tilgjengelig.

Det er avholdt 7 styremøter i 2016.

MEDLEMSREGISTER

Det er registrert 102 betalende medlemmer i 2016. I 2015 var tilsvarende tall 122.  I tillegg regnes styremedlemmer og faste instruktører som medlemmer av SalsaNor Trondheim. Styret er godt fornøyd med medlemstallet.

KURS

Det ble arrangert 45 kurs i 2015, inkludert 6 helgearrangement. I gjennomsnitt har det vært ca 23 betalende deltagere per kurs.

Oppslutning om grunnleggende salsakurs 2016:

Totalt har 1031 personer vært forhåndspåmeldt på kurs hos SalsaNor Trondheim 2016.

Vi var i tillegg vært vert for Ruedakongressen med 214 kongressdeltagere og Rueda VM med 5 deltagende lag.

SOSIAL DANS

Sosialdanstilbudet på Me nattklubb mandager har vært aktivt hele 2016. SalsaNor har også vært primus motor for dansetilbud på ME 2 fredager i måneden og Nattergalen 1 fredag per måned.  

Sommerstid er det blitt arrangert sosial dans både i Ilaparken og på Ranheim Marina.

VERDT Å NEVNE FRA 2016

Håndverkern

2-års kontrakt utløper i juni 2017. Etter våren avviklet vi leie av lillesal onsdager til fordel for eget lokale.

Langtidsleie - Etablering av eget lokale

SalsaNor ble av Dans med Oss forespurt om vi kunne være interessert i å leie et eget lokale i Ingvald Ystgaards vei 7B. DMO har også lokale der.

Styret vedtok leie våren 2016, og vi overtok lokalet i mai. Oppussing foregikk på sommeren i form av dugnadsinnsats hvor danseparkett ble lagt og speil installert. Det ble også kjøpt inn en Mac Mini for møteromsfunksjonalitet.

Trondheim kommune støttet etableringen med nok 50 000,-

Lokale er hyppig brukt til øving og trening. I 2017 vil lokalet også bli brukt for rueda videregående kurs.

Ruedakongress og Rueda VM 2016

SalsaNor arrangerte den 15. utgaven av Ruedakongress og 2. utgave av VM i Rueda de Casino på Scandic Lerkendal første helg i september.

Det kom 5 deltagende VM lag. Trondheims eget ruedateam  kom på en flott 4. plass. Stor innsats ble lagt ned fra styremedlemmer og andre frivillige ifm forberedelser og gjennomføring av begge arrangement.

ØKONOMI

Økonomien i SalsaNor Trondheim kan betegnes som solid. Egenkapital har blitt benyttet til følgende formål:

  1. Oppussing av lokale på Tunga - ca 50 000,- + 50 000,- i kommunal støtte
  2. Leie av lokale inkludert strøm - ca 35 000,-
  3. Støtte til ruedateam / VM lag
  4. Støtte til X-body jentegruppe

UTDANNING AV INSTRUKTØRER

Nye lokale instruktører er rekruttert i løpet av 2016:

STYRETS FORSLAG TIL BRUK AV OVERSKUDD/EGENKAPITAL

Styret foreslår at egenkapital benyttes til følgende:

  1. Videreutvikling og rekruttering av lokale instruktører.
  2. Nettverksarbeid i samarbeid med SalsaNor Stavanger og SalsaNor prosjekter. Gjerne i form av en helg med strategisamling.
  3. Drift av eget danselokale for trening og mindre kursaktiviteter.
  4. Markedsføringsmateriell som t-skjorter og penner.  
  5. Opprettholde en egenkapital reserve/buffer på NOK 100 000,- for å sikre foreningens økonomiske forpliktelser.

For styret

Sted/dato:                                                Sted/dato:

Torbjørn Øvergård                                         Anna Mauset

Styrets leder                                                Styrets nestleder