E haere ana nga kararehe?

Where are the animals going?

 

E haere ana nga arawhana ki hea?

Where are the elephants going?

E haere ana nga makimaki ki hea?

Where are the monkeys going?

E haere ana nga raiona ki hea?

Where are the lions going?

E haere ana nga kangaru ki hea?

Where are the kangoroos going?

E haere ana nga honu ki hea?

Where are the turtles going?

E haere ana nga hipohipo ki hea?

Where are the hipopotumi going?

E haere ana nga kararehe ki hea…?

Where are the animals going…?

Ki te huritau o te kamera!

To the camels birthday!