HASIL PEMBELAJARAN MODUL URUS DATA

BIL TOPIK

TOPIK UTAMA

SUB TOPIK

Pangkalan Data Microsoft Access

Modul 1:  Import data dari sumber data atas talian

 1. Import dari fail teks
 2. Import dari Excel
 3. Import dari Access

Modul 2:  Pembinaan Table

 1. Mengenal pasti primary key
 2. Menetapkan jenis sifat lajur.
 3. Menambah dan memadam rekod.

Modul 3:  Pembinaan Query

 1. Jenis-jenis query.
 2. Membina hubungan
 3. Sintak-sintak berkaitan pemprosesan data.
 4. Mengenal pasti ralat.
 5. Menganalisis rekod

Modul 4:  Pembinaan FormI dan Laporan

 1. Menjana form menggunakan wizard.
 2. Menjana form secara manual.
 3. Menguruskan form.
 4. Pembinaan jadual menggunakan report.
 5. Pembinaan carta menggunakan report.
 6. Membina laporan format KPM.

Pangkalan Data Excel

Modul 1:  Import data dari sumber data atas talian

 1. Import dari fail teks
 2. Import dari Excel
 3. Import dari Access

Modul 2:  Menulis sintak

 1. Menggunakan fungsi Function.
 • Mencari dan papar rekod
 • Menggabungkan rekod
 • Mengguna arahan IF
 1. Menulis formula pada cell.
 • Mencari dan papar rekod
 • Menggabungkan rekod
 • Mengguna arahan IF

Aplikasi Google Drive

Modul 1:  Penggunaan Drive

 1. Mencipta akaun
 2. Memuat naik bahan.
 3. Memuat turun bahan

Modul 2:  Penggunaan Google Forms

 1. Mencipta borang atas talian.
 2. Menentukan jenis jawapan soalan.
 3. Menyelenggara maklum balas borang (Response Forms)

Modul 3:  Penggunaan Google Sheets

 1. Mencipta pangkalan data ringkas.
 2. Membina fungsi tapisan (filter)