Harmonogram spotkań  2016

Data

Typ spotkania

Miejsce

Plan/Cel

30 VII 2016

Spotkanie świąteczne w wigilię wspomnienia św. Ignacego Loyoli

DJ

-Dzielenie się doświadczeniami zakończenia realizacji programu Magis 2016.

-Wyrażanie wdzięczności Bogu i ludziom za ŚDM

24 VIII 2016

Spotkanie Białostockiej Rady Lokalnej

DJ

Organizacja życia Wspólnoty Lokalnej

10 IX 2016

Przyjazd dawnego asystenta wspólnoty o. Grzegorza Gintera

DJ

-Świętowaliśmy złożone przez ojca Grzegorza ostatnie śluby zakonne.

- Bardzo dobry  czas  na  bycie razem

16 IX 2016

Plenarne Spotkanie Wspólnoty Lokalnej

DJ

- Planowanie pracy formacyjno-apostolskiej 2016/2017

01 X 2016

 Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie

Warszawa

15 X 2016

Forum Wspólnot Lokalnych (spotkanie Koordynatorów, Animatorów i Asystentów Wspólnot Lokalnych)

Warszawa

Wspólnotę reprezentowała Jola Żero-Grochowska i o. Henryk Droździel SJ

23 X 2016

Msza Święta dziękczynna  za darczyńców Programu Magis 2016

Supraśl

Mszę Świętą odprawi o. Henryk Droździel SJ

17 XI

2016

Konferencja o. W Żmudzińskiego pt.

”Mało znane przykazanie: Będziesz radował się przed Panem”

CWK

B-stok

Rozpoczęcie godz. 17.30

19-20 XI

2016

Noc Filmowa

DJ

Rozpoczęcie g.20.00

3-4 XII 2016

Skupienie Adwentowe

DJ

Prowadzą: o. Henryk i p. E.Gleba (Lubelska WŻCH)

6 XII

2016

Mikołajki

Grabówka

g.18.00 - Msza Święta w par. Krzyża Świętego

g.19.30 - spot. u Joli i Andrzeja