Ενεργειακά & Συμβατικά Κουφώματα Αλουμινίου (Europa & Alfa Aluset)

Όλες οι κατασκευές των παραπάνω κουφωμάτων μπορούν να φέρουν φύλλα τζαμιών, παντζουριών και σήτας.

Σήτες

Ρολά

Θωρακισμένες Πόρτες

Δεξαμενές Λαμαρίνας

Υαλοπετάσματα

Κατασκευασμένα από ειδικά προφίλ αλουμινίου. Ενισχυμένα με χαλύβδινους δοκούς όπου απαιτείται για λόγους στατικότητας.

Εσωτερικά Χωρίσματα

Κάγκελα

Αυλόπορτες

Περιφράξεις

Επεξεργασία και τοποθέτηση γαλβανισμένων στοιχείων (γωνίες, σωλήνες, σύνδεσμοι) καθώς και πλέγματος περίφραξης διχτυωτό ή ορθογώνιο.

Υδρορροές

Στέγες

Στέγαστρα

Βιομηχανικά Μεταλλικά Κτίρια

Κατασκευή και συναρμολόγηση μεταλλικών βιομηχανικών κτιρίων.