BG16B: Uppgift historia 01b: Intervju med en tidigmodern person

 

Förutsättningar

· Jobba två och två

·Ni får en lektionerna idag och en efter lovet·Uppgiften ska redovisas både muntligt och skriftligt tisdag torsdag 27/4

 

Uppgift

 

Ta fram fakta om ert intervjuobjekts liv

  1. Varför är denna person historiskt intressant (ihågkommen/känd)?
  2. Koppla er persons koppling till Reformationen, Upptäckterna, Renässansen, Enväldet och eller Merkantilsismen. Förklara kopplingen
  3. Vem uppskattade respektive tyckte inte om denna person? Förklara varför.
  4. Vad finns kvar av/efter denna person idag?

 

Presentera era utvalda fakta i form av en intervju

Fundera på vem det är som intervjuar och i vilken situation (när och var) intervjun sker

 

a) Den skriftliga redovisningen sker i form av ett manuskript med en bild.

– Glöm inte att ange källor och var gärna källkritiska

 

b) Den muntliga redovisningen sker i form av att ni spelar upp er intervju.

          Ni ska använda någon form av (visuellt) hjälpmedel/illustration.

 

Tips på källor: läroboken, andra läroböcker i historia, www.ne.se, www.wikipedia.se, Herman Lindqvists böcker om Sveriges historia, Alf Åbergs böcker om Sveriges historia, skönlitteratur, popularhistoria.se mmf sajter

 

Uppgiften ger först och främst möjligheter att uppnå (olika nivåer) på följande kunskapskrav

1

Eleven kan redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.

Översiktligt

 

Utförligt

 

 

Utförligt och nyanserat.

 

4

Eleven ger exempel på några olika personer och förklarar deras betydelse för olika skeenden

Översiktligt

 

Utförligt

 

 

Utförligt och nyanserat

5

Eleven ger exempel på och förklarar samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid.

 

Enkla exempel och förklarar översiktligt

 

Enkla exempel och förklarar utförligt

 

Komplexa exempel och förklarar utförligt och nyanserat

 

7

Eleven kan använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Använda med viss säkerhet och några historiska begrepp

 

Använda med viss säkerhet och historiska begrepp

 

Använda med säkerhet och historiska begrepp