EU-kommissionen

Cassandra, Mohammed, Fanny och Besfort

Formellt namn

Europeiska kommissionen

Informellt namn

EU-kommissionen

Skapades år

1952

Uppgifter

EU:s verkställande organ.

Att lägga fram lagförslag till Europaparlamentet och ministerrådet.

Att förvalta och genomföra EU:s politik och budget.

Att verkställa och övervaka den gemensamma lagstiftningen.

Att tillsammans med EU-domstolen se till att EU-lagarna efterlevs.

Att företräda EU i internationella sammanhang

Antal medlemmar

28

Ordförande

José Manuel Barroso

Byts ut nästa gång

2014 (Ny kommission ska enligt plan tillträda 1/11 2014)

Svensk representant, namn och uppgift

Cecilia Malmström, folkpartist, kommissionär för inrikesfrågor

Övrigt

EU har ca 47 000 anställda

EU-parlamentet

Ida, Tobias, Niklas och André H

Formellt namn

Europaparlamentet

Informellt namn

EU-parlamentet

Skapades år

23 juli 1952

Uppgifter

- Debatterar lagförslag och stiftar EU-lagar.
- Tillsammans med ministerrådet granskar andra EU-institutioner, främst kommissionen, för att se till att de arbetar på ett demokratiskt sätt
- Beslutar om EU:s budget tillsammans med ministerrådet.

Antal medlemmar

766

Ordförande

Martin Schulz

Byts ut nästa gång

22-25/5 2014

Svenskar, antal

Sverige har 20 ledarmöter av totalt 766 ledarmöter.  Piratpartiet 2, Moderaterna 4, Socialdemokraterna 6, Folkpartiet, 3 Miljöpartiet 1, Vänsterpartiet 1, Kristdemokraterna 1, Centerpartiet 1

Övrigt

I EU-parlamentet arbetar ledamöterna i sju partigrupper (plus en grupp för de som inte tillhör någon partigrupp).

Gruppen europeiska konservativa och reformister,

Alliansen liberaler och demokrater för Europa,

De gröna/ Europeiska fria alliansen,

Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet, Frihet och demokrati i Europa,

Grupplösa i Europaparlamentet,

Europeiska enade vänstern/ nordisk grön vänster, Europeiska Folkpartiets grupp (kristdemokrater)

Europeiska rådet

Andre D, Felicia och Michelle

Formellt namn

Europeiska rådet

Informellt namn

Europeiska rådet

Skapades år

1974

Uppgifter

Drar upp EUs allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar och hanterar komplicerade eller känsliga frågor som inte kan lösas på lägre mellanstatlig nivå

Antal medlemmar

28 stats- eller regeringschefer samt europeiska rådets ordförande och kommissionens ordförande

Ordförande

Herman Van Rompuy

Byts ut nästa gång

Staternas representanter byts efter val i hemlandet.

Svenskar

Fredrik Reinfeldt

Övrigt

Europeiska rådet har sk “toppmöten” fyra gånger om året, officiellt säte i Bryssel, Belgien

Ministerrådet

Anna, Oscar och Elena

Formellt namn

 Europeiska unionens råd

Informellt namn

Ministerrådet

Skapades år

23 juli 1952

Uppgifter

Beslutar om EU-lagar

Anta lagstiftningsakter (förordningar, direktiv etc.), oftast efter ett gemensamt medbeslutandeförfarande med Europaparlamentet.
Bidra till att samordna medlemsstaternas poltik. Detta är exempelvis fallet i ekonomiska frågor.
Utforma den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken enligt Europeiska rådets strategiska riktlinjer.
Ingå internationella avtal på EU:s vägnar.
Anta, tillsammans med Europaparlamentet, unionens budget.

Antal medlemmar

28

Ordförande

Grekland

Byts ut nästa gång

Varje halvår

Svenskar, position och röstetal

Ministerrådets sammansättning varierar beroende på vilken fråga rådet ska behandla. När tex jordbruksfrågor ska behandlas så representeras Sverige av jordbruksministern.

Övrigt

När ministrarna fattar beslut har de olika vikt i röstningen.

Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Italien: 29 röster

Polen, Spanien: 27 röster

Rumänien: 14 röster

Nederländerna: 13 röster

Belgien, Portugal, Grekland, Tjeckien, Ungern: 12 röster

Bulgarien, Sverige, Österrike: 10 röster

Danmark, Finland, Irland, Kroatien, Litauen, Slovakien: 7 röster

Cypern, Estland, Lettland, Luxemburg, Slovenien: 4 röster

Malta: 3 röster

EU-domstolen

Linn, Alex, Martin och Artin

Formellt namn

Europeiska Unionens domstol

Informellt namn

EU-domstolen

Skapades år

1952

Uppgifter

Domstolen tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Den löser också rättsliga tvister mellan EU-länderna och EU-institutionerna. Även privatpersoner, företag och organisationer kan vända sig till domstolen om de anser att en EU-institution har kränkt deras rättigheter.

Antal medlemmar

28 domare (en från varje land) 9 general advokater

Ordförande

Vassilios Skouris. Vice- Koen Lenaerts

Byts ut nästa gång

Efter 6 år

Svenskar

Carl Gustav Fernlund (född 1950, är en svensk jurist som till stor del varit verksam inom det skatterättsliga området. Sedan 6 oktober 2011 är han den svenske domaren vid Europeiska unionens domstol i Luxemburg)

Övrigt

EU-revisionsrätten

Mikolaj, Shadi, Jonas och Micaela

Formellt namn

Europeiska unionens revisionsrätt

Informellt namn

Europeiska revisionsrätten

Skapades år

1975 men formellt etablerad 18 oktober 1977

Uppgifter

Granska unionens inkomster och utgifter.

Europeiska revisionsrätten granskar EU:s finanser. Den ska förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och rapportera om hur offentliga medel används.

Antal medlemmar

Eu:s 28 medlemsländer

Ordförande

Vitor Manuel Da Silva Caldeira

Byts ut nästa gång

Ordförande rollen förnyas vart 3 år, revisorna utses var 6:te år

Svenskar, namn och uppgift

Hans Gustav Wessberg

Övrigt

Har förmågan att upptäcka bedrägeri