Published using Google Docs
Моніторинг завершення елементів курсу
Updated automatically every 5 minutes

Моніторинг завершення елементів курсу

Часто умовою успішного завершення курсу вважають задовільну підсумкову оцінку за курс, якщо порожні оцінки за невиконані студентом роботи прийняти за нуль. Але в такому випадку студенту може бути достатньо здати на відмінно лише 60% завдань, а решту не виконувати взагалі. Такий підхід є неприйнятим, якщо ця решта містить роботи, необхідні для формування у студентів потрібних компетентностей. В такому випадку умовою успішного завершення курсу слід вважати не тільки прохідну підсумкову оцінку за курс, а й сам факт успішного виконання всіх обов'язкових робіт.

Для вирішення поставленої задачі платформи Moodle має в своєму складі засоби моніторингу завершення виконання елементів курсу. Щоб їх активізувати, треба зайти в Налаштування параметрів курсу, де Активувати відслідковування завершення діяльностей.

Тоді в налаштуваннях кожного елементу курсу з'явиться група параметрів під назвою Завершення діяльності, де викладач може вказати, чи потрібно відслідковувати завершення виконання цього елементу, і що є критерієм його успішного завершення (рис. 1).

Рис. 1. Параметри відслідковування завершення діяльності Завдання.

Інколи відмітку про завершення можна доручити поставити самому студенту, якщо він вважає свою роботу з цим елементом завершеною. Також її можна формувати автоматично на основі об'єктивних даних. Останні залежать від типу елемента курсу. Наприклад, для ресурсів умовою завершення може служити сам факт того, що студент принаймні відкрив для перегляду цей ресурс у своєму браузері (параметр Студенти мають бачити цю діяльність щоб її завершити). Для діяльності типу Завдання  критерієм завершення може бути факт відправлення студентом своєї роботи на перевірку або одержання за неї оцінки.

Інформація про завершення елементів курсу відображається відміткою у чек-боксах, розташованих поруч з елементами (рис. 2). Чек-бокси, показані суцільною лінією, студент може відмічати сам. В пунктирних чек-боксах відмітка з'являється автоматично після виконання заданих викладачем умов. Елемент курсу, завершення якого не відслідковується, не має чек-боксу.

Рис. 2. Чек-бокси відслідковування завершення

 

На основі даних про завершення елементів курсу можна задати умови Завершення курсу в цілому та відслідковувати їх у звіті Завершення курсу.

Але важливо, щоб студенти не просто виконували роботи, а робили це вчасно. Якщо для кожної з них можна в параметрах  Завершення діяльності вказати дату, то в блоці Моніторинг завершення (Completion Progress) зеленим кольором відображатимуться завершені елементи курсу, жовтим – роботи, вже виконані студентами, але ще не перевірені викладачем, червоним – незавершені вчасно роботи, а синім – роботи час завершення яких ще не настав.

Рис. ??. Блок Моніторинг завершення

Якщо навести мишку на елемент на графіку, то під ним буде відображене посилання на нього.