ZŠ a MŠ Frymburk 2019/2020

Třída: 6.A

Třídní učitel/ka: Mgr. Marcela Rizáková

Kontakt: rizakova@zsfrymburk.cz

Asistent pedagoga:

Kontakt: 607 955 758

Konzultační hodiny: středa 14:00 - 15:00

Třídní fotky: https://rizakovam.rajce.idnes.cz/

https://tridafrymburk.rajce.idnes.cz/Vylet_Svaty_Tomas_24._6._2020/

 

Pvp - přečtěte si pozorně náplň nabízených volitelných předmětů pro příští školní rok, které jsou umístěny v příloze na hlavní stránce školy i s pravděpodobným rozvrhem. Každý žák si vybere 3 Pvp. Vybíráte z 19 nabízených předmětů. Aby byl předmět otevřen, musí být přihlášeno minimálně 12 žáků. Opět se budou střídat liché a sudé týdny. Pvp budou 2 hodinové jedenkrát za 14 dní, kromě konverzací v jazycích, které budou hodinové každý týden. Ve středu 10.6. si stáhnete přihlášku, vyplníte a rodiče ji potvrdí svým podpisem. Tato přihláška bude již závazná. Přihlášku přinesete do školy, dojíždějící ji pošlou na adresu školy poštou.

Vysvědčení bude 30. června 9:00 - 10:00

Rozvrh hodin:

Lichý týden začíná 2.9. - 6.9

Sudý týden začíná 9.9. - 13.9.

1

7:55 - 8:40

2

8:50 - 9:35

3

9:50 - 10:35

4

10:45 - 11.30

5

11:40 - 12:25

6

12:35-13:20

PO

OV

M

Z

ČJ

INF /

INF /

ÚT

ČJ

M

AJ

TVh

TVd

ST

ČJ

D

M

HV

Z

F

ČT

ČJ

AJ

D

VV

VV

M

ČJ

AJ

F

TVd

TVh

Vysvětlivky:

ČJ - Český jazyk (Mgr. Lucie Mrvková) - mrvkova@zsfrymburk.cz  - konzultace: pondělí 14-15h

PŘ - Přírodopis (Mgr. Ludmila Mihaly) -mihaly@zsfrymburk.cz  - konzultace:

M - Matematika (Mgr. Štefan Kakaš) - kakas@zsfrymburk.cz - konzultace: středa 14-15h

OV - Občanská výchova (Mgr. Marcela Rizáková) - rizakova@zsfrymburk.cz - konzultace:

Z - Zeměpis (Mgr. Marcela Rizáková) - rizakova@zsfrymburk.cz - konzultace:

INF - Informatika (Mgr. Štefan Kakaš) - kakas@zsfrymburk.cz - konzultace: středa 14-15h

AJ - Anglický jazyk (Mgr. Marcela Rizáková) - rizakova@zsfrymburk.cz - konzultace:

TVh - Tělesná výchova hoši (Mgr. Jan Vopátek) - vopatek@zsfrymburk.cz - konzultace:

TVd - Tělesná výchova dívky (Mgr. Zuzana Frantálová) - frantalova@zsfrymburk.cz - konzultace:

D - Dějepis (Mgr. Lucie Mrvková) - mrvkova@zsfrymburk.cz - konzultace pondělí 14-15h

HV - Hudební výchova (Mgr. Eliška Rolníková) - rolnikova@zsfrymburk.cz - konzultace

F - Fyzika (Mgr. Štefan Kakaš) - kakas@zsfrymburk.cz - konzultace: středa 14-15h

VV - Výtvarná výchova (Mgr. Gabriela Krejzová) - krejzova@zsfrymburk.cz - konzultace

PČ - Pracovní činnosti (Mgr. Lucie Růžičková) - ruzickova@zsfrymburk.cz - konzultace:

Datum:22.6. -26.6. SAMOSTUDIUM:

Týdenní plán:

Předmět

Učivo

Domácí úloha

Český jazyk

Matematika

Pozorně prosím sleduj(te) ETABULI:

ETABULE MAT. - 6.A

sekci “PRÁCE, NA KTERÉ MÁM NYNÍ PRACOVAT”

V případě, že potřebuješ konzultaci popř. máš nějaké potíže, ozvi se na :

email:kakas@zsfrymburk.cz

sms, whatsapp: 736457797

messenger: Štefan Kakaš

Zeměpis

Další videohovor v úterý 23.6. v 9:30 na: https://meet.jit.si/anglictina6.A

Anglický jazyk

Další videohovor v úterý 23.6. v 9:30 na: https://meet.jit.si/anglictina6.A

Dějepis

Fyzika

Pozorně prosím sleduj(te) ETABULI:

ETABULE FYZ. - 6.A

sekci “PRÁCE, NA KTERÉ MÁM NYNÍ PRACOVAT”

V případě, že potřebuješ konzultaci, popř. máš nějaké potíže, ozvi se na :

email:kakas@zsfrymburk.cz

sms, whatsapp: 736457797

messenger: Štefan Kakaš

Informatika

Co jsme zvládli minulou hodinu:

  • Žáci se zúčastnili online matematické soutěže PANGEA (vyhlášení 8.4.). Zopakovali jsme si grafiku v MS Word.

Přírodopis

         

Samostudium

zadané na OFFICE vždy na jeden týden.

Po každém týdnu zašlete vypracované úkoly do úterý následujícího týdne na můj školní mail (mihaly@zsfrymburk.cz) Splnění úkolů si budu zaznamenávat.

Hudební výchova

Pracovní činnosti

Hrací kameny - piškvorky, člověče nezlob se, …

(řezání, broušení, natírání, …)

Pracovní obuv a oblečení.

Tělesná výchova

Doporučuji dle rozvrhu - vycházky na kopec Marta, cvičení některých nebo všech dovedností OVOV - kliky, leh sedy, skákání přes švihadlo (2 minuty), běh 1000m, sprint 60m, skoky do písku, hody míčkem.

Na vysoké škole FTVS jsem byl součástí projektu http://www.zacivpohybu.cz/ , kdo by rád pokračoval v individuálním sportovním tréninku, mrkněte na různá videa. Mgr. Jan Vopátek

Informace pro rodiče a žáky:

Datum

Informace: