Školní rok 2021/2022

Třída: 6.A

Třídní učitel: Mgr. Antonín Duda

Kontakt: duda@zsfrymburk.cz

Konzultační hodiny: Pondělí 13:30 - 14:00, Středa 13:30 - 14:00

Telefon: 773564040

Rozvrh hodin:

-x sudý týden (od 6. 9.)  / x- lichý týden

6.h je posunuta o 10 min na 12:45 - 13:30

 Kontakty na vyučující předmětů:

OV - Občanská výchova - Mgr. Antonín Duda - duda@zsfrymburk.cz 

PŘ - Přírodopis - Mgr. Gabriela Krejzová - krejzova@zsfrymburk.cz

M - Matematika - Mgr. Antonín Duda - duda@zsfrymburk.cz 

ČJ - Český jazyk - Mgr. Lucie Mrvková - mrvkova@zsfrymburk.cz 

AJ - Anglický jazyk - Roman Rozmánek - rozmanek@zsfrymburk.cz 

Z - Zeměpis - Roman Rozmánek - rozmanek@zsfrymburk.cz 

F - Fyzika - Mgr. Antonín Duda - duda@zsfrymburk.cz 

TV - Tělesná výchova (dívky) - Mgr. Barbora Plačková - baraplackova@zsfrymburk.cz

TV - Tělesná výchova (kluci) -  Mgr. Jan Vopátek - vopatek@zsfrymburk.cz 

HV - Hudební výchova - Mgr. Eliška Rolníková - rolnikova@zsfrymburk.cz 

INF - Informatika - Mgr. Štefan Kakaš - kakas@zsfrymburk.cz 

PČ - Pracovní činnosti - Mgr. Antonín Duda - duda@zsfrymburk.cz 

D - Dějepis - Mgr. Lucie Mrvková - mrvkova@zsfrymburk.cz 

VV - Výtvarná výchova - Mgr. Gabriela Krejzová - krejzova@zsfrymburk.cz

Informace pro rodiče a žáky:

Školní klub bude od 1.9. v provozu od 6.30-8.30 pro dojíždějící žáky a odpoledne od 10.00 do 14 hodin.

Ve společných prostorách nosíme roušky.

Učivo týden 20. - 24.9. :

Český jazyk

Úterý - mluvnice - slovní druhy

Středa - sloh - podací lístek

Čtvrtek - mluvnice - slovní druhy

Pátek - literatura - téma Můj domov, má vlast

  • dílna čtení - první strana

Na PO 20.9. si projděte zbytek cv. 7 na s. 10 v uč.

Na dílny čtení nosíme svou rozečtenou knihu s příběhem.

Dějepis

pondělí - vývoj člověka

čtvrtek - periodizace dějin, úvod k pravěku

Matematika

Pondělí až čtvrtek - opakování násobení a dělení přirozených čísel, zlomky.

Pátek - opakování geometrie, obvody.

Fyzika

Pátek - fyzikální veličina délka, měření délky, převody jednotek délky.

Angličtina

Unit 1-My world

Napsat do sešitu slovíčka (pracovní sešit str.135), Unit 1 od action po-best friend, naučit se..

Zeměpis

Planeta Země

Přírodopis

Ekosystém LES - houby

Informatika

Tento týden BITMAPOVÁ grafika (MS Paint)

ST - pokročilé použití nástrojů v MS Paint

Co se naučíme:

  • co je to bitmapa a na co se používá
  • kopírování, přesouvání, průhlednost
  • využití křivek
  • PRÁCE: SMAJLÍK, LES, SRDCE, GRAFFITI

Důležité odkazy:

www.skolaonline.cz - Rozvrh žáka, prospěch, komunikace s vyučujícím

www.skolniprogram.cz - Stav účtu žáka pro školní platby