ZŠ a MŠ Frymburk 2017/2018

Třída: 6.

Třídní učitel: Lucie Mrvková

Kontakt: mrvkova@zsfrymburk.cz

konzultační hodiny: Úterý 14.00 - 15.00

M -  Z. Frantálová , konzultační hodiny Po 14.00 - 15.00

VV - H. Reifová, konzultační hodiny PO 14.00 - 15.00

F - Š. Kakaš, konzultační hodiny PO 14:00 - 15:00

Př + Aj - J. Vopátek, KH ST 14 - 15.00, vopatek@zsfrymburk.cz

Z - L.Ševčík Út.14.00 - 15.00

Rozvrh hodin

6.třída.png

Týdenní plán

18. 6. - 22. 6. 2018

Předmět

Učivo

Ve středu je poslední den, kdy Domácí úloha

Český jazyk

Po - hra se slovy

Út - mluvnice - nacvičování na akademii

St - literatura - Literatura, kterou čteme - referáty

Čt - mluvnice - příprava na akademii - herecký projev na jevišti

Pá - čtenářská dílna

Dějepis

Po - Úklid třídy

St - nácvik na akademii

Anglický jazyk

Matematika

Aritmetika:  násobení a dělení desetinného čísla desetinným číslem

uč. str. 113 - 117, PS str. 46 - 49

Fyzika

 1. Skupenství látek a vlastnosti látek (učebnice str. 8 - 9)
 2. Fyzikální veličina (učebnice str. 10)
 3. Délka (značení, měření, převody jednotek, opakované měření délky, měřítko mapy, druhy měřidel, měření obtížně měřitelných těles) (učebnice str. 12 - 20)
 4. Obsah (značení, převody jednotek, měření a výpočet, laboratorní práce) (učebnice str. 21 - 24)
 5. Objem (značení, převody jednotek, měření objemu pomocí odměrného válce) (učebnice str. 25 -31)
 6. Hmotnost (značení, převody jednotek, vážení a druhy vah, (učebnice str. 31 -35)
 7. Hustota (značení, převody jednotek, souvislost s objemem a hmotností) (učebnice str. 35-42)
 8. Teplota (značení, druhy stupnic, měření, graf, význam pro člověka)
 9. Čas (značení, měření, druhy hodin a jejich princip)
 10. Mezinárodní soustava SI
 11. Struktura látek (atom a jeho struktura, iont, izotop)

PO (18.6 - Atom, jeho struktura, iont), PÁ (22.6. - Závěrečné opakování)

➤ Probráno

➤ Čeká nás

Přírodopis

Zeměpis

Celkové opakování učiva, vybrání atlasů

Občanská výuka

Příprava na akademii

Pracovní činnosti

Informatika

 1. MS Paint - techniky kreslení v malování , bezpečnost na internetu
 2. MS Word - formátování písma, řez písma, formát odstavce, odrážky a číslování
 3. Hledání obrázků na internetu (google.com)
 4. MS Word - vzhled stránky, okraje a odsazení, textové pole, zacházení s objekty ve Wordu (obrázky, obtékání textu), odrážky a číslování, tabulky, závěrečný test)

PO (18.6 - MS Excel):

 1. MS Excel (buňky, sloupce a řádky, tvorba ohraničení, směr textu, barva buňky a textu, vzorce, grafy)

➤ Probráno

➤ Čeká nás

Informace pro rodiče a žáky:

Žáci 6. třídy mohou využívat ve volných hodinách a před odjezdem autobusu školní klub. V úterý 5. 9.  dostanou přihlášky od třídní učitelky.

Pedagogem  ve školním klubu je Miloslava Baldová. Školní klub je umístěn          v prostorách školní knihovny.

Datum

Informace:

16. 4. 2018

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

ve dnech 23. dubna až 3. května budou probíhat rodičovské schůzky ve třech (tedy rodič-učitel-žák). Vyberte si, prosím, jeden z termínů, který se bude hodit Vám i Vašemu dítěti, a připište se k němu jménem svého dítěte. Stane-li se, že Vám žádný z termínů nebude vyhovovat, prosím, kontaktujte mě e-mailem nebo telefonicky a domluvíme si individuální schůzku.

Termíny naleznete na úvodní stránce školy v pravé boční liště úplně dole pod názvem Termíny rodičovských schůzek - 6. třída. (nebo po kliknutí na tento odkaz)

Děkuji, Lucie Mrvková, tř. uč. 

10. 11. 2017

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

ve dnech 20.-27. listopadu budou probíhat rodičovské schůzky ve třech (tedy rodič-učitel-žák). Vyberte si, prosím, jeden z termínů, který se bude hodit Vám i Vašemu dítěti, a připište se k němu jménem svého dítěte. Stane-li se, že Vám žádný z termínů nebude vyhovovat, prosím, kontaktujte mě e-mailem nebo telefonicky a domluvíme si individuální schůzku.

Termíny naleznete na úvodní stránce školy v pravé boční liště úplně dole pod názvem Termíny rodičovských schůzek - 6. třída. (nebo po kliknutí na tento odkaz)

Děkuji, Lucie Mrvková, tř. uč. 

26. 9. 2017

Upozornění pro rodiče!

Do konce října, prosím rodiče, aby zaslali částku 600,-- Kč do online školní pokladny na účet svého dítěte.

Platit se z celé částky budou:

 • pracovní sešity                        300,-- Kč
 • PS M (Taktik)                        119,-- Kč
 • PS Aj Motivate 1 Workbook        188,-- Kč
 • PS Zdravý životní styl (Fortuna)         75,-- Kč

Od žáka vybíráme 300,-- Kč, rozdíl hradí škola. Žákovská knížka je zdarma, v případě ztráty účtujeme 100,-- Kč.

 • potřeby na výtvarnou výchovu         200,-- Kč
 • třídní fond                                 100,-- Kč

Peníze, které mi žáci již přinesli, jim budou vráceny. Není v možnostech školy, aby jednotlivé částky škola přesunula na účty jednotlivých žáků.

26. 9. 2017

Vážení rodiče,

jelikož se škola rozhodla zpětně přispět na Výukový seminář zaplacením ubytování, budou se dětem vracet přeplatky. Částky začnu vyplácet od zítřejšího dne, tedy od 27. září 2017. Žáci si odnesou peníze v obálce s přesně nadepsanou částkou. Částku si u katedry okamžitě přepočítají, aby si zkontrolovali, že částka odpovídá. Údaje o vydání peněz vašemu dítěti pak bude zapsáno i do žákovské knihy.  

Děkuji, Lucie Mrvková, tř. uč.

24. 9. 2017

PROSÍM VŠECHNY RODIČE 6.TŘÍDY, ABY SE ZAREGISTROVALI DO ŠKOLNÍHO PROGRAMU.

Školní program:

K čemu je dobrý?

Přesná elektronická evidence finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně).

Rodič má následně online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu a vidí veškeré transakce s penězi svěřenými škole.

Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do školní online pokladny probíhají bezhotovostně.

Kde ho naleznu?

Nalézt ho můžete na internetových stránkách www.skolniprogram.cz a je přístupný z mobilu, PC, tabletu aj. zařízení.

Kde naleznu mé přihlašovací údaje?

Nejprve je potřebné se zaregistrovat jako rodič (ZDE). Jako ID školy uveďte: 000583791 a stiskněte ENTER, poté klikněte na naší školu

Nyní se Vám otevře formulář s osobními údaji rodiče, tento vyplňte (jméno, mobil apod.) a v dolní sekci uveďte své dítě (děti) ve žlutých políčkách (stačí psát počáteční písmena, systém vyhledá dítě sám) a poté klikněte na zaregistrovat.

* Na email uvedený při registraci Vám přijde potvrzovací email, ten otevřete a potvrďte.

Nyní bude potřeba počkat, dokud Vaší registraci nepotvrdí třídní učitel

Jak dodám peníze na účet svému dítěti?

Po registraci rodiče a schválení třídním učitelem, je možné se přihlásit do školního programu pomocí údajů uvedených při registraci rodičem. Poté v sekci POKLADNA - PLATBA jsou informace jak provést platbu na účet svému dítěti.

* Pokud má rodič jedno dítě ve škole, platba se automaticky přemístí k danému dítěti, POKUD MÁ VŠAK RODIČ VÍCERO DĚTÍ VE ŠKOLE je nutné platbu(částku) ještě poté rozdělit mezi jednotlivé děti.

Sešity a pomůcky 6.třída pro školní rok 2017/2018

Matematika

 2 ks 460  (velký nelinkovaný)  + podložky A4

2 sady rýsovacích potřeb (1x na doma, 1x ve škole): 2 trojúhelníky (jeden nejlépe s černou ryskou), pravítko, úhloměr plastový, kružítko kovové, tužky č. 3, 2, 1, ořezávátko, guma, náhradní tuhy do kružítka, kousek smirkového jemného papíru na úpravu tuhy do kružítka

Přírodopis

desky zakládací s kroužky

 

Anglický jazyk

1 ks 564  (malý linkovaný)

 

Český jazyk

2 ks A4 velký linkovaný, 1 ks A5 malý linkovaný  + desky zakládací s kroužky na čtenářské dílny

                   

Dějepis

1 ks A4 velký linkovaný

 

Zeměpis

1 ks  540  (malý nelinkovaný) + podložka A5

 

Občanská výchova  

desky zakládací s kroužky

Výchova ke zdraví  

desky zakládací s kroužky

Pracovní činnosti

-

Cvičební úbor na TV

– tepláková souprava, trenky, tričko, dvojí obuv – do tělocvičny bez černé podrážky a ven na hřiště

 

Potřeby na VV  

- pastelky, voskovky, vodovky, štětce – plochý a kulatý, kelímky na vodu, paletku, nůžky, lepící tyčinku (lepidlo na papír), hadřík, ořezávátko, guma, kufřík nebo krabici na uložení výtvarných potřeb, zástěru – ochrana oblečení. Budu vybírat 200 Kč na pomůcky.

Tempery nekupujte, opět nakoupíme velká balení.

 

Zámek se dvěma klíči na šatnovou skříňku.      

Nejbližší naplánované akce

Datum

Akce:

4. 9. 2017 v 9.00

Zahájení školního roku 2017/2018. Setkáme se před školou. S sebou je nutné mít přezůvky, zámek se dvěma klíči na šatnovou skříňku, psací potřeby a notes na poznámky.

5. 9. 2017

Třídnické práce.

6. 9. 2017

Začínáme se učit podle rozvrhu.

7. 9. 2017 v 18.00

Informační schůzka pro rodiče žáků 6. třídy.

11.-15. 9. 2017

Výukový seminář Pokračujeme spolu.  

28. 9. 2017

Státní svátek - Den české státnosti

29. 9. 2017

Volno ředitelky školy.

24. 10. 2017

Exkurze do Světa pod hladinou

26.-27. 10. 2017

Podzimní prázdniny

17. 11. 2017

Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii

20. - 27. 11. 2017

Rodičovské schůzku ve třech

23. 11. 2017 od 8:50

Divadlo jednoho herce - Romeo a Julie

 1. 12. 2017

Vánoční jarmark

21. 12. 2017 od 10:15

LisTOvání (scénické zpracování knihy) - SPUDVEČ

22. 12. 2017

Školní vánoční besídka

23. 12. 2017 - 2. 1. 2018

Vánoční prázdniny

8. 1. 2018

Práce se třídou

16. 1. 2018 v 10:00

Africká kultura

31. 1. 2018

Vydávání vysvědčení za 1. pololetí

2. 2. 2018

Pololetní prázdniny

26. - 28. 3. 2018

Volno ředitelky školy

29. 3. - 2. 4. 2018

Velikonoční prázdniny

20. 4. 2018 od 10.00

Den země

23. 4. - 4. 5. 2018

Rodičovské schůzky ve třech

30. 4. 2018

Projektový den - Bezpečný internet

7. 5. 2018

Volno ředitelky školy

18. 5. 2018

Lipenský dráček

23. 5. 2018

Focení