ZŠ a MŠ Frymburk 2018/2019

Třída: VI.

Třídní učitel: Mgr. Zuzana Frantálová

Kontakt: frantalova@zsfrymburk.cz, tel. 603 812 433

konzultační hodiny: čtvrtek 14.00 - 15.00

Kontakt: michal@zsfrymburk.cz , tel. 776 593 094

konzultační hodiny: středa 14:00 - 15:00

Př + TV: Mgr. Jan Vopátek

Kontakt: vopatek@zsfrymburk.cz

Konzultační hodiny: pondělí 13:00 - 14:00

Rozvrh hodin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PO

OV

M

ČJ

F

TV(h)

TV(d)

ÚT

M

ČJ

Z

HV

ST

Z

AJ

ČJ

F

VV

VV

ČT

M

D

AJ

ČJ

INF/

INF/

ČJ

AJ

M

D

TV(d)

TV(h)

Vyučující kontakty:

M, TV(d) - matematika, tělocvik (dívky) Mgr. Zuzana Frantálová,  frantalova@zsfrymburk.cz 

ČJ - český jazyk, Bc.Lucie Mrvková, mrvkova@zsfrymburk.cz

AJ, Z - anglický jazyk, zeměpis, Mgr. Marcela Rizáková, rizakova@zsfrymburk.cz  

AJ, D, OV, VV - anglický jazyk, dějepis, občanská výchova, výtvarná výchova, Mgr. Tomáš Michal  michal@zsfrymburk.cz 

Př, TV(h) - přírodopis, tělocvik (hoši), Mgr. Jan Vopátek, vopatek@zsfrymburk.cz 

F, PČ - Fyzika, Mgr. Štefan Kakaš,  kakas@zsfrymburk.cz

HV - Mgr. Barbora Tybitanclová, 5. třída, tybitanclova@zsfrymburk.cz 

  

Týdenní plán       od 19. 11. -  23. 11.

Předmět

Učivo

Domácí úloha

Český jazyk

pondělí - mluvnice - odchylky ve skloňování podstatných jmen  (s. 21-23)

úterý - mluvnice - pravidla českého pravopisu (s. 28-29) 

středa - sloh - osobní dopis (s. 109-110)

čtvrtek - literatura - téma Národ sobě: Z. Mahler - Kapitoly ze života Bedřicha Smetany, K. V. Burian - Veliká láska, I. Hurník - Vltava  

pátek - čtenářská dílna - cesta postavy  

V pátek si přineste rozečtenou knihu.

Dějepis

Slované
Úvod do starověku

Občanská výchova

Rodina

Prosím, přinést portfolia

Matematika

Aritmetika: největší společný dělitel a nejmenší společný násobek

uč.str. 66 - 73, PS str. 63 - 66

Dú PS str. 63/1,2

Připravujte se na

souhrnný test!!!

Přírodopis

 1. Pozorování v lese - pracovní list - co vidím okolo sebe v lese
 2. Pozorování mikroskopem - Řasa zrněnka - pracovní list
 3. Čtení o lišejníku - pracovní list
 4. Houby - pracovní list
 5. Mechy - pracovní list
 6. Kapradiny - pracovní list
 7. Nahosemenné a krytosemenné rostliny - pracovní list

Fyzika

PO - Fyzikální veličina obsah (učebnice str. 21 - 22)

 • veličina obsah
 • jednotky obsahu a jejich převody
 • měření obsahu (výpočtem, čtvercovou sítí)
 • práce v hodině: zjištění obsahu mé ruky (čtvercová síť) - bude nutný list z minulé hodiny (absentující dostanou list v hodině)
 • DÚ : pracovní list s přípravou na písemnou práci ve ST 21.11.

ST - Fyzikální veličina obsah - (učebnice str. 22 -24)

 • Krátká písemná práce na převody jednotek délky + měřítko mapy + aritmetický průměr
 • měření obsahu výpočtem
 • práce v hodině: zjištění obsahu útvarů na mapě

DÚ na 21.11 - pracovní list s přípravou na písemnou práci ve středu (bude ho možné použít u písemné práce)

Písemná práce ve středu 21.11 - převody jednotek délky + měřítko mapy + aritmetický průměr

Anglický jazyk

TM: Opakování a příprava na test z 1.lekce

TM: PS - vše do str. 13

1.skupina - PS str.95/1, 2

Zeměpis

Planeta Země

Orientujeme se na planetě Zemi

Prověrka úterý 20.11.

uč.- str.12-17

Informatika

Pracovní činnosti

ČT - Vánoční stojánek na ubrousky

 • nařezání materiálu
 • kompletace
 • nátěr
 • zdobení výrobku

Vhodné pracovní oblečení

Výtvarná výchova

Svítilna a vánoční ozdoby 

Chlapci si donesou čisté skleničky na svítilnu.

Informace pro rodiče a žáky:

Datum

Informace:

19. - 23. 11. 

Rodičovské schůzky ve třech

Vážení rodiče,

z důvodů změny třídnictví  došlo ke změně termínů pro schůzky ve třech, proto vás žádám, abyste se znovu zapsali k termínům, které vám vyhovují.

Děkuji za pochopení.  

Zuzana Frantálová, třídní učitelka

Vážení rodiče,

prosím o uhrazení 800,- Kč, za školní pomůcky na školní rok 2018/19; konkrétně za: pracovní sešit z Matematiky -Taktik                        (129,- Kč),

 • pracovní sešit z Českého jazyka - Taktik                 (85,- Kč)
  pracovní sešit z Angličtiny - Motivate 1 Workbook         (204,- Kč)
  pracovní sešit ze Zeměpisu                                 (79,- Kč)
  výtvarné potřeby                                          (200,-- Kč)
 • papíry na kopírování                                                   (171,-- Kč)
                                     (Celkem 868,- Kč, rozdíl hradí škola)        
 • Notýsek na omluvenky je zdarma, v případě ztráty účtujeme 100,- Kč.

Pokud byste měli potíže se Školním programem (zapomenuté heslo, …), obraťte se na mě, prosím, Tomáš Michal.

29. 6. 2018

Požadavky na pomůcky

M A4 nelinkovaný sešit s linkovanou podložkou , kovové kružítko + náhradní tuhy, rýsovací sada (trojúhelník s výraznou černou ryskou je výhodou) 2x (1x doma, 1x ve škole), tužky č. 2 a 3

Tv cvičební úbor (např. tričko a legíny+oblečení na ven - tepláky a mikina), obuv do tělocvičny a ven na hřiště, vlastní florbalka (pokud chcete hrát lépe-např. účast na soutěži).

AJ - 1 sešit A5 pro gramatické jevy, slovíčka, apod. - malý sešit A6 pro testy ze slovíček

 - 1 balík papírů A4 - pro volné psaní, apod., pevné desky s kroužkovou vazbou pro tvorbu Portfolia + 1 balení Eurofolií

ČJ - 2x A4 linkovaný sešit, 1x pevné desky s kroužkovou vazbou, 1x balení eurofolií

F - 1x sešit A5 čtverečkovaný (565) + papírové desky zakládací A4 (tzv. mapa)

Dílny - pracovní úbor (nejlépe montérky, tričko, pevná obuv) + papírové desky zakládací A4 (tzv. mapa)

Z - 1x sešit A5 nelinkovaný, papírové desky zakládací A4

Nejbližší naplánované akce

Datum

Akce:

30.11.

Adventní jarmark a rozsvícení vánočního stromu