Beskriva och jämföra statsskick

OBS att du ska svara på frågorna för båda länderna!

1. Statsform: Vilken form har staten?

* Enhetsstat eller förbundsstat?

→ Vad innebär formen?

→ Varför har man valt den formen?

→ Vad blir konsekvenserna?

2. Statschef: Hur utses statschefen?

* Monarki eller republik?

 Vad innebär formen?

→ Varför har man den formen?

→ Vad blir konsekvenserna?

(Vilka maktbefogenheter/uppgifter har statschefen?)

3. Valsystem: Hur utses folkets representanter (på nationell nivå)?

* Majoritetsval eller proportionella val? Eller en kombination?

→ Vad innebär formen?

→ Varför har man den formen?

→ Vad blir konsekvenserna?

(Vilka villkor gäller för rösträtt? Hur långa är mandatperioderna?)

4. Folkrepresentation/parlament: Hur är folkrepresentationen organiserad?

* Enkammar- eller tvåkammarsystem?

→ Vad innebär formen?

→ Varför har man valt den formen?

→ Vad blir konsekvenserna?

(Vilket/vilka namn har det nationella parlamentet? Hur många ledamöter har det?)

5. Regering: Hur utses regeringen?

Parlamentarism eller presidentialism?

→ Vad innebär formen?

→ Varför har man valt den formen?

→ Vad blir konsekvenserna?

(Vilken titel har regeringschefen?)