Published using Google Docs
HL instruks
Updated automatically every 5 minutes

HL-instruks BFSK

Denne instruksen gjeld for hopping i regi av Bergen Fallskjermklubb, og gjeld i samband med Håndbokas Hopplederinstruks.

Ansvar og myndighet

  1. Heile ansvaret for organiseringen av hoppfeltet
  2. Disponere flyet og klubbutstyret
  3. HL sine besluttninger er definitive på hoppfeltet

Oppgaver

3 dager før (onsdag ved helgehopping)

 

Før hopping

Snakke med flygar som har vakt kvelden før ved helgehopping, før kl 14.00 samme dag ved ukedagshopping. Beslutte om det blir hopping ut fra vær, interesse fra hoppere og tilgjengelig personell. Ved ukedagshopping: Annonsere hopping og kven som er HL så tidlig som mulig.

HL er smittevernsansvarlig og skal påse at smittevernstiltak blir fulgt opp

Under hopping

Ved uhell/ulykke, dra straks til skadestedet og overta som skadestedsleder. Følg opp handlingsinstruks for ulykke. Opprett initiell observasjon (kun tittel og type) på http://app.nlf.no når situasjonen tillater det.

Etter hopping

  1. Ved hopping i Bergen: Stengje hoppfeltet ved å ringe tårnet.
  2. Sjå til at klubbhuset blir rydda.
  3. Begynn på eventuelle hendelsesrapporter på http://app.nlf.no så snart som mulig. HI hjelper til viss nødvendig
  4. Ved problemer i samhandlingen med tårnet informer HI