Farnosť svätého Martina Horné Hámre

Farské oznamy na 18. nedeľu v cezročnom období

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok

Féria

Utorok

Spomienka sv. Dominika, kňaza

Streda

Sviatok sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice, spolupatrónky Európy

Štvrtok

Sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

Piatok

Spomienka sv. Kláry, panny

Sobota

Féria

Nedeľa

19. nedeľa v cezročnom období


Kostol sv. Martina Horné Hámre

Pondelok

7.8.2017

18:00

- na úmysel

Utorok

8.8.2017

18:00

- na úmysel

Streda

9.8.2017

18:00

+ Mária a Ján Štefanka a brat

Štvrtok

10.8.2017

18:00

+ Silvia a Júlia Jevošová a rodičia

Piatok

11.8.2017

18:00

+ Ondrej Mailing, sestra Anna, rodičia a príbuzní

Sobota

12.8.2017

8:15

+ Marta, Božena a Helena

Nedeľa

13.8.2017

9:00

+ Irena a Jozef Zimerman a rodičia

Kostol Nanebovzatia Panny Márie Župkov

Pondelok

Utorok

Streda

9.8.2017

17:00

- za pomoc Božiu pre rodinu

Štvrtok

Piatok

11.8.2017

17:00

+ Mirko Vajda

Sobota

Nedeľa

13.8.2017

10:30

+ Mária Kohániová

Nasledujúcu nedeľu bude farská ofera, všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Farnosť sv. Martina Horné Hámre, 966 71 Horné Hámre,  0911 838 519, horne.hamre@fara.sk

hornehamre.sk/farske-oznamy, č.účtu: 74338063/0900