INFORMACJA PRASOWA

Klar Kinelis - Za alter ego stoi muzyk i performer, który specjalizuje się w improwizacjach granych na żywo wyłącznie na syntezatorach i efektach dźwiękowych. Od końca 2016 odkrywa głębokie brzmienia w niszy pomiędzy undergroundowymi klubowymi rytmami i melodyjną awangardą elektroniczną, poszukując idealnego klimatu.

Swoją karierę muzyczną zaczął w 2001 r. jako pianista, kiedy po studiach dołączył do zespołu Meritum grającego alternatywny jazz. Do 2009 r. był mocno związany z niezależną i improwizowaną sceną w Warszawie, skupioną obecnie wokół wytwórni Lado ABC. Współpracował i nagrywał m.in. z Pawłem Szamburskim, Maciem Morettim, DJ Lenarem, Rafaelem Rogińśkim.

W 2015 r. powrócił do grania muzyki, odkrywając ją na nowo dzięki twórczości takich artystów jak Daphne Oram, Milton Babbit, Pierre Shaeffer, Karl Stockhausen, Edvard Varese czy Terry Riley, co w połączeniu z wcześniejszym doświadczeniem, zaowocowało m.in. powstaniem projektu Klar Kinelis - klarownej muzyki elektronicznej granej i zapętlanej na żywo. 

Skontaktuj się ze mną za pośrednictwem booking@klarkinelis.com w sprawie list, wywiadów lub otrzymania kopii promocyjnej.

 

www.klarkinelis.com

www.facebook.com/klarkinelisPRESS INFO

Klar Kinelis - Behind the alter ego, stands a musician & live performer, who specializes in improvised live acts played on hardware synthesizers and sound effects only. Since the end of 2016, he explores deep sounds in a niche between underground club patterns and melodic electronic avant-garde, combined in search for the perfect vibe. Between 2001-2010 affiliated with independent & improvised Warsaw scene.

He started his music career in 2001 as a pianist, after joining alternative jazz band called Meritum. Till 2009, he was closely associated with the independent and improvised Warsaw scene, currently gathered around Lado ABC label. He cooperated and recorded with Paweł Szamburski, Macio Moretti, DJ Lenar, Rafael Rogiński, among others.

In 2015 he returned to making music, re-discovering it thanks to fascination with works of Daphne Oram, Milton Babbit, Pierre Shaeffer, Karl Stockhausen, Edvard Varese and Terry Riley. This inspiration, combined with previous experience led to creation of few projects, including Klar Kinelis - clear electronic music played and looped live.

 

Please get in touch with me via booking@klarkinelis.com for interviews, or promo copies.

www.klarkinelis.com

www.facebook.com/klarkinelis