Talsu novada PII pasākumu plāns 2015.gada janvāris

Kad?

Cikos?

Pasākums

TALSU PII „SPRĪDĪTIS”

6.01.

10.00

Koncerts „Atvadas no eglītes”

12.01.

11.00

Liepājas teātra izrāde „Pilsētas māja, lauku māja”

17.01.

Talsu vārda dienas atzīmēšana

22.01.

10.00

Pirmsskolas skolotāju seminārs – integrētas nodarbības vērošana Valdemārpils PII „Saulstariņš”

(Piedalās L. Šprunka, V.Vīnerte)

27.01.

13.00

Pedagoģiskā sēde

TALSU PII „SAULĪTE”

Laimīgu,saticīgu,radošu Jauno 2015.gadu!

7.01.

9.30

PPDKN nodarbība PII”Zvaniņš”/vadītājas vietniece Eva/

8.01.

10.00

Zvaigznes dienas pasākums/mūzikas skolotājas Lineta, Ieva/

9.01.

9.30

PPDKN nodarbība/skolotāja Aiga/

12.01.

9.30

15.20

PPDKN nodarbība/skolotāja Aiva/

Liepājas Biedrības izrāde”Pilsētas māja un lauku māja”

14.01.

9.30

PPDKN nodarbība/skolotāja Aiva/

17.01.

Sveiciens Talsiem vārda dienā!

19.01.

9.30

PPDKN nodarbības/skolotājas Mārīte Aiva/

21.01.

9.30

PPDKN nodarbības/skolotājas Aiva Mārīte/

22.01.

9.30

10.00

PPDKN nodarbība /skolotāja Aiga/

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu seminārs, integrētu nodarbību vērošana Valdemārpils PII”Saulstariņš”

26.01.

9.30

PPDKN nodarbība/skolotāja Aiva/

28.01.

9.30

PPDKN nodarbība/skolotāja Aiva/

Atklātā integrētā nodarbība/skolotāja Iveta C./

Tematiskā veselības pēcpusdiena/”Kaķēnu’”grupas bērni/

Tematiskā veselības pēcpusdiena/”Pingvīnēnu”grupas bērni/

TALSU PII „ZVANIŅŠ”

6.01.

10.00

Zvaigznes dienas atskaņu koncerts ,, Labie darbiņi,,                  

( mūzikas skolotāja A. Veršāne)

7.01.

9.30

,, Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana,, nodarbības vērošana Evitai Balodei                   ( komisija)

12.01.

13.10

Informativā darba sanāksme pedagogiem. Anti-mobinga programma darbā ar maziem bērniem ,, Lielās dzīves skola,,

( vadītājas vietniece

M. Derkevica)

13.01.

15.15

Rīgas leļļu teātra izrāde ,, Upe,,

 ( visas grupas)

15.01

9.30

Integrētu nodarbību vērošana;  fiziskās izglītības un veselības nodarbību cikls – nodarbība  ,, Magonītēs,, ( Guna Bērziņa)

17.01.

Talsiem vārda diena – tematiski pasākumi grupiņās

21.01.

9.30

Integrētu nodarbību vērošana;  fiziskās izglītības un veselības nodarbību cikls – nodarbība  ,, Pienenītēs,, ( Aija Krūmiņa)

22.01.

10.00

MA Valdemārpils ,, Saulstariņā,, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu seminārs, integrētu nodarbību vērošana ( 9:30 no Talsu autoostas)

27.01

9.30

Integrētu nodarbību vērošana; fiziskās izglītības un veselības nodarbību cikls – nodarbība  ,, Zvaniņos,, ( Ieva Broka)

29.01

9.30

Integrētu nodarbību vērošana;  fiziskās izglītības un veselības nodarbību cikls – nodarbība  ,, Purenītēs,, ( Daiga Zaļkalne)

TALSU PII „PĪLĀDZĪTIS”

5.- 31.01.

Audzēkņu darbu izstāde

8.01.

10.00

Uzvedums “Sniega karaliene” Vardīšu grupa.

14.01.

10.00

Uzvedums “Vecīša cimdiņš”. Odziņu grupa.

14.01.

13.30

Starptautiskā paldies diena . Iesūtīt metodiskajā kabinetā  informāciju par kolēģiem , kuriem vēlaties teikt “paldies!”- par īpašu attieksmi, atbalstu, palīdzību u.c.

14.01.

Pūka dzimšanas diena

15.01.

10.00

Uzvedums : Ziemassvētki Rūķu mežā.Zīmulīšu grupa.

16.01.

10.00

Uzvedums “Pieci kaķi”. Mārīšu grupa.

20.01.

9.30

Atklātā nodarbība Mārīšu grupā . Skolotāja Inguna Ābola.

22.01.

10.00

Seminārs- integrētās rotaļnodarbības Valdemārpils PII “Saulstariņš”

27.01.

10.00

Tematisks pasākums :

Muzikālais multeņu labirints…

Mūzikas skolotāja Dace Zaure.

Mūzikas skolotāju integrētā mūzikas nodarbība Virbu sākumskolas PII „Zīļuks”

26.- 31.01.

KINO dienas bērnudārzā.  Sadarbībā ar Talsu Galveno bibliotēku.

28.01.

13.30

Plānošanas sanāksme pedagogiem.

Sniega svētki „Ideālais talsinieks”. Sadarbībā ar Talsu Tautas namu.

30.01.

10.30

Jubilāru ballīte Vardīšu grupā.

TALSU SPII „KASTANĪTIS”

12.-17.01.

Tematiski brīži, rotaļnodarbības grupās „Ar Talsu vārdu mēs kopā augam”

22.01.

13.15

Pedagoģiskā sēde

22.01.

Bērnu, bērnu vecāku un darbinieku ideju konkursa „Kastanītis”

22..01.

10.00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu seminārs, integrētu nodarbību vērošana Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestādē “Saulstariņš”

22.01.

10.00

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas sociālo pedagogu seminārs Talsu administratīvā centra Zaļajā zālē

26.-30.01.

Radošo darbu izstāde „Kazas gadu sagaidot…”

26.-30.01.

Tematiski pasākumi „Kazas gadu sagaidot…”

29.01.

17.15

Vecāku padomes sanāksme

janvāra beigas

(datums tiks precizēt)

Talsu kristīgās skolas koncerts “Zvaniņš”

PASTENDES PII „ĶIPARS”

6. 01.

10.00

 Zvaigznes dienas koncerts “Ziemassvētku atskaņās”

14. 01.

 Sniegavīri veļas – jautrais rīts grupā ”Bitītes”

14. 01.

13.10

 Pedagoģiskās padomes sēde “Jautro brīžu un izklaides pasākumu organizēšana grupās”

15. 01.

 “Vāverēnu ” sniegavīru celšanas konkurss

22. 01.

10.00

Metodiskā apvienība Valdemārpils PII “Saulstariņš”

28. 01.

10.30

Ziemas sporta diena “Ķiparā”

Janvāra beigās

Izstāde Pastendes kultūras namā “Reiz bija PET pudele…”


VALDEMĀRPILS PII „SAULSTARIŅŠ”

8. 01.

Tematisks rīts bērnu bibliotēkā

Vecākā grupa.

12. 01.

Pasaku rīts. Sagatavošanas grupa.

14. 01.

Pasaku rīts. Jaukta vecuma grupa.

14. 01.

Jautras sporta aktivitātes

“Sniega bumbas.” 2. agrās grupa.

16. 01.

Sporta izprieca – sacensības “Uzvar draudzība!”

Sagatavošanas un vecākā grupa.

20. 01.

Tematisks pasākums bērnu bibliotēkā. Jaukta vecuma grupa.

20. 01.

Sporta izprieca “Baltā sniega kupenā.” 1.jaunākā grupa.

22. 01.

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu seminārs, integrēto nodarbību vērošana. Valdemārpils PII “Saulstariņš.”

24. 01.

Ziemas prieki kopā ar vecākiem.

Vidējā grupa.

26. 01.

Sporta aktivitāte “Krāsainais sniegs.” 2. jaunākā grupa.

26. 01.

Pasaku rīts. Jaunākā grupa

29. 01.

Horoskopu balle. Muzikāli izklaidējošs pasākums

“Lecam kazas gadā!”

Visām vecuma grupām.

30. 01.

Tematisks rīts bērnu bibliotēkā.

Sagatavošanas grupa.

30. 01.

 

Pasaku rīts. 1.jaunākā grupa.

VIRBU PAMATSKOLAS PIRMSSKOLA „ZĪĻUKS”

5.-30.01

7.00-18.00

Izstāde „Baltās kazas gads”

6.01

16.00

„Zvaigzņu diena”

12.-16.01

10.30

Pieklājības nedēļa

21.01

11.oo

Barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākums (pirmsskolas pagalmā)

26.01

11.00

Sniegu skulptūru veidošana

30.01

16.30

Ģimeņu sporta diena (skolas sporta zālē)

 VANDZENES PII „ZĪLĪTE”

5.01.

9.00

Atrakcijas un jautrības stafetes 2015. gadu uzsākot.

6.01.

9.20

Zvaigznes diena grupās.

I. Šteinbergas lugas „Sniega pirkšana” izrāde - Talsu BJC  un Vandzenes pamatskolas 1.-5. klases teātra pulciņš „Rūķītis” - skolotāja L.Bergmane.

12.-16.01.

Tematiskie nedēļas pasākumi grupai „Taurenīši”: „Grāmata, grāmatiņa....”.

14.01.

13.30

Pedagoģiskās padomes sēde.              

19.01.

9.00

Sporta izpriecas grupā „Rūķīši’’ „Dari ar mani, dari tā kā es!”

22.-23.01.

Tēmas: „Meža zvēri” noslēguma pasākumi grupā „Kāpēcīši”.

29.01.

9.00

Noslēguma pasākums tēmai: „Vesels kā rutks” grupā „Bitītes”.


VALDGALES PII „KAMENĪTE”

20.01

Atvērto durvju diena vecākiem „Taurenīšu grupā” (6. gadīgiem)

27.01

11.00

Sporta izprieca bērnudārza laukumā (visām grupām)

10.01

13.30

Pedagoģiskā padomes sēde

STENDES PII „SAULĪTE”

7.01

10.00

Rotaļu rīts „Jaunā gada skaņās” – visas grupas

12-30.01.

„Sniedziņš sniga putināja , bērniņš kalna galiņā”- sportiskas aktivitātes laukā- „Taurenīšu” gr.

23.01.

10.00

Roku leļļu teātris „Sniegavīrs un draugi” – „Taurenīšu” gr.

19.-23.01.

10.00

Mazie bērni laukā skrien, un līdz ceļiem sniegā brien... – ziemas prieki ar sniegu – „Spārītes” gr.

26.-30.01.

Zaļās krāsas nedēļa – „Spārītes” gr.

19.-23.01.

10.30.

„Sniega pārslas dejo valsi, apkārt smiekli, līksmas balsis” – ziemas prieku nedēļa – „Mārītes” gr.

29.01.

17.30

Pasaku pēcpusdiena „Pasaciņa skani” – „Bitītes” gr.

19.-30.01.

Sniega vīru un Sniega sievu  skaistumkonkurss – visas grupas.

LAIDZES PII „PAPARDĪTE”

7.01

10.00

 Zvaigznes diena.  

9.01

17.30

Ģimeņu sporta spēles „Lecam pa vecam, lecam pa jaunam II”

23.01.

10.45

„Pēdas sniegā!” Sportisks pasākums brīvā dabā

Visu mēnesi

Makulatūras vākšanas akcija


LAUCIENES PII „BITĪTE”

5. – 9.01

Sporta rotaļu pēcpusdiena “Kustīgs un priecīgs”.

/Ežu grupa/

Pastaiga ar uzdevumu: gardumu nešana meža iemītniekiem. /Rūķu grupa/

Jautrais brīdis “Svētki ziemai”. /Vāverēnu grupa/

Radošā darbnīca “Ledus bumbas”. /Ežu grupa/

5.01.

13.15

Pedagoģiskās padomes sēde.

12. - 16.01

“Tējas rīts”. /Vāverēnu grupa/

Pirmie soļi virtuvē “Veselīgo salātu gatavošana”./Rūķu grupa/

Garšas ceļojums: “Salātu degustācija”. /Ežu grupa/

19. - 23. 01.

“Mana mīļākā grāmata” grāmatu izstāde. /Ežu grupa/

Izstāde “Mana mīļā rotaļlieta”. /Rūķu grupa/

“Vāverēnu mīļākā grāmata” grupas izstāde. /Vāverēnu grupa/

26. – 30.01

“Masku gatavošana” grupā un mājas darbs vecākiem. /Rūķu grupa/

“Pasaku viktorīna”. /Ežu grupa/

“Spēlējam teātri” pēcpusdienu radošās aktivitātes grupā. /Vāverēnu grupa/

“Galda teātris” variācija par teātra spēlēšanu. /Ežu grupa/

28. – 30.01.

9.30

“Teātra festivāls” grupu teātra iestudējumu pirmizrādes. /Visas grupas/

LAUCIENES PAMATSKOLAS DURSUPES PIRMSSKOLAS GRUPAS

8.01.

10.00

Sporta spēles 5/6gadīgo grupa, jaukta vecuma grupa

16.01.

9.00

Muzikāls pasaku rīts „Ilzītes klinģerītis”- 5/6gadīgogrupai, skolotājas Kristīne, Ināra  

20.01.

11.00

Veselības diena. Ekskursija uz pagasta ambulanci.

28.01.

10.00

Leļļu teātris „Vecīša cimdiņš” skolotāja Inese, jaukta vecuma grupā


LĪBAGU SĀKUMSSKOLA

6.01.

Ciemošanās pie meža zvēriņiem (3-4 gadīgo grupa)

8.01.

Tematisks rīts „Šoferi”

 (1,6 – 2 gadīgo grupa)

9.01.

Tematisks rīts „Ārsti”

(1,6- 2 gadīgo grupa )

12.01.

M. Stārstes grāmatu izstāde

( 3-4 gadīgo grupa)

13.01.

9.30

Muzikāla izrāde „Dakteris Aikāsāp un viņa draugi”(visām grupām)

14.01.

13.30

Pedagoģiskā sēde

17.30

Vecāku padomes kārtējā tikšanās

19.01.

Pasaku dramatizācija (3-4 gadīgo grupā )

Jautrais brīdis „Spēlēsim teātri!” ()1,6-2 gadīgo grupa

22.01.

9.30

Pasākums „Ap manu zemi daudzas zemes plešas”(visām grupām)

10.00

Integrētās nodarbības Valdemārpils PII”Saulstariņš”

26.01.

Multfilmas „Si-si-dra ” skatīšanās (3-4 gadīgo grupā)

27.01.

Sporta izpriecas „Jautrās bumbas ” (1,6 – 2 gadīgo grupā )