iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1954 / augusztus / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1954. augusztus

Összeállította: Sándor Anna (2017.)

1954 augusztusának legfontosabb nemzetközi eseménye, hogy befejeződött az első indokínai háború, ami 1946 óta tartott a francia gyarmati erők, és a vietnámi fegyveresek között.

Egyre több ország, így például Jugoszlávia is egyetért Hruscsovval, a szovjet párttitkárral, hogy szükség van a kapcsolatok normalizálására.

Az USA-ban illegálisnak nyilvánítják a kommunista pártot, formálisan nem tiltják be, de tagjait nyilvántartásba veszik; nem tölthetnek be egyes, főként állami állásokat.

A kulturális élet fontos eseménye, hogy augusztus 1-jén mutatják be a Hátsó ablak című máig elismert filmet Alfred Hitchcock-tól. A Billboard USA vezető száma egész hónapban a The Crew-cuts Sh-Boom című száma.

Az Egyesült Királyságban az ITA (Independent Television Authority) megkezdteműködését.

Fontosabb esemény itthon, hogy tizedikén kiengedik börtönéből Stomm Marcel altábornagyot, a 2. magyar hadsereg III. hadtestének parancsnokát, aki az 1943-as voronyezsi katasztrófa után kiadott „Búcsúparancsában” feloszlatta szétvert hadtestét, hogy mentse katonái életét. (1951-ben a háborús bűnök vádjával ítélték el, 1989-ben posztumusz rehabilitálják).

Ebben a hónapban fejeződik be a főiskolai bajnokság, ahol Magyarország jelentős sikereket ért el. A sport terén fontos esemény még, hogy a berni atlétikai Európa-bajnokság keretein belül Rozsnyói Sándor 49,6 másodperces idővel aranyérmet nyer akadályfutásban, ezzel ő lesz a versenyszám első hivatalos világcsúcstartója.

Megalakul a Hazafias Népfront, aminek célja a magyar társadalom valamennyi rétegének, osztályának összefogása volt, önálló lapja volt a Magyar Nemzet 1989-ig. 17-étől Münnich Ferenc látja el a nagyköveti feladatokat Moszkvában.

25-én kiengedik Aczél Györgyöt a börtönből, miután 42-ben illegális kommunista tevékenységért letartóztatták.

Fontosabb halálozások a hónapban Elsa Barker, Gaál Gábor, Getúlió Vargas.

Építünk

1954 nyarán V. évfolyam 2. szám (16.szám)

Barta János: Jókai

Tóth Endre: Hajnali ébredés; Irgalmatlanul; Dal a búzaszemről; Négy nemzedés; Sárnyas ember (versek)

Virág Zoltán: Győzelem (elbeszélés)

Kalász László: Iskolásfiú apró gondjai; Ezt kiáltozom; Anyámnak kontya van; Májusi capriccio; Húsvéti virágok (versek)

Nagy János: Irgalom; Középen áll az ember (versek)

Danyi Gyula: Ági; Április; Úton; A kicsik; Falumat látom (versek)

Darázs Endre: Két Attila; Félálomban (versek)

Fábián Sándor: Mártonházi levélhordó (riport)

Rácz Károly: Sárgarigó; Ilyen volt (versek)

Varga Benedek: Kultúrverseny (vers)

Mészáros Katalin: Május 1.; Egy darab élet (versek)

Juhász József: De csak tűzre gyúl (vers)

Nagyidai Sándor: Megbocsátás (elbeszélés)

Bihari Sándor: Virítnak a cseresznyefák; Byron emlékének; Tavasszal (versek)

Nagy János: Galambcsapat repül az égbe; A kombájn (versek)

Boda István: Bükki március; Ágaskodik a fű; Jelek maradnak; Csokonai sírjánál; Szeresd a multam (versek)

Fiatalok

Sebők Vilma: Gyurika; Mese a szíve-sincs királyfiról; Intelem (versek)

Szilágyi Miklós: Na rójatok meg; Hát tavasz lett (versek)

Browning-Simon Zoltán: A portugál szonettekből (műfordítás) (Elizabeth Barrett Browning)

Hagyomány

Koczogh Ákos: Móra Ferenc

Juhász Géza: Gulyás Pál

Gulyás Pál kiadatlan versei

Gulyás Pál arcképe (rajzolta: Bars László)

Durkó Mátyás: Oláh Gábor ismeretlen 1919-es versei

Beke-Magyari: Jókai, Ady, Gárdonyi levelek

Béres András- Szabadfalvi József: Nádudvari fazekasság (az illusztrációkat rajzolta Menyhárt József)

Kritika

Julow Viktor: Sipos Gyula: Szóljatok bátran

Bajkó Mátyás: Mesék és történetek

Juhász Béla: Kormos István: Tréfás mackók

Bata Imre: Gajdar válogatott művei

Napló

Fábián Sándor: Jártamban-keltemben

Louise Mamiac: Budapesti levél. A Démocratie Nouvelle, 1954. áprilisi számából. (fordította: Liszkay Dezsőné)

Napra pontos eseménysor

augusztus 1. A Montánunión belül megszűnnek a vám- és importkorlátok.

Az első indokínai háború vége.

augusztus 6. Az Mt ülésén a Racionalizálási Kormánybizottság elnöke javaslatokat terjeszt elő a tervezés, az anyaggazdálkodás, a beruházások lebonyolítása, a könyv- és számviteli munka és az állami ellenőrzés egyszerűsítésére; a kormány e tárgyban határozatokat hoz.

augusztus 10. Kiszabadul a börtönből Stomm Marcel, a m. kir. Honvédség v. altábornagya.

augusztus 8. Az SzN közli Kornai János „Nagyobb önállóságot!” c. cikkét.

Befejeződik a főiskolai világbajnokság; a magyar sportolók 50 arany-, 46 ezüst- és 30 bronzérmet szereznek. A magyar siker értékét csökkenti több sportoló megkérdőjelezhető egyetemi jogállása, és egyes nyugati országok távolmaradása.

augusztus 11. A jugoszláv vezetők Nyikita Hruscsovnak írt válaszukban kifejtik, hogy egyetértenek a kapcsolatok normalizálásának szükségességével, de csak a legteljesebb egyenjogúság alapján hajlandók tárgyalni.

Nagy Imre kezdeményezésére értekezletet tartanak tudományos, kulturális és egyházi vezetők részvételével. Megállapodnak, hogy a korábbiaknál szélesebb, nemzeti alapon új népfrontot szerveznek, Hazafias Népfront (HNF) elnevezéssel.  

Kolozsvárott meghal Gaál Gábor író, publicista, 1945-től a Bolyai Tudományegyetem tanára, az Utunk c. folyóirat főszerkesztője.

augusztus 16. Az USA-ban megjelenik a Sports Illustrated magazin első száma.

augusztus 17. Münnich Ferencet kinevezik Magyarország moszkvai nagykövetévé.

augusztus 24. Az USA-ban törvényi úton illegálisnak minősítik a kommunista tevékenységet.

Getúlió Vargas, brazil elnök öngyilkosságot követ el, miután megvádolják azzal, hogy ellenfelét Carlos Lacerdát meggyilkolta.

augusztus 25. A Gerő Ernő vezette Gazdaságpolitikai Bizottság csomagtervet terjeszt az MDP PB elé az életszínvonal visszafogásáról, a parasztság terheinek növeléséről.

Kiszabadul a börtönből Aczél György.

Bernben megnyitják az 1954-es Európai Atlétikai Bajnokságot.   

augusztus 31. Elsa Barker, amerikai író halála.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére


26 |vissza a lap tetejére

Csütörtök

Napisajtó - forrás: Népszava, 82. évfolyam, 201. szám

Az újság címlapján található, ebből következően legfontosabb hírek között található Brüsszel után- Párizs előtt címmel az amerikai imperialisták újabb kudarcaként beharangozott brüsszeli találkozóról.

Emellett a mezőgazdaság, és az ipar legújabb sikereiről olvashatunk. A bányásznapra a dolgozók a terv túlteljesítésével készülnek, a pusztabánrévi határba pedig nyolcszáz rizsarató indult meg. Mint kiderül a cikkekből, a tehervonat teljesítmények rendkívüli módon javultak a szovjet minta átvételének köszönhetően. Ez azért lehet aktuális hír, mert pont öt éve indították el a kétezer tonnás mozgalmat, így időszerű a program értékelése. Megdícsérik azokat a mozdonyvezetőket, akik nem riadtak vissza az új munkamódszerektől, őket név szerint is megemlítik.

Ezek után egy igen személyes hangvételű hozzászólást is olvashatunk Fekete Antal vb-elnöktől a tanácstörvény-tervezethez.

Ezen a napon tárgyalások folytak az USA-val a magyar árvízkárosultak segélyezéséről, megyénként közlik az eddig befolyt összegeket, amivel a magyarok segítették az áldozatokat.

A kulturális érdeklődésű olvasók ebben a számban a Pompadour nagyoperett feljavított változatának részletes kritikájával ismerkedhettek meg. (Az operettnek később filmváltozata is készült 1985-ben Leo Fall: Pompadour címmel.)

Két nappal ezelőtt, 24-én lett öngyilkos Getúlio Vargas, brazil elnök, ami nemzetközi téren is felkavarta a politikai színteret. A lap ebben a számában is említést tesz az eseményről, az új elnök megválasztásáról, és arról, hogy egyes források szerint félelmet kelthet az amerikai imperialista erők szándéka, miszerint Brazíliában fasiszta diktatúrát akarnak létrehozni. A Népszava az Imprensa Popular nevű brazil lapra hivatkozik forrásként.Tudósítanak az országban folyó amerikaellenes tüntetésekről is.

Ezek után rövid nemzetközi hírekkel ismerkedhetünk meg (különböző látogatások, tárgyalások).

“Hírek” címszó alatt változatos témájú rövid jelentéseket olvashatunk a szezonális zöldségekről, gyümölcsökről, új fürdők megnyitásáról, a hét filmjeiről, a Mezőgazdasági Kiállítás nevű új cigaretta forgalomba hozásáról, és arról, hogy megnyílt a Toldi Mozi, ami azóta is működik.

Egy Zala-megyében elkövetett gyilkosság történetét is megírja a lap kielégítve a mindenkori olvasó katasztrófák iránti érdeklődését.

Hasonlóan rövid, érdekes hír, hogy hármasikrek születtek Debrecenben.

A tanévnyitás hírei után különböző mezőgazdasági versenyek eredményeit közlik.

Az aznapra jósolt időjárás: eső, zivatar, mérsékelt szél, 11-13 fok.

A lap végén az aktuális színház-, moziműsor látható. a Majakovszkij-színpadon aznap Hajdú Pétert és együttesét lehetett megtekinteni, a Fővárosi Nagycirkuszban pedig a Mese a cirkuszban című előadást. A moziba vágyók több film közül is választhattak, ezek között volt a Hűtlen asszonyok, Egy éj Velencében, és A kis karmester című filmek.

Az újság rövid sporthírekkel, és totótanácsadóval zár.


27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források