Gjelder alle gruppene

Dere skal bruke flere kilder, kildene skal oppgis og dere skal begrunne hvorfor dere har brukt kildene dere har brukt. Presentasjonen skal illustreres med passende bilder.

Dere skal legge meg inn i Google-dokumentet slik at jeg kan være med og redigere: brukernavnet er lektorharboe@gmail.com

Gruppene har 11-12 minutter på sin framføring. Presentasjonen vurderes med karakter.

Vurderingskriterier finner dere her.

Gruppe Sturlasson

Erik, Malin,

Tristram og Isond (eller Tristan og Isolde)

Presenter hva hele teksten går ut på, og noe mer detaljert hva utdraget (les gjerne 19-21, men dere kan også bruke utdraget dere finner i Spenn 2)dere har lest går ut på) (hvis dere vil, se litt på forordet, litt avansert, men dere kan få noen gode punkter!

Snakk også generelt om ridderdiktningen

På hvilke måter kan vi si at ridderdiktningen lever i dag?

Fortellingen er filmatisert diverse ganger. Vis gjerne et kort utdrag.

Gruppe Alighieri

Regine, Seibel, Tuva

Kongsspegelen

Ta utgangspunkt i utdraget dere finner i Spenn 2.

Fortell om hva slags type tekst dette.Kommenter form og innhold.  Hvilke konkrete råd får kongen i utdraget? Hva er begrunnelsen for rådene? Sett teksten inn i en historisk sammenheng. Kunne teksten vært skrevet i dag?

Gruppe Erasmus

Silje, Ingrid, Ådne H, John

Beowulf

Ta utgangspunkt i teksten dere finner her. Ta skjermdumper fra boka og put inn i presentasjonen deres.

Presenter teksten.

Hva er en helt? (Beowulf er eksempel på heltediktning)

Gruppe Kingo

Beth, Vebjørn, Monica

Bendik og Årolilja (Spenn 2 s. 249 (har noen nyttige ordforklaringer!)  eller på nett) + Bjørkene på graven til de to som elsket hverandre

Bendik og Årolilja er eksempel på en folkevise. Hva kjennetegner folkevisene? Hvilke typiske folkevisetrekk finner vi i denne teksten?

Hva er likheten mellom disse to tekstene?

Nevn andre kjente “tragiske “kjærlighetspar”

Gruppe Shakespeare - framføring uke 40

Gustav, Aasne, Jarand, Ruben

Fyrsten

Les innledningen til boka  og utdraget (som begynner her, i det digitaliserte utdraget fra s. 68-69) du finner det også i Spenn 2, s 266)

 Presenter teksten. Hvorfor er den aktuell i dag? Trekk fram noen sitater og kommenter dem.  Noen politikere finner mye inspirasjon her, hvorfor? Vi sier at boka er uttrykk for realpolitikk, hva er det?

Gruppe Voltaire

Thore, Lise, Emma

Den guddommelige komedie av Dante Alighieri

Boka har blitt filmatisert og kommet ut i ulike versjoner, også som tegneserie.

Dette er eksempel på det som kalles for visjonsdiktning. Hva er det?

Hva går teksten ut på?

Hva handler utdraget dere finner i boka Spenn s. 53 om?

Hva forteller teksten om middelaldermenneskenes måte å tenke på? (trekk gjerne paralleller til filmen vi så om livet i middelalderen på tirsdag)

Gruppe Cervantes

Fredrik, Ådne S., Preben,

Vår Gud han er så fast en borg

(dere finner teksten her eller i Spenn 2  s. 263)

Kommenter form og innhold i teksten. Dette er en salme. Hva er en salme?  Hva kan dere si om forfatteren? Hva forteller teksten om grunnleggende verdier for middelaldermennesket?

Gruppe Holberg

Kaj Sindre, June, Martines, Maria

Eddadiktning

Les forordet til en samling med eddadikt som dere finner her. Gi et kort sammendrag av noe dere finner viktig/interessant?

Presenter noen av tekstene fra eldre Edda og  yngre Edda.

Les høyt fra dem og vis utdrag  på skjermen