Oslofjordkryssinga: Dokumenter og kunnskap                                 

Hva er dette?

Nytt innhold:

Aktuelle møter m.m.

Dokumentene i saken

Andre aktuelle dokumenter:

Politisk behandling

Partiene i Moss mener

Nyheter og debatt

Aviser og tidskrift - nettutgaver

Aviser og tidskrift - papir- og nettutgaver

Lokale grasrotbevegelser

Forskingsinstitusjoner

Faglitteratur i norske bibliotek

Leksikonartikler o.l.

Statens Vegvesens oppdaterte veikart

Annet

Andre store bruer og tunneller

Hva er dette?

Å finne dokumenter i store offentlige prosesser kan være kronglete. Men her samler vi lenker til de viktigste dokumentene, til den politiske behandlinga, til diverse kunnskap om de aktuelle del-emnene og til debattene og grasrotbevegelsene. Ting som ikke alt ligger på nettet, forsøker vi å få tak i og legger ut. Send oss tips om ting du synes mangler, eller også sjølve dokumentene, til: frilanders @ gmail.com (vi kan også skanne og legge ut). Og på forhånd takk for tips om feil, døde lenker o.l.

(Dette er et nettsted etter BTS-modellen)

Nytt innhold: 

Riksvegutredningen 2015 ble offentliggjort 16. 3. Moss Avis omtalte den 25. mars under overskriften “Ferjefri løsning er ikke med i planene frem mot 2050”.

I rapporten for den såkalte Rute 1, leser vi på side 77:

4.6.4 Kryssing av Oslofjorden (KVU)

På kort sikt anbefales det at rv 19 utvikles med et høyfrekvent og miljøvennlig ferjetilbud. Dette forutsetter utbyggina av rv 19 i tunnel gjennom Moss som anbefalt i KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge. Når det gjelder rv 23 Oslofjordforbindelsen er det konkludert med at bru kan gi størst nytte på lang sikt”.

Under tittelen “Vil utrede motorvei” skriver Moss Avis 7. mars om kvalitetssikringa av KVU-en, som utføres av konsulentfirmaene Terramar og Oslo Economics. Disse regner nå også på en åpen motorveitrasé over Jeløya. MA viser til et brev fra de to konsulentselskapene til Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet den 27. januar, der de skriver at de “ikke kan se at et slikt krav er forankret i overordnede dokumenter”. Dette brevet fins det nå lenke til nedenfor, under Andre aktuelle dokumenter.

Tidligere under “Nytt innhold”

Aktuelle møter m.m.

Moss kommune arrangerer Åpent infomøte om KVU for kryssing av Oslofjorden i Samfunnssalen i Moss tirsdag 3. februar  2015 kl 1800.

Dokumentene i saken

Aksjon Nei til fjordkrysning via Jeløy legger løpende ut alle høringssvar her.

Søk etter og rekvirér evt. øvrige dokumenter i OEP - Offentlig elektronisk postjournal (regjeringens innsynstjeneste i dokumenter til og fra statlige etater) Her et søk på: Oslofjorden

Andre aktuelle dokumenter:

Politisk behandling

Partiene i Moss mener

 FrP  /  Høyre  /  Krf  /  MDG  /  Rødt  /  SV  /  V   (tips oss om endringer)

Nyheter og debatt

Aviser og tidskrift - nettutgaver 

Faste søk på begrepet [Oslofjorden + bro/bru/KVU]:

Aviser og tidskrift - papir- og nettutgaver

Lenkene ovenfor går til søk i nettutgaver, mens det i papirutgavene vanligvis fins mer, f.eks. kronikker og leserinnlegg i Moss Avis. Buyandread har søk i papirutgavene: Klikk her og lim inn f.eks. dette søket: Oslofjord* (KVU^3.0 OR bro^0.5 OR bru^0.5   For å lese hele artiklene må du betale pr side eller utgave.

Men husk at biblioteket har lokalavisene og kan hjelpe med mye mer. Bl.a. Moss bibliotek tilbyr søk i ATEKST på nyheter og debatt i de aller fleste nett- og papiraviser. Pluss søk i mange gamle, digitaliserte papiraviser; en tjeneste fra Nasjonalbiblioteket.                  Moss biblioteks åpningstider.

Lokale grasrotbevegelser

(for det meste på Facebook):

Aksjon Nei til fjordkrysning via Jeløy   NYTT: Hjemmeside / Facebook  NYTT: Aksjon NEI til krysning av fjorden via Karljohansvern til Jeløya  /  Nei til ny Oslofjordforbindelse gjennom Rygge /  Nei til motorvei gjennom Mosseskogen /  Vi som vil ha bro mellom Horten og Moss  / Fjordmuren2 (Røyken) / Frognmarkas venner + på FB / Alliansen for bevaring av kystlandskapet Hvitsten – Son + på FB + Video / Naturvernforbundet i Hurum og Røyken / flere?

Twitter: fjordkryssing / fjordkrysning / Bevar Jeløy / flere?

Diverse organisasjoner o.a.: Aksjon Bedre Vei / For jernbane / Jernbanealliansen / Jernbaneforum Øst / Oslofjordens friluftsråd  / Samarbeidsalliansen Osloregionen /

Forskingsinstitusjoner 

TØI (Transportøkonomisk institutt) / SINTEF Smart transport / Forskningsrådet Transport 2025 / NTNU Inst. for bygg, anlegg og transport /

Faglitteratur i norske bibliotek

(trykte bøker og artikler kan bestilles i ditt lokale bibliotek):

Leksikonartikler o.l.

Oslofjorden / Fergesambandet Moss–Horten / Riksvei 19 / Bomvei/-penger / Veiprising / Bærekraftig transport  / Undersjøiske veitunneler / Årsdøgntrafikk / Choice of tunnels vs. bridges / Proposed undersea tunnels / Submerged floating tunnel / Effects of the car on societies /

(Forbehold om artikler i Wikipedia)

Statens Vegvesens oppdaterte veikart 

Med mulighet for søk i data, f.eks. på bomstasjon, fartsgrense og trafikkulykke.

Annet

Andre store bruer og tunneller

Storebæltsforbindelsen / Øresundsforbindelsen / Verdens lengste hengebruer / Undersea tunnels /