Zápis z Valné Hromady o.s KomPot  

8.12.2014, 17:00-19:00, kavárna Vypálené Koťátko

1. Zahájení VH , kontrola usnášení schopnosti a formality (Jan Valeška)

2. Zhodnocení zahradnického roku (Míla Hilgertová, Iveta Kuráňová, Petr Dolenský)  

2.1. Zhodnocení aktivit  

Na letošní sezónu jsme měly velmi dobře propracovaný osevní plán a celkovou koncepci pěstování. Leč záměr je jedna věc a realita zemědělská se ocitla úplně jinde…

Míla v polovině dubna onemocněla a nikdo nečekal, že se to ve výsledku protáhne na celý rok. Pěstování tak organizovala na dálku a dlouhou dobu pouze okrajově. Vše tak zůstalo na Ivetě, která dělala co mohla, aby udržela produkci. Snažili jsme se nejdříve nedostatek pracovních sil pokrýt prací členů, ale to se ukázalo jako nedostačující (málo lidí, ale i nízká flexibilita, nekvalifikovanost…). Na konci června jsme přijali dva brigádníky, jenže už na poli byla zanedbaná práce v podobě plečkování a celková prevence proti plevelům. Tudíž jsme se dostali do vleku událostí a jen jsme hasili to nejhorší, např. brambory sežrala mandelinka a plíseň, polovina kořenové zeleniny zmizela pod plevelem a museli jsme jí zaorat. Nezvládali jsme práci s půdou (terra se neosvědčila), pletí ani průběžné výsevy.  Během jara dlouho nepršelo a práce s půdou se tak stala fyzicky náročnější než obvykle.   Z nejhoršího jsme se dostali až s pomocí brigádníků – v několika vlnách jsme najali cca 5 lidí a ti ručně pleli a pleli… To bohužel hodně zvýšilo náklady na mzdy. V srpnu se nám již celkem podařilo stabilizovat personálně – na 1 den chodí Patrik a Markéta.

Ani z hlediska pěstebního nebyl ideální rok. Díky mírné zimě bylo extrémně mnoho škůdců a chorob. Díky tomu jsme přišli o celou úrodu cibule, košťáloviny napadaly houfně molice, dýním se vůbec nedařilo, některé druhy zeleniny vůbec nevzcházely… Z diskusí s dalšími zemědělci víme, že měli podobné problémy.

Výsledky:

Poučení:

2.2. Reflexe a úkoly pro další rok

2.3. diskuse o výnosech a produkci:

Na podnět Ivo Šimka proběhla širší diskuse o efektivitě produkce,při níž bylo též odkazováno na původní účel KomPotu

 

Závěr diskuse: Je nutné určit produkční skupinu pro plánování. Jedním z úkolů by mohly být možnosti zvýšení produkce, nastavení pestrosti produkce, možnosti odběru zeleniny.

3. Zhodnocení finančního roku (Jakub Hlava)

4. Zhodnocení za pracovní skupinu staveb (Tomáš Bakos, Karel Šefčík)

Realizace: Chata hospodářská, závlaha a vodovod, lavice a stůl, zadní vrátka. výroba proutěných sedáků a zástěny. Pracovní tým pracoval s nasazením až do vyčerpání sil. Proto další plánované aktivity jsme byli nuceni přesunout na další roky.

Plán na další roky: sklípek, jurta, skleník.

5. Volba koordinační skupiny (volena na 2 roky - tedy do r. 2017)

a) Popis kompetencí:  

         

b) návrhy a hlasování o členech koordinační skupiny:

1.Zemědělství:  Míla Hilgertová, zástupkyně. Iveta Kuráňová (pro 21,  proti 0,  zdržel se 0 hlasů )

2.Komunikace:  Martina Kameníková, zástupkyně. Marcela Žižková (21 + 0 + 0)

                        

3.Peníze a administrativa: Jakub Hlava, bez zástupce (21 + 0 + 0)                         

        

4.Distribuce: zástupce nebyl         zvolen, bude řešeno na jarní VH

                

5.Technická správa: Tomáš Bakos, zástupce Karel Šefčík  (21 + 0 + 0)

                

6.Správa členské základny:         Iveta Kuráňová, zástupkyně Lucie Suchá (21 + 0 + 0)

                

c) podněty pro koordinační skupinu

-Zpravodajství z pole:  Každý týden by mělo být prezentováno, co se zasadilo, jak vypadají práce na poli....

- Koordinátor komunikace (Martina Kameníková)  má za úkol svolat první schůzku nové KS (ideálně s účastí i členů staré KS), jejímž cílem bude rozdělení úkolů a příprava VH 2015.

6. Závěr

-Na začátku roku bude rozeslán evaluační dotazník mezi členy jako podklad pro další plánování

-Další Valná hromada proběhne kolem února 2015.