TEMPORALITZACIÓ DE CONTINGUTS SISÈ - CURS 16-17

PRIMER TRIMESTRE

MATEMÀTIQUES

CASTELLÀ

CATALÀ

CIÈNCIES NATURALS

CIÈNCIES SOCIALS

TASQUES

 • Nombres enters.
 • Operacions combinades.
 • Nombres decimals.
 • Sumes i restes amb nombres decimals.
 • Criteris de divissibilitat.
 • MCD I MCM
 • Càlcul mental.
 • Problemes d’aplicació dels continguts treballats.

A plàstica:

 • Simetria.
 • Figures planes.

* Lectura:

El pequeño Nicolás.

Biblioteca d’aula.

*Tipologies textuals:

L’entrevista.

El resum.

La descripció.

El text normatiu.

*Expressió oral:

Lectura de textos amb entonació adequada.

La conversa a l’aula.

*Ortografia:

Accentuació de paraules.

Ús de majúscules.

*Comprensió oral i escrita.

* Lectura:

Biblioteca d’aula

Memorial de Tabarka.

* Tipologies textuals:

Descripció de personatges.

L’enquesta

La carta.

*Expressió oral:

Exposició individual d’un pais d’Europa amb suport de power point.

Exposició en grup del nostre viatge ideal.

La conversa.

*Ortografia:

Signes de puntuació.

p/b, t/d i c/g finals

Accentuació de paraules.

*Comprensió oral i escrita.

*Tics:

El power point.

Comentaris a un blog

La Cèl.lula.

El cos humà:

Funció de relació (aparell locomotor, sistema nerviós)

Europa:

 • Relleu.
 • Costes.
 • Rius.
 • Clima.
 • Països de la CCE: capitals, característiques, monuments…

-Memorial de Tabarka.

-Projecte viatge fi de curs:

 • Tipus de viatge.
 • Debat: On anem?
 • Agències de viatge.
 • El transport.
 • L’allotjament.
 • El pressupost.

         SEGON TRIMESTRE

MATEMÀTIQUES

CASTELLÀ

CATALÀ

CIÈNCIES NATURALS

CIÈNCIES SOCIALS

TASQUES

 • Multiplicacions i divisions amb nombres decimals.
 • Operacions amb fraccions.
 • Proporcionalitat. Regla de tres.
 • Percentatges. Descomptes.
 • Gràfiques.
 • Càlcul mental.
 • Problemes d’aplicació dels continguts treballats.

*Comprensió oral i escrita.

*Lectura:

Asesinato en el Canadian Exprés.

Biblioteca d’aula

*Tipologies textuals:

El resum

El text expositiu (canvi climàtic)

*Expressió oral:

Lectura de textos amb entonació adequada.

La conversa a l’aula.

*Ortografia:

b/v  -  g/j  -  ll/y  -  h

x/cc  -  z/d final de paraula.

*Gramàtica:

El nom i l’adjectiu

Els determinants.

El verb i l’adverbi.

Enllaços.

*Comprensió oral i escrita.

*Lectura:

Biblioteca d’aula

Memorial de Tabarka

*Tipologies textuals:

La narració.

*Expressió oral:

Lectura de textos amb entonació adequada.

La conversa a l’aula.

Recomanació de llibres.

*Ortografia:

L’apòstrof i la dièresi

x/ix -  tx/ig  -  g/j/tg/tj

s/ss/ç

Normes d’accentuació

*Gramàtica:

El nom i l’adjectiu.

Els determinants.

El verb i l’adverbi.

Enllaços.

*Tics: Enregistrament d’un vídeo i creació d’un text.

El cos humà:

Funció de nutrició (aparell digestiu, aparell circulatori, aparell respiratori i aparell excretor)

Història:

 • Línia del temps (I).
 • Etapes històriques (II).

-Memorial de Tabarka.

-Projecte viatge fi de curs:

 • L’itinerari.
 • Les activitats.
 • Tràmits i burocràcia.
 • Vocabulari del viatger.

TERCER TRIMESTRE

MATEMÀTIQUES

CASTELLÀ

CATALÀ

CIÈNCIES NATURALS

CIÈNCIES SOCIALS

TASQUES

 • Mesures de longitud i superfície.
 • Potències i arrels quadrades.
 • Figures geomètriques: volums dels cossos.
 • Gràfiques.
 • Càlcul mental.
 • Problemes d’aplicació dels continguts treballats.

*Lectura:

Poemes de Gloria Fuertes

Biblioteca d’aula

*Tipologies textuals:

El resum

La poesia

*Expressió oral:

Lectura de textos amb entonació adequada.

La conversa a l’aula.

Recitat de poemes

*Ortografia:

Repàs del curs.

*Gramàtica:

L’oració: subjecte i predicat.

*Comprensió oral i escrita.

*Lectura:

Biblioteca d’aula

El fantàstic senyor Guillot.

*Tipologies textuals:

-El còmic.

-El resum.  

*Expressió oral:

Lectura de textos amb entonació adequada.

Recitat de poemes.

Dites populars.

La conversa a l’aula.

*Ortografia:

Repàs del curs.

*Gramàtica:

pronoms

*Tics:

Perills de les xarxes socials.

Els missatges sms

*Comprensió oral i escrita.

El cos humà:

La reproducció.

Hàbits saludables.

Història:

 • Línia del temps (II).
 • Etapes històriques (II).

Geologia:

-Capes de la Terra, hidrosfera.

-Memorial de Tabarka.

-Projecte viatge fi de curs:

 • Normes (consens)
 • Bons consells.
 • Equipatge.
 • Reportatge gràfic.