בלדה לרופא, אז אולי? / גליה ailaG על פי בלדה לשוטר אזולאי

עוד נסיעה בין זמנים, הזמן-חלל כולו שלו

שוב הוא לבדו, רק הוא עם צלו

עוד נסיעה בין זמנים, והיקום כולו שלו

אין עוד מסוגו, אין מעמו

לו להשיב ניתן את אדוני הזמן

איזה אסון נורא עוד היה קורה, לו-

רק להשיב ניתן את אדוני הזמן

איך היקום אז היה מתרסק

אלף שנים ויותר, הלאה הוא רץ בלי לעצור

בלי להסתכל הלאה לאחור

אלף מאתיים שנה, את היקום תמיד מציל

אבל מי אותו יציל מעצמו

לו להשיב ניתן את אדוני הזמן

אז הוא יכול היה עוד לשוב אל בית

לו רק לשוב ניתן אל אדוני הזמן

לחברים, אל העיר, למשפחה

שמש עולה במרחק, עוד מלווה עזבה אותו

שוב הוא לבדו, מי יבין אותו?

שמש עולה במרחק, את הבתים היא מאירה

עף הוא בביתו, בתוך תיבה.

-=-=-

ותודה לשיר דר על המון עזרה ותיקונים.

התפלצפויות על המילים אפשר למצוא בבלוג-דוקטור שלי.