Published using Google Docs
LU Eksakto zinātņu dienas 2013 nolikums
Updated automatically every 5 minutes

Latvijas Universitātes ‘‘Eksakto zinātņu diena 2013’’ nolikums

I.                   Vispārīgie jautājumi

 1. ‘‘Eksakto zinātņu diena 2013’’ rīko Latvijas Universitātes (turpmāk - LU) Ķīmijas, Bioloģijas, Fizikas un matemātikas, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu, kā arī Datorikas fakultāšu Studentu pašpārvalžu biedri..
 2. ‘‘Eksakto zinātņu diena 2013’’ (turpmāk - pasākums) norises laiks ir 19. aprīlis no plkst. 11:30, sākuma (reģistrēšanās) vieta - Datorikas fakultāte.
 3. Pasākums norisinās LU Datorikas, Bioloģijas, Ķīmijas un Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātēs.
 4. Pasākuma kā dalībnieki piedalās Latvijas valsts vispārizglītojošo skolu skolēni, kas mācās vidusskolas (10-12.) klasēs.

II.                 Mērķi un mērķauditorija

 1. Noteiktā mērķauditorija – vidusskolas vecuma skolēni, kas interesējas par dabaszinātnēm un apsver iespēju pēc vidējās izglītības iegūšanas studēt kādā no LU eksakto zinātņu fakultātēm.
 2. Mērķis – iepazīstināt vidusskolēnus ar eksaktajām zinātnēm no studentu skata punkta, popularizēt eksaktās zinātnes vidusskolēnu vidū, iepazīstināt topošos studentus un interesentus ar LU fakultātēm, to studentiem, atrašanās vietām un apgūstamajām tēmām.
 3. Apakšmērķis – informatīvi izklaidēt potenciālos studentus un parādīt, ka, studējot eksasktās zinātnes, ir iespējams arī aktīvi pavadīt laiku, izklaidēties.

III.              Pieteikšanās un pieteikšanās kārtība

 1. Pieteikšanās pirmā kārta Eksakto zinātņu dienai tiek izsludināta 19. martā un ilgst līdz 2. aprīlim.
 2. Pieteikšanās notiek elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu, kas atrodama katras fakultātes Studentu pašpārvaldes mājas lapā, kā arī informatīvajā nolikumā.
 3. Pieteikšanās anketa: http://ej.uz/eksaktas
 4. Pieteikšanās notiek visai komandai kopā, komanda sdastāv no 5 dalībniekiem.
 5. Pieteikuma anketā jānorāda kapteini un komandas 4 biedrus.
 6. Otrā pieteikšanās kārta ilgst no 3. aprīļa līdz 15. aprīlim, un izpaužas kā mājasdarbs, pēc kura vērtēšanas žūrija, kas sastāv no pasākuma organizatoriem – pašpārvalžu studentiem un LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra pārstāvjiem, nosaka komandas, kas varēs piedalīties konkursā.

IV.              Komandu veidošana

 1. Komanda sastāv no 5 skolēniem un viena LU fakultātes pārstāvja, ko iedalīs komandai reģistrēšanās laikā, kas piedalās pasākuma organizēšanā.
 2. Dalībnieku reģistrēšana sākas plkst. 11:30 un beidzas 11:50 .
 3. Dalībnieku reģistrēšana un pulcēšanās notiek Latvijas Universitātes galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19.
 4. Katrai komandai pēc to reģistrēšanas tiek piešķirta komandas pase, kurā tiek norādīti visu komandas dalībnieku vārdi un uzvārdi, kā arī komandas nosaukums.

V.                Noteikumu apraksts

 1. Visas komandas trasē tiek laistas vienlaicīgi, plkst. 12:00 no LU galvenās ēkas Raiņa bulvārī 19.
 2. Komandas veic individuālu maršrutu pa kontrolpunktiem, kas sakrīt ar fakultāšu ēkām, beigās nonākot konkrētā galapunktā, kur visas komandas vēlreiz satiekas.
 3. Maršruta laikā aizliegts izmantot sabiedrisko transportu, taksometra pakalpojumus, personīgo transportu, motorizētus un nemotorizētus pārvietošanās līdzekļus. Maršruts ir jāveic, ejot ar kājām.
 4. Maršrutu sastāda 5 kontrolpunkti.
 5. Katrā kontrolpunktā komandām ir jāveic trīs uzdevumi, kuri tiek novērtēti ar punktu skaitu, kas atbilst tam, cik precīzi uzdevumi tiek veikti.
 6. Katrā kontrolpunktā tiek fiksēts arī komandas ierašanās un uzdevuma izpildes laiks.
 7. Kontrolpunktu atstājot, komandas pasē tiek fiksēti uzdevuma veikšanas laikā iegūtie punkti.
 8. Kontrolpunktu uzraugi komandas pasē var veikt arī cita veida ierakstus, kas saistīti ar uzdevuma veikšanu vai komandu kopumā.

VI.              Uzvarētāja noteikšana

 1. Uzvarētāju nosaka, saskaitot visus komandas iegūtos punktus kontrolpunktos, salīdzinot ar pārējo komandu iegūto punktu skaitu.
 2. Uzvar komanda, kas savākusi lielāko punktu skaitu.
 3. Ja vairākas komandas ieguvušas vienādu punktu skaitu, uzvarētāju nosaka pēc uzdevumu veikšanas ātruma. Uzvar tā komanda, kuru uzdevumu veikšanas ilguma summa ir vismazākā.

VII.           Kontrolpunktu uzdevumi

 1. Katra iesaistītā fakultāte sagatavo vienu uzdevumu, kas jāveic komandām.
 2. Uzdevuma izpildē jāiesaistās visiem komandas biedriem, skatoties pēc tā, cik sarežģīts ir uzdevums.
 3. Uzdevumi ir saistīti ar fakultātēs apgūstamajām tēmām.
 4. Kontrolpunktu uzdevumi var būt saistīti ar mērenām sportiskām aktivitātēm, tādēļ nepieciešams ērts apģērbs un piemēroti apavi.
 5. Kopējais uzdevumu skaits, summējot visu fakultāšu uzdevumus ir 15.
 6. Maksimālais iegūstamais punktu skaits par vienu uzdevumu ir 5.
 7. Maksimālā iegūstamo punktu summa ir 75.
 8. Pirms uzdevumu veikšanas komandas sastāvs tiks salīdzināts ar komandas pasē ierakstīto informāciju.
 9. Ja maršruta veikšanas laikā kāds komandas biedrs pamet savu komandu, tai tiek atņemti punkti, samazinot komandas iespējas uzvarēt.

VIII.         Dalībnieku ieguvumi

 1. Iespēja iepazīt fakultāšu ēkas, to atrašanās vietas, telpas.
 2. Ar praktisku uzdevumu palīdzību gūt ieskatu dabaszinātnēs.
 3. Iespēja uzzināt par studiju programmām, studiju laikā apgūstamajām tēmām.
 4. Iespēja iztaujāt eksakto zinātņu studentus par tēmām, kas saistītas ar akadēmiskajiem un ārpus studiju jautājumiem.
 5. Komandas darba prasmju uzlabošana.
 6. Aktīvi un atraktīvi pavadīta diena.
 7. Jaunu kontaktu veidošana ar citiem pasākuma dalībniekiem.