Wendy Drozenová

 

Monografie:

 

DROZENOVÁ, Wendy, et al. Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice. Praha, Filosofia 2010, 376 s. ISBN 978-80-7007-348-3. (Founded by GA AV ČR, IAA 900090803.)

 

DROZENOVÁ, Wendy. Země je plna tvých tvorů: Tři studie o vztahu křesťanství k přírodě. Praha: Karolinum, 2005. 108 s. ISBN 80-246-0984-3.

 

ŠAFRÁNKOVÁ, Jana, DROZENOVÁ, Wendy. Člověk a jeho životní prostředí: Širší souvislosti udržitelného rozvoje ve stavebnictví. Praha: ČVUT, 2004, ISBN 80-01-03026-1

 

Kapitoly v monografiích:

Zahraničních:

Wendy Drozenová: Tschechische Identität und Wissenschaft. (Příspěvek na konferenci CultMedia v Chotěbuzi, SNR, 27.-28. 9. 2009, vznikl za podpory GA AV ČR, IAA 900090803). In: Banse, G., Krebs, I. (eds.): Kulturelle Diversität und Neue Medien: Entwicklungen – Interdependenzen – Resonanzen. Berlin, Trafo 2011. S. 129 – 140.

Domácích:

Etika a bioetika. In: Wendy Drozenová a kol.: Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice. Praha, Filosofia 2010, 376 s. ISBN 978-80-7007-348-3 (Vyšlo za podpory projektu GA AV ČR, IAA 900090803). S. 11-20.

T.G. Masaryk a „zakladatelské“ rysy české etiky vědy: mezi pozitivismem a náboženstvím. Spoluautoři: Kučírek, J, Lášek, J.B. Veverková, K. In: Wendy Drozenová a kol.: Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice. Praha, Filosofia 2010, 376 s. ISBN 978-80-7007-348-3. (Vyšlo za podpory projektu GA AV ČR, IAA 900090803.) S. 23-48.

T.G.Masaryk a charakter českého pozitivismu. In: Wendy Drozenová a kol.: Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice. Praha, Filosofia 2010, 376 s. ISBN 978-80-7007-348-3. (Vyšlo za podpory projektu GA AV ČR, IAA 900090803.) S. 49-53.

F. Krejčí a J. Tvrdý. In: Wendy Drozenová a kol.: Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice. Praha, Filosofia 2010, 376 s. ISBN 978-80-7007-348-3. (Vyšlo za podpory projektu GA AV ČR, IAA 900090803.) S. 53-62.

Novopozitivismus. In: Wendy Drozenová a kol.: Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice. Praha, Filosofia 2010, 376 s. ISBN 978-80-7007-348-3. (Vyšlo za podpory projektu GA AV ČR, IAA 900090803.) S. 62-68.

Fenomenologická reflexe etiky vědy. Spoluautoři: Hála, V., Hogenová, A., Pokorný, M. In: Wendy Drozenová a kol.: Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice. Praha, Filosofia 2010, 376 s. ISBN 978-80-7007-348-3. (Vyšlo za podpory projektu GA AV ČR, IAA 900090803.) S.101-120.

Etika vědy v éře marxismu-leninismu. In: Wendy Drozenová a kol.: Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice. Praha, Filosofia 2010, 376 s. ISBN 978-80-7007-348-3. (Vyšlo za podpory projektu GA AV ČR, IAA 900090803.) S. 121-141.

Katolická církev a bioetika. Spoluautoři J. Dolista a I. Macháčková. In: Wendy Drozenová a kol.: Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice. Praha, Filosofia 2010, 376 s. ISBN 978-80-7007-348-3. (Vyšlo za podpory projektu GA AV ČR, IAA 900090803.) S. 247-263.

DROZENOVÁ, Wendy. Zahrada jako paradigma krásy přírody. In: Stibral, K., Binka,B., Dadejík, O. (eds.): Krása-krajina-příroda II., Masarykova universita Brno 2009, s. 72 – 77. ISBN 978-80-210-4890-4

DROZENOVÁ, Wendy. Princip odpovědnosti aneb etika pro technologickou civilizaci Hanse Jonase. In LIŠKA, Václav a LOUDÍN, Jiří et al. Člověk a rozhodování - rizika a nejistoty. Praha: ČVUT 2005. s. 82 - 88. ISBN 80-01-03312-0

DROZENOVÁ, Wendy. Koncept trvale udržitelného rozvoje. In ŠAFRÁNKOVÁ, Jana a DROZENOVÁ, Wendy. Člověk a jeho životní prostředí: Širší souvislosti udržitelného rozvoje ve stavebnictví. Praha: ČVUT, 2004. s. 9-19. ISBN 80-01-03026-1

DROZENOVÁ, Wendy. Životní prostředí a pojetí kultury. In ŠAFRÁNKOVÁ, Jana a DROZENOVÁ, Wendy. Člověk a jeho životní prostředí: Širší souvislosti udržitelného rozvoje ve stavebnictví. Praha: ČVUT, 2004. s. 31-44. ISBN 80-01-03026-1

ŠAFRÁNKOVÁ, Jana a DROZENOVÁ, Wendy. Úvod. In ŠAFRÁNKOVÁ, Jana a DROZENOVÁ, Wendy. Člověk a jeho životní prostředí: Širší souvislosti udržitelného rozvoje ve stavebnictví. Praha: ČVUT, 2004. s. 5-8. ISBN 80-01-03026-1

 

 

Články v periodikách:

Zahraničních:

DROZENOVÁ, Wendy. Das Kampfmotiv im Ethos von drei monotheistischen Religionen. Ethica: Wissenschaft und Verantwortung, 2006, vol. 14, no. 4, s. 359-394. Resch Verlag, Innsbruck, ISSN 1021-8122.

 

Domácích:

DROZENOVÁ, Wendy. Role pozitivismu v české etice vědy. Filosofický časopis, 58, 2010, č. 3, s. 363-377. ISSN 0015-1831.

DROZENOVÁ, Wendy. Experimenty na lidech? Příspěvek do diskuse k etice vědy. Filosofický časopis, 57, 2009, č. 3, s. 423-436. ISSN 0015-1831.

DROZENOVÁ, Wendy. Výzkumný projekt „Etika vědy v České republice: současný stav a jeho historické kořeny“. Theologická revue, 2008, 79, č. 3-4, s. 327-343. ISSN 1211-7617.

DROZENOVÁ, Wendy. Starý obraz v novém rámu. K evoluční ontologii J. Šmajse. Filosofický časopis,2008, vol. 56, č. 3, s. 435-441. ISSN 0015-1831.

DROZENOVÁ, Wendy. Znovu ekologie, Čína a evropské myšlení. Filosofický časopis, 2007, vol. 55, č. 1, s. 117-124. ISSN 0015-1831.

BARTÍKOVÁ, Monika a DROZENOVÁ, Wendy. Prozedurale Aspekte der Implementierung von Ethik in die Wissenschaften. Teorie vědy/ Theory

of Science, 2006, vol. 15, no. 1, s. 265-282. ISSN 1210-0250.

DROZENOVÁ, Wendy. Ekologie a smlouva se Zemí. Filosofický časopis, 2006, vol. 54, č. 4, s. 597-603. ISSN 0015-1831.

DROZENOVÁ, Wendy. Facts and Values. Teorie vědy/ Theory of Science, 2006, vol. 15. č. 3, s. 111-121. ISSN 1210-0250.

DROZENOVÁ, Wendy a BARTÍKOVÁ, Monika. Ethics of Science in the Czech Republic. Teorie vědy/ Teory of Science, 2004, vol. 13, no. 1, s. 111-126. ISSN 1210-0250.

DROZENOVÁ, Wendy. Motiv boje v étosu tří monoteistických náboženství. Theologická revue, 2003, 74, č. 2, s. 180-196. ISSN 1211-7617.

DROZENOVÁ, Wendy. The Discussion on the Attitude of Christianity toward Nature and the Ecological Crisis. Teorie vědy/ Teory of Science, 2002, vol. 11, no. 4, p. 67 - 84. ISSN 1210-0250.

DROZENOVÁ, Wendy a LOUDÍN, Jiří. TA Teaching Experience. Věda, technika, společnost / Science, Technology, Society, 2000, vol. 9, no. 4, s. 123 - 136. ISSN 1210-0250.

DROZENOVÁ, Wendy. Na okraj Whitovy teze. Filosofický časopis, 2000, vol. 48, č. 5, s. 776 - 779. ISSN 0015-1831.

DROZENOVÁ, Wendy. Pojetí přírody v tradici západního křesťanství. Teologické texty, 1997, vol 8, č. 5, s. 156-158. ISSN 0862-6944

DROZENOVÁ, Wendy. Kontemplace jako klíčové téma v díle Thomase Mertona. Salve 1993, vol. 3, č. 2. S. 30-33.

Příspěvky z mezinárodních konferencí ve vědeckých sbornících vydaných v zahraničí:

DROZENOVÁ, Wendy, Machleidt, Petr: Die Tschechische Philosophie der Technik in Form einer utopischen Vision: Karel Čapeks Drama R.U.R. Příspěvek z konference KultMedia, Praha 16. -17. 6. 2011. V tisku.

DROZENOVÁ, Wendy. Wesenszüge des Menschen. Příspěvek na mezinárodní konferenci EALIZ „Der Wert des menschlichen Lebens im 21. Jahrhundert – Zu den Grenzen der menschlichen Verfügungsmacht“; ve Vídni dne 28. 11. 2009. V tisku.

DROZENOVÁ, Wendy, Machleidt, Petr: Etika ve vědní politice: problémy a kritéria. Příspěvek z Mezinárodní konference Etika a politika, Inštitút filozofie a etiky, FF PU v Prešove (Čingov 24. - 26. 6. 2010). Spoluautor P. Machleidt. In Gluchman, V. (ed.): Etika a politika. Prešov: Filozofická fakulta PU 2011. S. 277 – 286. ISBN 978-80-555-0266-3

DROZENOVÁ, Wendy. Pojem kultury v evropském kontextu. In Humanizácia a životné prostredie. Zborník vedeckých prác. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2003. S. 37-43. ISBN 80-227-1920-X

DROZENOVÁ, Wendy a ŠAFRÁNKOVÁ, Jana. Principy sociálního hodnocení techniky v podmínkách globalizace a jejich aplikace ve vodním hospodářství. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Žilina: Žilinská univerzita 2001. S. 171-178.

DROZENOVÁ, Wendy. K některým aspektům fenomenologické ekologie. In Za humánne životné prostredie. Zborník vedeckých prác k 10. výročiu založenia katedry. Katedra humanitných vied FSv. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2001. S. 23-26. ISBN 80-227-1619-7

DROZENOVÁ, Wendy. K pojmu trvale udržitelného rozvoje. In Humanizácia životného prostredia a vzdelávania na technických univerzitách. Zborník vedeckých prác. Vedecký seminár s medzinárodnou účastku. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2000. S. 23-26. ISBN 80-227-1386-4

JANOTOVÁ, Helena a DROZENOVÁ, Wendy. Ekonomika verzus životné prostredie? (K problematike trvalo udržatel´ného rozvoja). In Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity 14. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. S. 65-68. ISBN 80-7100-788-9

Příspěvky ve vědeckých sbornících (s recenzním řízením) vydaných v České republice:

Wendy Drozenová: Skromnost jako vstup do autentického vztahu ke skutečnosti. In: Jana Dlouhá a kol.: Vědění a participace. Teoretická východiska environmentálního vzdělávání. Praha, Karolinum 2009, s. 43-47. ISBN 978-80-246-1656-8.

DROZENOVÁ, Wendy. Základy etiky pro celoživotní vzdělávání. In: Udržitelný management a celoživotní vzdělávání v 21. století. Sborník z mezinárodního vědecko - praktického semináře, Praha 9. – 12. 10. 2006. Ed. J. Šafránková. Praha, ČVUT 2006. ISBN 80-01-03613-8

DROZENOVÁ, Wendy. Životní prostředí a genius loci. In: Člověk, stavby a jejich vzájemné působení. Sborník ke kolokviu 17. 3. 2005. Praha, ČVUT 2005, s. 29-33. ISBN 80-01-03355-4

DROZENOVÁ, Wendy. Etická výchova a vzdělávání v postmoderním paradigmatu (Výchova pro trvale udržitelný způsob života). In: Podnikání, globalizace, etika. Sborník referátů z 13. mezinárodní konference 18. -19. března 2003. Prion a Univerzita Pardubice 2003. S. 15-17

DROZENOVÁ, Wendy. Krajina jako metafora. In Tvář naší země - krajina domova. Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21. - 23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích. Česká komora architektů 2001. Sv. 3. - Duchovní rozměr krajiny. Lomnice nad Popelkou: Studio JB, 2001. S. 71-74.

DROZENOVÁ, Wendy. Pohled na krajinu v raném křesťanství. In Tvář naší země - krajina domova. Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21. - 23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích. Česká komora architektů 2001. Úvodní sv. Lomnice nad Popelkou: Studio JB, 2001. S. 153-155. ISBN

DROZENOVÁ, Wendy. Etický konsens v podmínkách plurality. Humanitás et techné II. Sborník ze semináře na Fakultě stavební ČVUT v Praze, konané 11. a 12. září 2001. Praha, ČVUT 2001, s. 68-76. ISBN 80-01-02481-1

DROZENOVÁ, Wendy. Teologická východiska pohledu na ekologickou krizi. V: Sborník přednášek ze semináře „Etika v životním prostředí“ konaného dne 25. listopadu 1998 na FAST VUT Brno. Brno: VUT, 1998. S. 5-8.

DROZENOVÁ, Wendy. K otázkám výuky etiky. In: Humanitas et „techné“ I.: Sborník k problematice humanizace a výuky společenských věd na technických univerzitách. Praha: ČVUT, 1997. S. 68-83. ISBN 80-01-01753-2

DROZENOVÁ, Wendy. Koncepce seminářů z úvodu do filosofie. In: Humanitas et „techné“ I.: Sborník k problematice humanizace a výuky společenských věd na technických univerzitách. Praha: ČVUT, 1997. S. 99-108. ISBN 80-01-01753-2

 

Recenze:

- DROZENOVÁ, Wendy. V. Hála, D. Smreková, Z. Palovičová, R. Kolářský: Etika a jej tradícia.Filosofický časopis 2009, vol. 57, č. 5, s 139-143. ISSN 0015-1831

- DROZENOVÁ, Wendy a ŠAFRÁNKOVÁ, Jana. Hana Librová: Vlažní a váhaví. Recenze. Filosofický časopis 2007, vol. 55, č. 5, s… 761-766. ISSN 0015-1831.

- DROZENOVÁ, Wendy. Descartes: Filosofické dílo René Descartesa: Soubor úvah z mezinárodní konference k 400. výročí narození René Descartesa. Recenze. Filosofický časopis, 1999, vol. 47, č. 3. S. 487.489. ISSN 0015-1831.

- DROZENOVÁ, Wendy. Josef Šmajs: Ohrožená kultura. Od evoluční ontologie k ekologické politice. Recenze. Teologické texty, 1997, vol. 8, č. 5, s. 176-177. ISSN 0862-6944

- DROZENOVÁ, Wendy. V.V.Celiščev: Filosofskije problemy semantiki vozmožnych mirov. Nauka, Novosibirsk 1977. Filosofický časopis, 1978, vol. 26, č. 6. S. 949-952. ISSN 0015-1831

 

Překlady:

 

Thomas Merton: Kontemplativní modlitba. Z angličtiny přeložila W. Drozenová a doplnila úvod, poznámky a výběrovou bibliografie z děl T. Mertona. Zvon, Praha 1993. 120 s. ISBN 80-7113-083-4