PASĀKUMU PLĀNS

2016.gada oktobris

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒT-

DIENA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Starpnovadu skolu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā seminārs plkst.1300 Talsu novada BJC.

 • Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgu „Skolotāju un skolotāju palīgu sadarbība ikdienā” diena plkst.1000 Talsu pirmsskolas izglītības iestādē ‘Kastanītis”.
 • Jauniešu centru vadītāju un jauniešu organizāciju vadītāju seminārs, Talsu novada konsultatīvās padomes sēde plkst.1400 Talsu novada BJC.

 

 • Sacensības futbolā (2005.-2006.g.dzim., 2003.-2004.g.dzim.) plkst.1000 Talsu 2.vidusskolā.
 • Sacensības futbolā (2001.-2002.g.dzim., 1998.-2000.g.dzim.) plkst.1000 PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes teritoriālās struktūrvienības stadionā.

 • Starpnovadu skolu mūzikas skolotāju, mazo mūzikas, koru kolektīvu un visu veida mūzikas kolektīvu vadītāju sanāksme plkst.1300 Talsu novada BJC.
 • Starpnovadu vides izglītības pedagogu seminārs plkst.1500 Talsu novada BJC.

Jauno Ķīmiķu skola 9.-12.klašu skolēniem plkst.1000 Talsu Valsts ģimnāzijā.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 • Karjeras nedēļas 2016 atklāšanas pasākums „Es būšu ... darba tirgū” Talsu novada izglītības iestādēs. 
 • Ventspils Augstskolas nodarbības 10.-12.klašu skolēniem no plkst. 1000 Talsu Valsts ģimnāzijā.
 • Strukturētā diskusija „Jauniešu nodarbinātība Talsu novadā” plkst.1500 Talsu novada BJC.

Karjeras nedēļas 2016 pasākums – Augstskolu prezentācijas no plkst. 1000 Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu 2.vidusskolā, Valdemārpils vidusskolā un Rojas vidusskolā

 • Karjeras nedēļas 2016 pasākums – Mācekļu diena plkst.1000 Talsu PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā un viesu zālē „Otīlija” Talsos.
 • Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu 6-gadīgo audzēkņu pasākums „Es būšu ...” plkst.1000 Talsu kinoteātrī.
 • Starpnovadu skolu tehniskās jaunrades un sporta pulciņu pedagogu sanāksme plkst.1300 Talsu novada BJC.
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju metodiskā diena plkst.930 Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē „Ķipars”.

Karjeras nedēļas 2016 pasākums – Tehniskās jaunrades diena sadarbībā ar SIA „Aspired” Talsu novada izglītības iestāžu 9.klašu skolēniem plkst.945 Talsu 2.vidusskolā.

 • Karjeras nedēļas 2016 pasākums – Talsu novada izglītības iestāžu 7.-8.klašu skolēnu komandām orientēšanās sacensības „Kas ir kas?” plkst.945 Talsu pamatskolā.
 • Karjeras nedēļas 2016 noslēguma pasākums plkst.1400 Talsu novada administratīvās ēkas Lielajā zālē
 • Angļu valodas skolotāju seminārs „Labās prakses piemēri” plkst.1400 Talsu 2.vidusskolā.
 • Talsu novada BJC pedagogu un darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Cēsīm.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Starpnovadu skolu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas pedagogu un interešu izglītības pulciņu vadītāju sanāksme plkst.1300 Talsu novada BJC.

 • Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem „Vaifija skola” Interneta lietošana pirmsskolas vecuma bērniem plkst.930 Talsu novada BJC; seminārs 5.-9.klašu pedagogiem, klases audzinātājiem, direktoru vietniekiem Interneta lietošana 5.-9.klašu skolēniem „Pasaule tīmeklī” plkst.1330 Talsu novada BJC. Pedagogi saņems grāmatas „Vaifija skola” 5-7 gadīgiem bērniem, „Pasaule tīmeklī” 5.-9.klašu skolotājiem.
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība plkst. 1000 Laidzes pirmsskolas izglītības iestādē „Papardīte” .

Pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotāju metodiskā apvienība plkst. 1000 Talsu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” .

 

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

 • Pedagoģiski medicīniskā komisija plkst.1000 Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā.
 • Sākumskolas skolotāju kursi ‘Lasītprasmes attīstīšana sākumskolā” no plkst.1000 līdz plkst.1700 Talsu sākumskolā. Dalības maksa 12.00 EUR. Pieteikšanās pie Raimondas Belickas.
 • Krievu valodas skolotāju sanāksme plkst.1000 Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolā.
 • Fizikas skolotāju seminārs plkst.1000 Talsu 2.vidusskolā.
 • Sadarbībā ar BJC ‘Kurzeme” teātra studiju, Talsu tautas nama izrāde „Lutausis” Talsu tautas namā.

 • Latvijas Sabiedrības Tehnoloģiju Ekspozīcija LatSTE’2016” Liepājas Olimpiskajā centrā, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā. Izbraukšanas laiku un vietu precizēs, informācija sekos.
 • Sākumskolas skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Milzkalnes sākumskolu. Informācija par izbraukšanas laiku un vietu sekos.
 • Vācu valodas skolotāju sanāksme plkst.1000 Talsu 2.vidusskolā.
 • Junior Achievement Latvija 25 gadu jubilejas pasākums Rīgā, Ķīpsalas izstāžu hallē. Informācija par izbraukšanas laiku un vietu sekos.

 • Latvijas Sabiedrības Tehnoloģiju Ekspozīcija LatSTE’2016” Liepājas Olimpiskajā centrā, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā. Izbraukšanas laiku un vietu precizēs, informācija sekos.
 • Jaunrades vakars „Redzēt pasauli kā nevienam citam” – Jauniešu iniciatīvu projekts plkst.1600 Talsu novada BJC.

 • Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības „TAS.ES” saliedēšanas neformālais nakts pasākums plkst.2000 Talsu novada BJC.
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu medicīnas māsu diena plkst. 1000 Lībagu sākumskolā.

 • Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu izglītības iestāžu pedagogu konference plkst.1000 Talsu Valsts ģimnāzijā.
 • 28.10.-30.11. Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju akcija „Pasmaidi Latvijai” PAŠĪTIS
 • Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu izglītības iestāžu logopēdu seminārs „Jaunākās metodes lasītprasmes apgūšanā, darbs ar 3-4 gadus veciem logopātiem” plkst.1000 Talsu pirmsskolas izglītības iestādē „Kastanītis”.

31.

Pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju ideju tirdziņš plkst. 1000 Talsu pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” .