Súťaže, olympiády, projekty

Odkaz s názvom súťaže obsahuje zip archív s kompletnými informáciami o súťaži

Finančná olympiáda  Začiatok: 20.11.2017 o 12:00
Stavbárska olympiáda  20.11. - 21.12.2017
Študentská esej 2017  Uzávierka: 17.11.2017
Literárna súťaž  Organizátor: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Ako identifikovať a brániť sa účinkom falošných správ a mediálnych manipulácií   Uzáv.: 31.12.2017
Nebuď otrok drog  Uzávierka: 10.11.2017
Fotografická súťaž "Strieborná generácia"   Uzávierka: 15.10.2017

Genius Logicus, Genius Matematicus, Master of Sudoku   Prihlasovanie: do 30.10.2017